ноември 2005

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е първи брой на месечния електронен бюлетин на СБИР. В него ще получавате бърза информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза. Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на членовете на СБИР.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.

 

СЪОБЩЕНИЯ


Тук можете да получите информация за колективните членове на Съюза. Молим всички, чиито пощенски или електронен адрес не е актуален, да ни пишат, за да бъдат публикуваните данни за връзка променени.

 

ПРОЕКТИ


Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки
Създаване на модел за информационно обслужване на лицата с увреждания в библиотеките, базирано на електронни ресурси и на съвременните информационни технологии и съобразен с традициите, съвременното състояние на българските библиотеки и водещия британски опит.

Американско-български проект за библиотечен обмен - ABLE
Развитие на партньорството между библиотеки в България и САЩ и подпомагане на подбрани български библиотеки за превръщането им в обществени информационни центрове.

 

ПРЕДСТОЯЩО