септември 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е осми брой за 2006 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

СБИР

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение от 29.VІ.2006 г. свиква Общо годишно събрание на сдружението на 6.Х.2006 г. в 9.30 ч. в големия салон на Българската академия на науките, София, ул. 15 ноември 1, при следния дневен ред:

1. Откриване на общото събрание и избор на комисии за провеждането му;
2. Отчет на Управителния съвет на СБИР за дейността му през периода от 1.VІ.2005 г. до 6.Х.2006 г.;
3. Финансов отчет за приходите и изразходваните средства;
4. Дискусии;
5. Разни.

Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на съюза.

Важно!
От колективните членове право на глас има само един представител - ръководителят на библиотеката или упълномощен от него представител. Пълномощното се предава при регистрирането на колективните членове.
Текстът на пълномощното можете да изтеглите от тук.

 

СЪОБЩЕНИЯ

15.09.2006 | Нетинфо

Оригинали на Леонардо да Винчи ще бъдат показани в София

Всички библиотеки, които искат да представят изложбата в своите населени места, могат да подават заявки на e-mail: lib@fastbg.net или на тел./факс 02 9870734 в офиса на СБИР.

 

ПОКАНИ

Представянето ще се състои в Централна научно-техническа библиотека, бул. д-р Г. М. Димитров № 50 на 25.09.2006 г. (понеделник) от 11.00 до 16.30 часа. Участниците ще имат възможност да разгледат изложбата „Ядрена енергетика и опазване на околната среда”: литература от фондовете на ЦНТБ.

Покана
Бази данни, достъпни чрез уеб-базираната изследователска платформа Engineering Village 2

 

НАПОМНЯМЕ ВИ