октомври 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е девети брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

СБИР

През първия ден бяха представени докладите на президента на АБР – Мирча Регнала и на някои комисии, проект за Етичен кодекс на библиотекарите в Румъния и презентации на фирмите, които спонсорират конференцията.
Проведоха се паралелни сесии на секциите по видове библиотеки: национални, университетски, училищни, обществени и специални. На специална церемония бяха връчени наградите на АБР - на библиотекари от различните видове библиотеки, които са работили най-активно през изминалата година и на библиотекари с дългогодишен стаж и принос към работата на асоциацията. Следобед, както и през втория ден, се проведоха сесии на професионалните секции към АБР: Библиотечна автоматизация, Статистика и оценяване, Библиотечно право и продължаващо професионално развитие, Периодика, Каталогизиране – класификация – индексиране, Справочно-информационна дейност, Комплектуване и развитие на колекциите, Специални колекции, Консервация и реставрация, Междубиблиотечно заемане, Медицински библиотеки. На тях бяха представени успешни библиотечни практики и се обсъждаха конкретни проблеми в съответната област.

 

Преди закриването на конференцията се проведе обща сесия на управителния съвет на АБР и председателите на секциите към асоциацията, на която беше определен и по-късно представен пред всички участници План на дейностите на АБР за 2008 година. През последния ден на конференцията беше организирана екскурзия до 4 манастира и 2 музея в околностите на Брашов.
Повече информация за конференцията (на румънски език) може да намерите на сайта и в блога на АБР.

Антоанета Димитрова
УС на СБИР
КОНКУРСИ

Обявена е втората конкурсна сесия за 2007 г. за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”.
Крайният срок за подаване на проекти е 19 октомври 2007 г. / Повече

 

СЪБИТИЯ
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

 

Фотогалерия
Отзиви в пресата 1 2
Фотогалерия
Отзиви в пресата 1 2

Фотогалерия

 

СЪОБЩЕНИЯ