март 2008

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е трети брой за 2008 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.
СЕМИНАРИ

 

КОНФЕРЕНЦИИ

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията,
трябва да подготвят резюме
(максимален обем: 1 страница или 300 думи),
което да изпратят най-късно до 18 април 2008 г.
на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg

Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади до 30 април 2008 г.


ГОДИШНИНИ

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна
Ви кани да вземете участие в тържественото честване на своя
125-и рожден ден


В юбилейната програма са включени:

20 март 2008 г.
Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”
начало: 9.30 ч.
зала 37, Община Варна
Предварителна програма на кръглата маса

Празнична среща “Приятели на гости в библиотеката”
начало: 17.30 ч.
Пленарна зала, Община Варна

21 март 2008 г.
Официално откриване на изложба “125 години в 125 книги” и представяне на новия Дигитален център на библиотеката
начало: 11.30 ч.
Централно фоайе, библиотека

Коктейл в ресторант „Варна”
20 март, 19.30 ч.

Отзиви в пресата

 

ПРОЕКТИ