август 2008

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е осми брой за 2008 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

ПРОЕКТИ

СБИР започва работа по нов проект Мениджмънт на обществените библиотеки с подкрепата на Британски съвет - София. / Повече

Във връзка с изпълнението на първата дейност, обучение на обучители, УС на СБИР набира кандидати за участие.

Изисквания към кандидатите:

- да имат библиотечно образование или професионална квалификация;
- да работят в регионална, общинска или читалищна библиотека;
- да имат поне 3 години опит на експертна или ръководна длъжност;
- желателно е да имат опит в квалификационни начинания и да притежават комуникативни умения.

Обучението ще се състои в началото на месец октомври и ще бъде с продължителност 3 дни.

Задължение на кандидатите ще бъде да участват като лектори в 6 регионални семинара, които ще се проведат през м. февруари и март 2009 г.

Всички желаещи да участват в обучението на обучители да изпратят молба и кратка професионална автобиография на един от посочените имейли: lib@fastbg.net; board@lib.bg или до офиса на СБИР: София 1000, пл. “Славейков” № 4, стая 609 в срок до 15 септември т.г.

 

КОНФЕРЕНЦИИ

На 11 ноември 2008 г. ще се проведе уъркшоп в рамките на Международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. / Повече

 

СЪОБЩЕНИЯ