май 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е шести брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


Уважаеми колеги,

Съюзът на библиотечните и информационните работници и Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” Ви канят да отпразнуваме заедно Деня на светите братя Кирил и Методий, патронен празник на Народната библиотека и професионелен празник на нашата библиотечна общност.

Заповядайте на 11 май 2007 г. в 11 часа в Централното фоайе на Народната библиотека. Приветствия ще бъдат поднесени от:
г-жа Нина Чилова – председател на Комисията по култура при Народното събрание
г-жа Ваня Грашкина – председател на Съюза на библиотечните и информационните работници
проф. Боряна Христова - директор на Народната библиотека

За нас ще пеят “Мистерията на българските гласове”.


УС на СБИР

 

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

 

КОНФЕРЕНЦИИ

Удължава се срокът за изпращане на заявки за участие с доклад по темите на XVIІ Национална конференция на СБИР "Библиотеките и информационната компетентност", която ще се проведе на 7 - 8 юни 2007 в София. Досега няма подадени доклади по две от предложените подтеми: Библиотечното образование и непрекъснатата професионална квалификация в областта на информационната компетентност и Библиотеките - центрове за формиране на информационната компетентност на потребителите - Обучение по информационна грамотност за деца. Очакваме предложения за доклади от колеги от училищни библиотеки за да споделят своя опит от работата си с деца.

Покана за участие

Желаещите да участват с доклад/презентация, трябва да подготвят резюме (до 1 страница или 300 думи), което да изпратят най-късно до 15 май 2007 г. по електронна поща на един от следните адреси:
tonyd@tu-sofia.bg или public@libsu.uni-sofia.bg.

СЕМИНАРИ

Библиотеката на Американския университет в България и БИК Ви канят на Ден на технологиите 10, който ще се проведе на 18 май 2007 г. в Илиев Център в Студентски град в София / повече>>

СПЕЧЕЛЕТЕ АБОНАМЕНТ за продукта на АПИС “ЕВРОПРАВО ТУУЛБАР”


КОНКУРСИ

Министерство на културата

 

СЪОБЩЕНИЯ