април 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е пети брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.КОНФЕРЕНЦИИ

За последен път се удължава срокът за изпращане на заявки за участие с доклад по темите на XVIІ Национална конференция на СБИР "Библиотеките и информационната компетентност", която ще се проведе на 7 - 8 юни 2007 в София.

Покана за участие

Желаещите да участват с доклад/презентация, трябва да подготвят резюме (до 1 страница или 300 думи), което да изпратят най-късно до 27 април 2007 г. по електронна поща на един от следните адреси:
tonyd@tu-sofia.bg или public@libsu.uni-sofia.bg.
Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади/презентации до 7 май 2007 г.

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

Втори Национален маратон на четенето, 23 - 27 април 2007

Програма на инициативите по градове

Каним Ви да споделите впечатления от проведените инициативи по време на Втория националния маратон на четенето в текст и снимки. Изпратените материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на СБИР в Споделено за Маратон на четенето 2007, а част от тях ще бъдат публикувани в следващия брой на печатния ни Бюлетин.
Писмата си изпращайте на e-mail: ngrueva@rodina-bg.org.

СЪОБЩЕНИЯ

Уведомяваме Ви, че съгласно решение на Управителния съвет на СБИР от м. април 2007 г., крайният срок за заплащане на членския внос (колективен и индивидуален) е до края на м. май 2007 г.

На VІІ конгрес на СБИР бе прието размерът на колективния членски внос да се формира съобразно числеността на библиотечния персонал:
До 3 души - 20 лв.
От 4 до 10 души - 30 лв.
От 11 до 30 души - 40 лв.
От 31 до 50 души - 50 лв.
От 51 до 100 души - 60 лв.
над 100 души - 80 лв.
Годишният индивидуален членски внос е 6 лв.