март 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е четвърти брой за 2006 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.

 

In memoriam

На 26 март 2006 г.

ни напусна

колегата, професионалистът, приятелят

Вера Христова Тренкова


In memoriam 

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

КАМПАНИИ

Програмата на инициативите на българските библиотеки по градове, която можете да прочетете тук, се актуализира при подадени нови инициативи.

От Асоциация "Българска книга" ни информираха, че кметът на София г-н Бойко Борисов ще се включи в Националната кампания на 17 април в Детски отдел на Столична библиотека.

Напомняме, че до 31 март 2006 г. очакваме:

Да потвърдите желанието на Вашата библиотека да участва в инициативите на Националната библиотечна седмица и да определите свой представител за контакти по инициативата на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg.

Всички, които искат да бъдат представени на изложбата в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание на тема: Съвременната българска библиотека, да изпратят материалите си. / повече >>

 

ПРЕДСТОЯЩО

XVI Национална конференция на СБИР "С модерни библиотеки – достойно в Европа" ще се проведе на 8 и 9 юни 2006 г. в София. Организационният комитет Ви предоставя сигнална информация и се обръща към Вас с покана за участие. Основни теми: Информационна политика на ЕС; Актуални проблеми на присъединяването за българските библиотеки и библиотечните специалисти; Българските библиотеки и информацията за Европа. Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията, трябва да подготвят резюме, което да изпратят най-късно до 1 май 2006 г. / повече >>