юни 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е седми брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници най-любезно Ви кани да вземете участие в ХVIІ Национална конференция на тема Библиотеките и информационната компетентност.

Информационната компетентност дава възможност на хората с различно обществено положение и занятие ефективно да търсят, оценяват, използват и създават информация с цел постигане на техните лични, социални, професионални и образователни цели. Тя е основно човешко право в света на информационните технологии и насърчава социалното приобщаване на хората от всички възрастови групи.

Библиотеките в България са най-демократичните институти за разпространяване на знания и информация сред населението. Водени от грижата за развитието на информационното общество в България и отчитайки степента на информационната компетентност на българските граждани, искаме да поставим на по-широко обсъждане възможностите на българските библиотеки да участват активно в различни програми за формиране на информационна компетентност. Националната конференция ще представи опита на българските и чужди библиотеки и ще даде гласност на добрите практики и партньорства в тази област.

Конференцията ще се проведе на 7 и 8 юни 2007 в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”. Таксата за участие за членове на СБИР е 2 лв., за нечленове – 5 лв.

Предварителна програма

 

КОНФЕРЕНЦИИ

На 16 май 2007 г. по инициатива на библиотеката на Народно читалище "Наука" - Троян, се проведе конференция на тема "Читалищните библиотеки - настояще и бъдеще". Срещата бе с подкрепата на Община Троян и Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч. В конференцията участие взеха библиотечни специалисти и читалищни дейци от Троян, Ловеч и Априлци. С доклади, очертаващи съвременните проблеми и състоянието на библиотеките, участваха Ваня Грашкина, председател на Съюза на библиотечните и информационни работници, Анета Дончева, зам.-директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Калина Иванова, зам.-директор на Регионална библиотека "П. Р. Славейков" във Велико Търново и Мариана Иванова, директор на Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" в Ловеч. Конференцията се проведе в рамките на Националната библиотечна седмица.
Докладът на Мариана Иванова "Регионалната библиотека и читалищните библиотеки - едно необходимо партньорство" можете да изтеглите от тук.


 

СЕМИНАРИ

Български Информационен Консорциум и Библиотеката на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” Ви канят на втория за 2007 г. семинар “Добри библиотечни практики” на тема “Библиотечната архитектура и предизвикателствата на 21 век”. Семинарът ще се проведе във Варненския свободен университет, к.к. Чайка, на 14 и 15 юни, 2007 г. (четвъртък и петък).
Програмата на семинара ще бъде публикувана допълнително.

 

СЪОБЩЕНИЯ

Новата интернет страница на Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - Ловеч можете да видите на следния адрес:
http://www.liblovech.org/