май 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Поздравяваме Ви по случай нашия, неприет все още от властимащите, професионален празник - 11 май!
Пожелаваме Ви много здраве, радост, късмет и повече поводи за усмивки!

Управителен съвет на СБИР


Уважаеми колеги,

Това е шести брой за 2006 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2006

Каним Ви да споделите впечатления в текст и снимки от проведените инициативи по време на Националния маратон на четенето 2006. Изпратените материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на СБИР в Споделено за Маратон на четенето 2006, а част от тях ще бъдат публикувани в следващия брой на печатния ни Бюлетин.

Писмата си изпращайте на e-mail: ngrueva@rodina-bg.org.

   НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 2006Тук е публикувана Програмата на Националната кампания и инициативите по градове. Молим, ако има някакви промени, да изпратите информацията на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg.

Тук можете да видите постера и логото на Националната компания и да ги изтеглите, за да можете да ги ползвате при изработване на рекламните си материали по места.

Тук са предоставени Насоки и примерни материали за срещите на обществените библиотеки с местната власт.

Обръщението към медиите може да бъде изтеглено от тук.

Текстовете, които ще бъдат включени в папките с промоционални материали за българските библиотеки, ще Ви бъдат изпратени допълнително.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБИР

Напомняме Ви, че

XVI Национална конференция на СБИР "С модерни библиотеки – достойно в Европа" ще се проведе на 8 и 9 юни 2006 г. в София. Организационният комитет се обръща към Вас с покана за участие. Основни теми: Информационна политика на ЕС; Актуални проблеми на присъединяването за българските библиотеки и библиотечните специалисти; Българските библиотеки и информацията за Европа.

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията, трябва да подготвят резюме (максимален обем: 1 страница или 300 думи), което да изпратят най-късно до 10 май 2006 г. по електронна поща на един от следните адреси:

krasiangelova@yahoo.com
eli_dpopova@yahoo.com