Начало arrow Актуално arrow Архив arrow Международни 2019
Международни 2019
Предстоящи конференции в чужбина Печат
2020

March 11 – 12, 2020
Berlin, Germany

The Library Transforming
March 16 – 18, 2020
London, United Kingdom

Arts: In/Site • Insight • Incite • In Sight
April 20 – 24, 2020
Saint Louis, Missouri, USA 

Web Archiving Conference
May 11 – 13, 2020
Montréal, Canada

Libraries in the Digital Age
Reshaping Identity in The Digital Age: People, Libraries, Data, Technology & Ethics
May 19 – 22, 2020
Dubrovnik, Croatia

IFLA Section on Metropolitan Libraries
May 24 – 29, 2020 
Utrecht, The Netherlands 

Vorwärts nash weit
May 26 – 29, 2020
Hannover, Germany 
 
12th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
May 26 – 30, 2020
Barcelona, Spain
 
Conference on Open Repositories
June 1 – 4, 2020
Stellenbosch, South Africa

June 4 – 5, 2020
Bucharest, Romania

44th European Library Automation Group Systems Seminar    
June 9 – 12, 2020
Riga, Latvia  

Western Balkan Information Literacy Conference
Freedom, accuracy and truth
June 10 – 12, 2020
Bihac, Bosnia and Herzegovina 

June 22 – 23, 2020
Belgrade, Serbia

Building Trust With Research Libraries
June 24 – 26, 2019
Belgrade, Serbia

June 25 – 30, 2020
Chicago, USA 
   
86th IFLA General Conference and Assembly
August 15 – 21, 2020
Dublin, Ireland
 
24th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries
August 25 – 28, 2020
Lyon, France
 
In the Era of Knowledge Graphs
September 7 – 10, 2020
Amsterdam, The Netherlands
  
RESSH 2020
4th Research Evaluation in the SSH International Conference
September 17 – 18, 2020
Poznań, Poland

ECIL 2020
7th European Conference on Information Literacy 
September 21 – 24, 2020
Bamberg, Germany 

17th International Conference on Digital Preservation
September 21 – 24, 2020
Beijing, China
 
October 11 – 13, 2020
Brisbane, Australia  
 
Повече информация на: 

 
Награда за зелена библиотека 2020 на ИФЛА Печат
logo-ifla.png
ENSULIB и Групата за специални интереси по околната среда, устойчивостта и библиотеките на ИФЛА обявяват 5-та награда за зелена библиотека 2020! Следвайки ключовата инициатива на ИФЛА 1.1: Покажете силата на библиотеките за постигане на целите за устойчиво развитие, наградата ще спомогне за осветяване на ролята на библиотеките и библиотекарите в развитието на стандартите за устойчивост и насърчаване на специализирани знания в рамките на професионалната практика.
Всяка библиотека с проект, инициатива или идея в областта на зелените библиотеки може да кандидатства за наградата. Проектът, инициативата или идеята могат да бъдат представени по различни начини – чрез есе, видео, плакат, статия, набор от слайдове. Кандидатурите трябва да бъдат написани на един от седемте езика на ИФЛА.
Наградата, в размер на 500 евро, е предоставена от издателство De Gruyter Saur и ще бъде връчена на 86-ия конгрес на ИФЛА 2020 в Дъблин, Ирландия. Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2020 г.
 
България в първата книга на ЮНЕСКО за затворническите библиотеки Печат
image_w.jpg
През 2019 г. беше публикувана първата книга на ЮНЕСКО за затворническите библиотеки. „Книги извън решетките: Трансформиращият потенциал на библиотеките в затворите” е написана от Лиза Кролак, главен библиотекар на Института на ЮНЕСКО за учене през целия живот. Фокусът на изданието е критично важната роля на четенето, книгите и библиотеките, тъй като по-голямата част от онези, които се озовават в местата за задържане, идват от проблемна социално-икономическа среда и имат ограничени знания и ниски нива на грамотност. В книгата е обобщена официална информация, получена от сътрудници от 38 държави, което е помогнало за правилното разбиране на политическата конюнктура и на различните подходи спрямо затворническите библиотеки. Приятна изненада и чест за България е вниманието към нейната пенитенциарна библиотечна система, обхващаща всички 36 затворнически институции, и към факта, че във всички български затвори има училища.
Оригиналното издание на книгата ще постъпи във фондовете на Министерството на правосъдието, на Българската библиотечно-информационна асоциация и на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
Милена Цветкова 
 
Библиотечен манифест към Европа Печат

Библиотеките са важни за Европа – те са ключови места за учене и гражданско участие, прозорци към културата и наследството за всички, двигатели за изследванията и иновациите.
От своя страна Европа е важна за библиотеките. За да изградят по-силни, по-умни и по-справедливи общества, нашите институции са зависими от решенията, които се взимат в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Ние желаем такава Европа, която ще ни помогне да изпълняваме нашата мисия.
Ето защо ние, организациите, които представляват европейските библиотеки, ви насърчаваме да прочетете и да подкрепите този манифест.

Искаме такава Европа, която...
Гарантира, че всеки гражданин, във всеки етап от живота си, може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките.
Поставя достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.
Изцяло се задължава да изпълнява Целите за устойчиво развитие на ООН и да подкрепя достъпа до информация в своите инициативи по присъединяване и развитие.

Гарантира, че всеки гражданин, във всеки етап от живота си, може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките
Европа би трябвало да формулира обещание за информация – всеки човек трябва да има достъп до информацията, която ще е необходима за подобряване на живота му. Ключът е равнопоставеността в цяла Европа. За да бъде постигната тази цел, би било от полза да бъде осъзнат потенциалът на библиотеките да осигуряват достъп за всеки до инициативи и проекти, които насърчават четенето и грамотността, както и да разработват необходимите за целта параметри.
Правните рамки, програмите за финансиране и свързаните с тях европейски регулации трябва да бъдат такива,че да улесняват участието на библиотеките най-вече в изграждането на дигитални умения и медийна и информационна грамотност. Европа би трябвало да подсили влиянието на библиотеките чрез програми за образование и подготовка, които да развиват талантите и уменията на европейските граждани.

Поставя достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности
Европа трябва да бъде световен лидер в насърчаването на отворената наука. Тя следва да изпълни обещанието си да направи до 2020 г. достъпни за обществото всички научни публикации, финансирани с публични средства, както и да използва своите ресурси, за да постави начало на необходимата системна промяна, за да се превърне отвореността задължителна за всички  дейности в науката и иновациите,  позволявайки на библиотеките да изпълняват своите задачи.
Европа следва да гарантира, че нейните програми осигуряват достъп за всички, по-специално до литературните творби, особено чрез подкрепа на библиотеките като пазители на европейското документално наследство да дигитализират и споделят колекциите си. Тя трябва да гарантира въвеждането на съответното законодателство – в частност Директивата за авторско право в Цифровия единен пазар и Директивата за осиротели произведения, както и разпоредбите за въвеждане на Договора от Маракеш – по начин, който да подкрепя тези цели.

Изцяло се ангажира да изпълнява Целите на ООН за устойчиво развитие и да насърчава достъпа до информация в своите инициативи за присъединяване и развитие
Европа трябва да представи всеобхватен план за приобщаващо устойчиво развитие на регионално ниво, като признае важността на достъпа до информация, включително посредством библиотеките, като социална инвестиция и съществен фактор за успех. Тя трябва  да работи активно с ООН за подкрепа на Целите за устойчиво развитие и да призове и други да дадат своя значителен принос.
Финансовите инструменти на ЕС за присъединяване и развитие трябва да насърчават достъпа до информация и развитието на умения чрез улесняване на библиотеките да развият целия си потенциал. С цел да подкрепя условията за растеж и достъп до информация и в държави извън  своите държави членки, ЕС трябва да заеме по-конструктивна позиция в дебатите със Световната организация за интелектуална собственост по отношение на ограниченията и изключенията в авторското право на глобално ниво.

За повече информация относно Европейския библиотечен манифест посетете
https://www.europe4libraries2019.eu/ 
или пишете на email до:
IFLA: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
EBLIDA: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Public Libraries 2030: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
LIBER: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
SPARC Europe: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------------------

В навечерието на изборите за Европейски парламент бихме искали да призовем бъдещите ни евродепутати да включат в своите програми обещания за информация – всеки човек да има достъп до информация, която е необходима за подобряване на живота му и за гаранции, че всеки, във всеки етап от живота си, ще може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките. Нека бъдещите евродепутати, заедно със своите колеги от цяла Европа, поставят достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.

Българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки!

 

 
Среща на постоянния комитет на секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“ на ИФЛА Печат
ifla-section.jpg
На 8 март 2019 г. в Гьоте институт, София, се състоя редовната предварителна работна среща на постоянния комитет на секция „Библиотечни услуги за хора със специални потребности“ на ИФЛА. По покана на членовете на комитета беше докладвано и състоянието на адаптираните услуги за хора със специални нужди в България. Спаска Тарандова, член на Управителния съвет на ББИА, акцентира върху подобряване на достъпността на тази група потребители до обществените библиотеки. Ваня Русева и Десислава Милушева, представиха дейностите на Библиотеката на НБУ, която разполага със специализирано, шумоизолирано студио, координатор на библиотечно-информационни услуги за незрящи потребители и собствена дигитална колекция за незрящи читатели от цялата страна, която наброява 327 заглавия. Валентина Стоева, председател на Фондация „Детски книги“, запозна присъстващите с основните инициативи и дейности на организацията и възможностите за съвместни инициативи за деца с предизвикателства.
 
Финансова подкрепа за участие в семинар на EAHIL в Базел, Швейцария Печат
basel.jpg
JoVE предоставя възможност за финансиране на двама библиотекари от Европа, Африка или Близкия Изток, за да участват в Семинара на Европейската асоциация за здравна информация и библиотеки, който ще се проведе от 17 до 20 юни 2019 г. в Базел, Швейцария. Стипендията покрива разходите за пътуване, настаняване и регистрация за семинара.
Заинтересованите библиотекари трябва да представят кратко есе на тема „Трансфер на знания в научната общност”. Допълнителни насоки за кандидатстване могат да бъдат намерени тук. Краен срок: 12 април 2019 г.

 
Финансова подкрепа за участие в конгреса на ИФЛА в Атина, Гърция Печат
ifla-wlic-2019.png
Организационният комитет на Световния библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА 2019 осигурява средства за участие в конгреса, който ще се проведе в Атина, Гърция от 24 до 30 август 2019 г. Предлагат се няколко възможности за финансиране:
 
Заявленията трябва да бъдат подадени най-късно до 15 и 20 март 2019 г.
 
Награда за зелена библиотека на ИФЛА 2019 Печат
logo-ifla.pngENSULIB и Групата за специални интереси на ИФЛА по околната среда, устойчивостта и библиотеките обявяват 4-та награда на ИФЛА за зелена библиотека 2019! Следвайки ключовата инициатива на ИФЛА  4.1: Насърчаване на библиотеките в рамките на Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 г. наградата ще спомогне за осветяване на ролята на библиотеките и библиотекарите в развитието на стандартите за устойчивост и насърчаване на специализирани знания в рамките на професионалната практика.
Всяка библиотека с проект, инициатива или идея в областта на зелените библиотеки може да кандидатства за наградата. Проектът, инициативата или идеята могат да бъдат представени по различни начини – чрез есе, видео, плакат, статия, набор от слайдове. Кандидатурите трябва да бъдат написани на един от седемте езика на ИФЛА.
Наградата, в размер на 500 евро, е предоставена от издателство De Gruyter Saur и ще бъде връчена на 85-ия конгрес на ИФЛА 2019 в Атина, Гърция. Крайният срок за кандидатстване е 1 април 2019 г.

 
Предстоящи конференции в чужбина Печат

2019

IWSC 2019
International Wiki Scientific Conference
March 11 – 13, 2019
Porto, Portugal 

Bibliotheken verändern
March 18 – 21, 2019
Leipzig, Germany 
 
March 19 – 20, 2019
Berlin, Germany
 
RLUK 2019 Conference   
Reshaping scholarship: transformation, innovation, and cultural change
March 20 – 22, 2019
London, United Kingdom
 
Arts: In/Site • Insight • Incite • In Sight
March 26 – 30, 2019
Salt Lake City, Utah, USA 
 
INCONECSS 2019
International Conference on Economics and Business Information: Digital Transformation
May 6 – 7, 2019
Berlin, Germany
 
ELAG 2019 
43rd European Library Automation Group Systems Seminar    
May 7 – 10, 2019
Berlin, Germany  
 
Digital Access to Textual Cultural Heritage conference
May 8 – 10, 2019
Brussels, Belgium 
 
IFLA Section on Metropolitan Libraries
May 8 – 10, 2019 
Helsinki, Finland 
 
Conference on Learning Information Literacy across the Globe
May 10, 2019 
Frankfurt am Main, Germany
 
Digital Revolution – Today and Tomorrow: Infrastructure, Services, Users
May 13 – 14, 2019
Warsaw, Poland 
 
Digital Library Futures
Symposium on Non-Print Legal Deposit
May 21, 2019
Cambridge, United Kingdom 
 
QQML 2019
11th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
May 28 – 31, 2019
Florence, Italy
 
June 2 – 4, 2019
Aarhus, Denmark  
 
Web Archiving Conference
June 6 – 7, 2019
Zagreb, Croatia 
 
Conference on Open Repositories
June 10 - 13, 2019
Hamburg, Germany 
 
Western Balkan Information Literacy Conference
Freedom, accuracy and truth
June 20 – 21, 2019
Bihac, Bosnia and Herzegovina 
 
June 20 – 25, 2019
Washington, DC, USA 
 
June 24 – 25, 2019
Dublin, Ireland  
 
Research Libraries for Society
June 26 – 28, 2019
Dublin, Ireland
 
IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning Section 
August  20 – 21, 2019
Zagreb, Croatia 
 
Local History and Genealogy in Multiethnic Societies, the impact of genetic mapping and digitized sources
August 21 – 22, 2019 
Belgrade, Serbia
 
Robots in Libraries: Challenge or Opportunity?
August 21 – 22, 2019 
Berlin, Germany
 
Artificial Intelligence and its Impact on Libraries
August 22, 2019
Corfu, Greece
 
IFLA Management and Marketing Satellite Meeting 2019
Recruiting and managing the new generation of employees to attract new markets and create new services 
August 22 – 23, 2019
Pythagoreion, Samos, Greece 
 
Data intelligence in libraries: the actual and artificial perspectives
August 22 – 23, 2019
Frankfurt, Germany
  
85th IFLA General Conference and Assembly
August 24 – 30, 2019
Athens, Greece
 
Transforming LIS education for professionals in a global information world: digital inclusion, social inclusion and lifelong learning
August 30 – 31, 2019
Rome, Italy 
 
European conference on Semantic Technologies and AI
September 9 – 12, 2019
Karlsruhe, Germany 
 
TPDL 2019
23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries
September 9 – 12, 2019
Oslo, Norway
 
16th International Conference on Digital Preservation
September 16 – 20, 2019
Amsterdam, Netherlands 
 
8th Formal Methods for Interactive Systems workshop
October 7, 2019
Porto, Portugal 
 
16th Interlending and Document Supply Conference
October 9 – 11, 2019
Prague, Czech Republic 
 
Early Years Period in Children's Libraries
October 16 – 19, 2019
Istanbul, Turkey
 
Navigating the digital shift: practices and possibilities
November 11 – 13, 2019
Birmingham, United Kingdom  
 
 
Повече информация на

Conferences & Events 2018 – 2027 

 
Стипендии за участие в ХІV Международна конференция Open Repositories 2019 Печат
or_2019.jpg
Организационният комитет на ХІV Международна конференция Open Repositories 2019 приема заявления за стипендии за участие в конференцията, която ще се проведе от 10 до 13 юни 2019 г. в Хамбург, Германия. 
Целта на програмата е да позволи на ограничен брой квалифицирани библиотекари, мениджъри на репозиториуми, разработчици или изследователи в дигитални библиотеки или свързани области да участват в конференцията.
Стипендията покрива транспортните разходи, нощувките и таксата за регистрация в конференцията, включително и официалния банкет. Срокът за подаване на заявки е 19 януари 2019 г.
Пълен текст...
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.