юли 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е седми брой за 2006 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

СЪОБЩЕНИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА БИБЛИОТЕКАРИ

С новите теми, заявени от лекторите на ЦПОБ, можете да се запознаете тук. Очакваме Вашите заявки.

Забележки, допълнителни коментари и предложения изпращайте на адреса на СБИР.
Телефон за контакти: 02 987 0734
е-mail: lib@fastbg.net
Координатор на ЦПОБ: н.с. Красимира Папазова

  ПРЕДСТОЯЩО


Материали ще се приемат само за следните Рубрики:

- За дейността на СБИР и бъдещите задачи
- Проекти на СБИР
- Международни, национални и регионални конференции
- Актуални проблеми на библиотечната практика
-
Образование и квалификация
-
Новини
-
Юбилеи

Вашите материали за изданието можете да изпращате на адреса на СБИР
София 1000, пл. Славейков 4, ст. 609
или на e-mail: periodical@cl.bas.bg за Капка Винева

Предложенията за публикуване в Бюлетина се разглеждат и приемат на заседание на УС на СБИР.
Съдържанията на издадените досега печатни бюлетини можете да видите от тук.