ноември 2006

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е единадесети брой за 2006 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


 

СЪОБЩЕНИЯ

 

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

На 17 ноември 2006 г. официално бe открита Втората национална дарителска кампания “Книги на моето детство” на Българския Червен кръст и Coca-Cola. Тя се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката г-н Даниел Вълчев и с подкрепата на Съюза на библиотечните и информационните работници. / повече »

 

СЕМИНАРИ

Регионални семинари "Библиотеката - Обществен информационен център" по проект ABLE се провеждат през месеците ноември и декември 2006 в градовете Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив, Димитровград и Бургас.
Цели на семинарите: Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит; Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските библиотеки в Обществени информационни центрове; Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.
Основни теми на семинарите: Проект “Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”; Библиотеката - Обществен информационен център; Маркетинг на услугите на ОИЦ; Набиране на средства; Работа с централните и местните власти; Сътрудничество и програмиране.

Участниците в семинарите получават и второто редактирано и допълнено издание на наръчника "Библиотеката - Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане". Книгата в .pdf формат е публикувана на интернет страницата на СБИР и може да бъде изтеглена от тук.

Фотогалерия

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

 

ГОДИШНИНИ

Списание “БИБЛИОСФЕРА” стана на шест години. Издаването на електронно списание "Библиосфера" е замислено в началото на 2001 г. с идеята да отразява не само дейността на библиотеката на Нов български университет, но и новости от библиотечната практика. Целите, които екипът се опитва да следва, са свързани с популяризиране на библиотечно–информационните услуги, ресурси и представяне на различни позиции по актуални въпроси. / повече »