декември 2005

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на СБИР
Ви честити
светлите Коледни празници и настъпващата
Нова година!

Пожелаваме Ви спорна и щедра 2006!


Това е втори брой на месечния електронен бюлетин на СБИР. В него ще получавате бърза информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза. Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на членовете на СБИР.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.

 

НОВИНИ

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
Вижте нашите нови подрубрики в рубриката “Бързи връзки” на интернет страницата на съюза:

Представяме на Вашето внимание един сайт за електронни публикации по библиотечни и информационни науки E-prints in Library and Information Science (E-LIS).
E-LIS е създаден през 2003 г. като домейн за депозиране на документи по библиотечни и информационни науки и е първият международен е-сървър в тази научна област. E-LIS разчита на доброволния труд на хора с различна квалификация и умения и е некомерсиален. E-LIS има за цел да подкрепя Open Access философията като прави достъпни документи по библиотечни и информационни науки и свързани с тях области.
Достъпът до документите в архива се извършва по два начина:
- чрез прелистване (Browse) по: име на автора/редактора, заглавие на книгата/списанието, ключова дума, държава или година;
- чрез търсене: опростено търсене (Simple search) и комбинирано търсене с допълнителни критерии (Advanced search). Документите, които са депозирани през последната седмица могат да се видят в раздела “Най-нови публикации” (Latest Additions). За всички документи има подробна информация и могат да се свалят пълнотекстово, освен тези, за които е предвиден ограничен достъп.

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА БИБЛИОТЕКАРИ

Във връзка с разширяването на дейността и развитието на интереса към продължаващото образование, ръководството на ЦПОБ подготвя нови учебни програми.
Обръщаме се към преподавателите в областта на библиотечно-информационните науки и висококвалифицираните библиотечни специалисти – експерти от научните библиотеки, да предложат теми за нови курсове, както и да актуализират съдържанието на действащите.

 

ЗА НАС
Вижте нашата нова подрубрика “За нас” в рубриката “Публикации”.
В нея ще публикуваме или ще даваме връзки към български и чужди публикации (в оригинал или преведени), в които се говори за СБИР или за библиотеки, които са членове на СБИР.
КАЛЕНДАР

Календар "Дати и събития 2006" включва информация за годишнини от важни дати и събития през 2006 г. Календарът е предоставен от Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив, отдел “Методичен”.