март 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е трети брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


Уважаеми колеги,

Весели пролетни празници!

Бъдете здрави и усмихнати!
Желаем Ви късмет, благополучие
и много успехи!

Управителен съвет на СБИР
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
КОНКУРСИ

 

Участници в конкурса могат да бъдат държавни, общински и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи и/или стопанисващи такива обекти.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на АХУ за този вид дейности.
Максимален размер на субсидията до 62 500,00 лева.
Обща продължителност на дейностите за реализиране на проекта: до 6 месеца.

Срок за представяне на проектите (4 екземпляра) на хартиен и магнитен носител:
17,00 часа на 04.05.2007 г. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233

Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница http://ahu.mlsp.government.bg/
Телефони за справка: 02/ 931 8095, 832 9073

 

СЪОБЩЕНИЯ