април 2008

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е четвърти брой за 2008 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.
НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОЕКТИ

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Upcoming application deadline: Saturday, April 15, 2008

For more information, please contact:
Maria Husum Oygarden
Senior Administrative Officer
Faculty of Journalism, Library and Information Science
Oslo University College
P48/R619
Tel.:(+47)22452676
E-Mail: Maria.Oygarden@jbi.hio.no


СЕМИНАРИ

Покана и програма (.pdf)
Заявка за регистрация (.doc)

 

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

 

СЪОБЩЕНИЯ