Начало
Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка Печат
logo_bbia_30-godini-kryglo_w.png
Тези препоръки са подготвени от Българската библиотечно-информационна асоциация в съответствие с разпоредбите на Министерството на здравеопазването и наличните най-добри международни практики, следвани от библиотеките в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия (обобщени и публикувани от ИФЛА и ЕБЛИДА) по отношение на политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите при повторно отваряне на библиотеките. Предпоставка за отваряне на дадена библиотека е тя да отговаря на препоръките. Ако има актуализации на тези препоръки, те ще бъдат оповестени своевременно.

 
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн Печат
bibliotek_koln_2020.jpg Снимка: Stadtbibliothek Köln  
Сегашно състояние
Понастоящем всички служители на Градската библиотека работят от дома си дистанционно, с изключение на някои спешни служби за поддържане на ИТ и други неизбежни дейности.
Градската библиотека работи със специфичен библиотечен софтуер на собствените си сървъри. Обичайният достъп до общинския хоум офис е много ограничен. На служителите са възложени специални задачи, включително по-нататъшно развитие на дигиталните услуги, които предлага библиотеката. Понастоящем аналоговите медии не са достъпни за гражданите. Градската библиотека работи по различни модели услуги, за да позволи използването на безконтактни медии (вж. по-долу модели 2 и 3).
Много граждани се нуждаят от материали за образование, обучение и продължаващо образование от домашния си офис – това се отнася както за учениците, така и за хората, които се обучават. 

Модел 1 – без посетители
Градската библиотека може да върне на работа персонала без отваряне на помещенията и без контакт с потребители, тъй като има натрупани с годините административни и организационни задачи и дейности по съхранение на фондовете, които не могат да се извършват от дома. Първата стъпка би била да се върне на работа в библиотеката персоналът и да се предостави възможност за работа от дома само за служители от рискови групи. Тази мярка служи и като подготовка за постепенно отваряне за потребителите.
Пълен текст...
 
COVID-19 и защита на здравето в библиотеките Печат
book-2020.jpg
Преглед на литературата и някои препоръки относно работата с документите и управлението на работното пространство от Виторио Понзани и Роза Майело от Италианска библиотечна асоциация

Заради пандемията COVID-19 много библиотеки в Европа и по света бяха принудени да затворят. Други въведоха ограничения за влизане, намалиха обхвата на услугите, които предоставят и спряха програмите, които обикновено се провеждат в библиотеката (за насърчаване на четенето и за информационна грамотност). Въпреки това, почти всички библиотеки продължават да предлагат дистанционни услуги и в много случаи ги обогатяват. В зависимост от националната ситуация или от оценката на риска, насочена към конкретния случай, в много страни библиотечният персонал работи основно или изключително от дома, присъствието в помещенията на библиотеката е ограничено до няколко основни дейности, докато в други продължават да работят на място или вече започват да го правят.
Във всеки случай библиотеките от този момент нататък и с оглед на пълното им отваряне ще предприемат адекватни мерки за защита както на персонала, така и на потребителите. Рисковете надхвърлят тези, произтичащи от физическото присъствие на хора в помещенията, изпълнени от препоръките, издадени на правителствено ниво за всички обществени служби. Те включват приемането на работа на разстояние като предпочитан стандарт по време на цялото извънредно положение; препоръката хората със симптоми на COVID-19 да не ходят на работа; гарантиране на спазване на безопасно разстояние; забрана на събирания и насърчаване на мерки за социално дистанциране; избягване на всякакъв вид физически контакт. И все пак рисковете произтичат и от необходимостта да се борави с различни материали (книги и други документи, формуляри, пощенски колети, устройства, работни повърхности и др.).
Пълен текст...
 
Повторно отваряне на библиотеки Печат
biblioteka_iu_varna_2020.jpg

 Снимка: Библиотека на Икономически университет – Варна  

 
Идеята за повторно отваряне на библиотеките все по-често е на дневен ред, тъй като страните се стремят да премахнат по-широките ограничения. В случая с училищата понякога библиотеката остава затворена, дори ако уроците са започнали отново (случаят в Logumkloster, Дания). Разбира се, решенията трябва да се основават на цялостна оценка на риска от страна на властите.
Ограничаване на броя на потребителите в библиотеката
Една стъпка, която се предприема, е да се ограничи броят на хората в библиотеката по едно и също време. Това улеснява поддържането на социалната дистанция. В Макао (Китай) публичните библиотеки използват система за издаване на билети, за да ограничат броя на хората в библиотеката – стъпка, направена и в Хонкон (Китай) по време на неотдавнашната фаза на повторно отваряне. Чешкият библиотечен съвет също предлага да се ограничи времето за престой в библиотеката.
Други варианти, които се обмислят в Чикаго, Съединените щати, включват предоставяне на услуги извън сградата, където е възможно и ограничаване на определено време за отваряне за определени групи, като например възрастни потребители (идея също проучена от чехите). На други места, където самият дизайн на библиотечни сгради не позволява социално дистанциране, правителствата се стремят да държат библиотеките затворени, докато общото ниво на риска не спадне.
Полагат се и усилия за намаляване на необходимостта да се ползва физически библиотеката. В Макао (Китай) се стремят да направят това, като удължават сроковете за заемане на документи и насърчават хората да използват онлайн услуги, доколкото това е възможно. В Хонконг (Китай) също позволяват неограничени подновявания на срока за заемане, а академичните библиотеки се отказват от налагане на глоби. Други планират да предоставят услугите си онлайн поне през следващите няколко месеца.
Пълен текст...
 
Управление в условията на отдалечена работа в библиотеките Печат

online_library_2020.jpg

Снимка: Про Нюз Добрич  

Тъй като библиотеките и библиотечните асоциации затварят сградите и офисите си, мнозина в библиотечната област са изправени пред предизвикателството как да управляват ефективно отдалечената работа.
Ясно е, че най-добрата ситуация е, ако е възможно да се планира предварително, като се гарантира, че целият персонал разполага с необходимите инструменти и обучение за ефективна и безопасна работа от дома и че може да се поддържа връзка лесно. Вече има много материали, достъпни в интернет от хора, изпаднали в подобна ситуация със силен акцент върху редовни контакти и поддържане на добър дух и мотивация.
Пълен текст...
 
Налични онлайн ресурси на свободен достъп Печат

 open-access-logo-medium.jpg

Снимка: Научни ресурси  

 
 
В много библиотеки се наблюдава значително нарастване на интереса към дигиталните ресурси, което в някои случаи вече води до пренасочване на приоритетите от физически към дигитални материали. В Дания лимитите за заемане на библиотечни документи са нараснали, за да могат потребителите да имат достъп до повече електронни книги едновременно.
Ясно е, че възможността за използване на ресурси онлайн зависи много от условията, при които се осъществява достъпът до тях. За щастие, много издатели и доставчици са предприели полезни инициативи. Голяма част са предоставили свободен достъп до материали, свързани с COVID-19. Други улесняват влизането и достъпа до материали извън официалните мрежи.
Добре дошли са стъпките на някои големи издателства за улесняване на обществените библиотеки, за да купуват и да получават достъп до електронни книги за заемане.
Пълен текст...
 
Предоставяне на услуги от разстояние от библиотеките Печат

online_library_services.jpg

Снимка: YHPHN      

   
Библиотекарите по целия свят работят усилено, за да осигурят достъп до колекции и услуги от разстояние. Всички видове библиотеки популяризират своите онлайн услуги – например Националната библиотека на Франция организира виртуални изложби, а Националната библиотека на Испания промотира своето дигитално съдържание, което може да се използва за подпомагане на образованието.
Много публични библиотеки предлагат онлайн четения на книги при спазване на авторските права. Освен това са положени големи усилия за увеличаване на достъпа до електронни книги, например чрез увеличаване на броя на електронните книги, които хората могат да заемат по всяко време (в Дания) и чрез преразпределяне на суми от бюджета за заплащане на електронно съдържание.
 
Пълен текст...
 
Управление на библиотеките при пълно затваряне Печат

biblioteka_tu_sofia_2020.jpg

Снимка: БИЦ на ТУ – София

 
Използвайки опита на библиотеки от цял свят, ИФЛА дава следните препоръки за управление на библиотеките в случай на пълно затваряне:
  • Да се осигури възможност на персонала да работи дистанционно от дома, освен ако не е необходим на място. Там, където служителите ходят на работа, да се гарантира, че могат да спазват правилата на социалното дистанциране (разстояние от не по-малко от 1.5 м между двама души в затворени помещения).
  • Библиотекарите да се пренасочат към други задължения в други служби/отдели в рамките на своите общини, например, използвайки уменияти им за управление на информацията в подкрепа на здравните и социалните услуги.
Пълен текст...
 
Дезинфекция на книги и други колекции в библиотеките Печат


knigi_karantina.jpg

Photo: Felicity Yick  

 

 
Във връзка с извънредното положение, обявено в страната и невъзможността на библиотеките да работят по традиционния начин, ББИА ще публикува поредица от материали, свързани с безопасността на персонала, карантината за книгите и другите библиотечни документи, онлайн услугите и работа на библиотеките в дигитална среда. 
Съветите по-долу са базирани на настоящите изследвания, предоставени от медицинските и научните общности относно COVID-19. Тъй като тяхното разбиране за вируса се развива, съветите на Northeast Document Conservation Center (NEDCC)  за опазване на документите също търпят промяна. 

Карантина за документите
NEDCC препоръчва 72-часова карантина за книгите и документите от други колекции като най-сигурния и най-ефективен начин за дезинфекцията им след ползване от библиотекарите или връщане от читателите.
За някои видове материали може да е подходящ карантинен период по-малък от 72 часа. Изследване, публикувано в New England Journal of Medicine на 17 март 2020 г., показва, че COVID-19 се запазва върху картонени повърхности за 24 часа и върху пластмасови повърхности до 72 часа. Въз основа на това изследване, подходящ карантинен период за хартия или обикновен картон е минимум 24 часа, докато подходящ карантинен период за книги, покрити от полиестер (напр. миларни) или други пластмаси, както и материали на основата на пластмаса, като напр. CD и DVD, е 72 часа. 72-часовата карантина е подходяща и за всеки друг вид документи, за които библиотекарят не е сигурен.
Пълен текст...
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.