март 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е трети брой за 2006 г. на месечния електронен бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.

 

СЪОБЩЕНИЯ
СЪБИТИЯ

Стартира Национална кампания "Четяща България", инициирана от Асоциация "Българска книга". СБИР е основен партньор в кампанията.

 

ПРОЧЕТЕНО И ПУБЛИКУВАНО ЗА ВАС

 

НОВИ ИНТЕРНЕТ КАТАЛОЗИ НА БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКИ

 

ПРЕДСТОЯЩО

Предстои издаване на 1 брой за 2006 г. на печатния Бюлетин на Съюза на библиотечните и информационните работници. Бюлетинът се разпространяват безплатно на членовете на СБИР.

Вашите материали за изданието можете да изпращате на адреса на СБИР
София 1000, пл. Славейков 4, ст. 609
или на e-mail: periodical@cl.bas.bg за Капка Винева

Предложенията за публикуване в Бюлетина се разглеждат и приемат на заседание на УС на СБИР.
Съдържанията на издадените досега печатни бюлетини можете да видите от тук.