Новини
Обръщение на председателя на ББИА Анета Дончева Печат
aneta_doncheva_2021.jpg
Уважаеми колеги,
Вчера (29 юни 2021 г.) на редовното Общо годишно отчетно-изборно събрание на ББИА присъстващите индивидуални членове и представляващите колективните членове на нашето сдружение гласуваха доверие на 11 колеги от различни библиотеки, библиотечни организации и институции: доц. д-р Анета Дончева – СУ „Св. Климент Охридски“; Ваня Грашкина-Минчева – НАЦИД; доц. д-р Васил Загоров – УниБИТ; Галина Савова – НЧ „Цар Борис III – 1928“ – София; Димитър Минев – НБ „Иван Вазов“ – Пловдив; доц. д-р Елица Лозанова-Белчева – СУ „Св. Климент Охридски“; доц. д-р Калина Иванова – РНБ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново; Надежда Груева – РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора; д-р Петя Георгиева – Библиотека при Аграрен университет – Пловдив; д-р Росица Добрева – РБ “Стилиян Чилингиров” – Шумен ; Спаска Тарандова – Фондация „Глобални библиотеки – България“ да ги представляват в Управителния съвет на ББИА и на мен като Председател на този УС. От мое име и от името на колегите в УС си позволявам да изкажа благодарност за доверието! 
При закриването на събранието си позволих да кажа на останалите присъстващи колеги няколко, според мен, важни неща, свързани с бъдещата ни работа. Сега се обръщам отново с благодарност към всички, които взеха участие в работата на събранието, защото това за мен е израз на желанието да продължим активно да работим заедно и да се върнем, както сега е модерно да се казва, към новото нормално. 

Уважаеми колеги, членове и нечленове на нашето сдружение,
Крайно време е да не бъдем толкова скромни, критични и черногледи и на висок глас да кажем, че през годините на съществуването на ББИА всички ние, работещи в сдружението, в библиотеките, в образователните ни институции, в другите видове организации, свързани с библиотечния сектор, свършихме много работа за превръщането на нашите библиотеки и библиотечното дело като цяло в значим фактор за обществото. Крайно време е да заявим, че не сме получили адекватна на нашите усилия помощ от държавата и администрацията, но по-важното и това което мен много ме вълнува е, че не получаваме такава помощ и признание от нашето общество. Затова мисля, че трябва да насочим своите усилия към смяна на парагидмата и от институции, неглижирани от админстрацията и някои членове на обществото да се превърнем в такива, които гражданите уважават и активно ползват за тяхното интелектуално и културно развитие и които им осигуряват по-добри възможности за живот и труд. 
Необходимо е да продължим напред. Аз лично вярвам в преломните моменти. Затова са толкова важни услията на всички и затова се обръщам и към тези, които до сега не са се включили в работата на нашата асоциация и към тези, които гледат безпристрастно и критично към нея – направете опит да работим заедно и единно в името на процъфтяването на институции ни и професията ни.
В дългогодишната си работа съм опознала много и различни колеги, познавам и оценявам високо техните знания, умения, възможности и затова аз обещах на присъстващите вчера колеги, че ще се обърна с лична молба към много от тях да помогнат активно на общността ни за реализирането на приетата Програма за дейността на ББИА за 2021 г. Моля, не неглижирайте моя призив и не ми отказвайте Вашето съдействие!
Позволявам си също така лично да отправя покана към всички колеги, при възможност, да вземат участие в XXXI Национална конференция на тема "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда" на 14 и 15 октомври 2021 г. в Бургас. Надявам се по време на конференцията да обсъдим много от проблемите ни и в неформална среда.
Като още веднъж благодаря за активната подкрепа, пожелавам на всички много здраве, пожелавам да не изпълняваме повече лоши сценарии, за да можем да работим в спокойна и безопасна среда.
Оставам с уважение и надежда за сътрудничество,
 
Анета Дончева
Председател на ББИА
 
Покана за участие с доклади в XXXI Национална конференция на ББИА Печат
logobbia_m.jpg
ББИА ще проведе своята XXXI Национална конференция на тема "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда" на 14 и 15 октомври 2021 г. в Бургас. Моля да изпращате своите предложения за доклади (заглавие и анотация до 700 знака) в срок до 26 септември 2021 г. на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , като посочите и координати за обратна връзка. След като бъдат разгледани всички получени предложения, комисията по организация на конференцията ще уведоми авторите на одобрените теми до 4 октомври 2021 г.
Очакваме вашето активно участие и интерес!
Пълен текст...
 
Покана за общо отчетно-изборно събрание 2021 Печат
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 18 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 19.05.2021 г. свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 29 юни 2021 г. от 9.00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:
1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА за 2020 г.
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2021 г.
4. Избор на нов Управителeн съвет.
5. Разни
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се да присъстват всички индивидуални членове и членовете – юридически лица на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), издължили членския си внос за 2020 г. до 31.12.2020 г.
Членовете – юридически лица се представляват от ръководителя или от упълномощено от него лице, което има право на един глас.
Моля да изпращате номинации за членове на УС и председател, придружени с препоръки за номинираните колеги, в срок до 18 юни 2021 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните членове и членовете – юридически лица) се изпращат до 23 юни 2021 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.docx
Заявка за участие на член – юридическо лице (.docx
Заявка за участие на индивидуален член (.docx
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.docx)
Пълномощно за представителство на индивидуален член (.docx
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. (.docx)
Програма за дейността на ББИА за 2021 г. (.docx)

-------------------------------------------------------------------

Избран Управителен съвет с мандат 2021 – 2024 г.

Председател
Анета Дончева

Членове
Ваня Грашкина-Минчева
Васил Загоров
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Калина Иванова
Надежда Груева
Петя Георгиева
Росица Добрева
Спаска Тарандова

 
Среща в Министерство на културата Печат
mk.jpg
На 19 май 2021 г. в рамките на ХV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“ членовете на УС на ББИА Спаска Тарандова и Анета Дончева се срещнаха със зам.-министъра на културата Весела Кондакова. Целта на срещата беше да бъде информирана г-жа Кондакова за целите и хода на кампанията, която се провежда между 17 и 21 май в цялата страна. 
На срещата бяха представени основните проблеми на библиотечния сектор в настоящия момент и предизвикателствата, пред които е изправен. Особено внимание  представителите на ББИА обърнаха на въпроса за необходимостта от потвърждаване на предложенията на ББИА в Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с дигитализацията на библиотечните фондове, които са от изключителна важност за цифровия преход на библиотеките и за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19. Бяха дискутирани и въпросите за изпълнението на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и механизмите на финансиране на българските обществени библиотеки. В допълнение бяха засегнати и текущи въпроси, свързани с конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 и предстоящата работа на работната група към МК, свързана с моделите за ползването и заемането на електронни и аудио книги от българските библиотеки и други.
Членовете на УС на ББИА, участвали в срещата, си позволиха от името на цялата асоциация сърдечно да  благодарят на госпожа В. Кондакова за оказаното доверие и готовност за помощ и сътрудничество.  

 УС на ББИА
 
Програма на НБС 2021 Печат

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

„Библиотеката ще ти помогне“
  17 – 21 май 2021

ПРОГРАМА
на инициативите по градове


17 – 21 май
Споделяне на видеоклипове и снимки с послания на кампанията във фейсбук профила на ББИА.
19 май
Среща на членовете на УС на ББИА Спаска Тарандова и Анета Дончева със зам.-министъра на културата Весела Кондакова.
 
ОБЛАСТ ВАРНА

ВАРНА
Библиотека при НЧ "Елин Пелин – 1977" 

17 – 21 май
Кът „Остави книга, вземи книга“ – лятна читалня на открито.
18 май
Обявяване на класациите „Читател на годината“ и „Най-четена книга за 2021“.
19 май
Стартиране на рубриката „Библиотеката Ви препоръчва“.
21 май
Представяне на новите книги с анотации в социалните мрежи.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СВИЩОВ
Библиотека при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ 

17 май
Начало на Националната библиотечна седмица, които са са посветени на 165 години общонародно читалищно дело (1856  2021) и 70 години Детски отдел.
Безплатна регистрация на читатели.
18 май
„И ти си част от Читалище Свищов“ – показване на рисунките и читателските дневници на III „в“ на СУ „Д. Благоев“ по темата.
19 май
„Приказно и цветно“ – чудният свят с любимите четива на II “в“ клас на СУ „Н. Катранов“.
18 – 20 май
Дигитална библиотека „Север+“  Свищов, периодика – обучение на желаещи да работят със „Север+“.
19 май
„И старите книги разказват...“ – представяне на уникалната колекция от възрожденска книжнина, съхранявана във фондовете на читалищната библиотека – с ученици от осмите и единайсети класове на СУ „Н. Катранов“ и СУ „Д. Благоев“.
20 май
„Омайни приказни герои“ – четем  с II “а“ кл. на СУ „Н. Катранов“. 
„Човек и книга през Възраждането“  представяне на библиотечна колекция (печатна и ръкописна) на Емануил Васкидович като доказателство за учене през целия живот.
21 май
„Стани част от Читалище Свищов“ – рисунка по темата и уреждане на изложба в Детския отдел на библиотека.

Градска библиотека

17  21 май
Дни на отворените врати.
Дни без глоби и екскурзии из отделите на библиотеката.
Подреден кът от книги и периодични издания на тема „Нашето здраве е в нашите ръце” във фоайето на библиотеката.
18 май
„Рибния буквар или родолюбивите поучения на д-р Петър Берон” с ученици от III „в” клас на СУ „Николай  Катранов”.
19 май
Изнесена библиотека в ДГ „Радост”.
Подреден кът от научнопопулярна литература във фоайето на библиотеката.
20 май
На гости в дома на книгите: „Вече съм голям, мога да чета и сам” с ученици от първите класове на СУ „Цветан Радославов”.
21 май
Творческа среща с поета Иван Антонов и музикално-поетичен рецитал „Някой разказва…”.

ОБЛАСТ ВРАЦА

с. БУТАН, общ. КОЗЛОДУЙ
НЧ "Заря  1911"

17 май
Учениците от първи и втори клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на посещение в библиотеката, за да се запознаят с методите на обслужване и задължителната литература през лятото.
18 май
Първа среща в библиотеката на децата от трета и четвърта група на ДГ "Първи юни" – четене на детски приказки и рецитиране на стихчета, посветени на 24 май.
19 май
Децата от Център за социална рехабилитация и интеграция ще се запознаят  с информация за 24 май – Ден на българската писменост и култура и за светите братя Кирил и Методий.
20 май
Учениците от трети клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на посещение в библиотеката, за да се запознаят с правилата за ползване на библиотеката, подреждането на библиотечния фонд и задължителната литература през лятото.
21 май
Забавни игри на открито в парка с участниците в Националната библиотечна седмица.

ВРАЦА
Регионална библиотека „Христо Ботев”

11  22 май 
Всеки посетител ще получи едногодишен абонамент за всички отдели и ресурси на библиотеката.
Всеки посетител, който е закъснял да върне книга на библиотеката може да го направи като има вариант за замяна с книга със същата тематика.
11 май
Отбелязване на професионалния празник на библиотекарите с поднасяне на цветя пред паметника на Св. св. Кирил и Методий.
Среща на тема „Различните платформи за обучение и как те могат да бъдат използвани за обучение на обучители и обучение на потребители“ с лектор д-р Димитрина Папагалска в Обща читалня и онлайн през платформата Zoom.
12 май
Дискусия за нови лидери на тема „Възможно ли е ново начало?“.  
Среща с детската авторка Радостина Николова. 
Нощ на литературата.
17  21 май
Игра „Помогни на автора“ по график.
Игра „Моята любима буква“ по график.
17 май
Среща с детската авторка и илюстратор Мая Бочева. 

КРИВОДОЛ
Библиотека при НЧ „Н. Й. Вапцаров”

17 – 21 май 
Дни за безплатна регистрация и без глоби за закъснели потребители.
„На библиотеката с любов...” – изложба на книги с автографи, подарени на библиотеката. 
„Акварели” – изложба на рисунки на ученици от клуб по изобразително изкуство в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Краводер.
„Библиотекар-кулинар” – традиционни ястия от ботунския край, приготвени от библиотекари.
17 май
Откриване на Националната библиотечна седмица със среща-дискусия с участието на секретар-библиотекарите и председателите на читалището, партньори на библиотеката и общественици. 
„Настроение” – изложба живопис и творческа среща с художника Явор Витанов с ученици от клубовете по изобразително изкуство в СУ „Св. св. Кирил и Методий”; ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Краводер и ОУ „Васил Левски” – с. Ракево. 
20 май 
„Детска академия за добри обноски” – представяне на книгата на Невена Басарова и провеждане на  обучение-тренинг, свързано с емоционалното развитие на децата с участието на ученици от 1-и до 4-и клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, родители и учители.  
21 май 
„Азбука на вежливостта” – онлайн тематично утро в ДГ „Славейче”.
„Библиотеката ще ти помогне” – ББЗ лекция за запознаване с възможностите  на библиотеката и предоставяне на информационни източници в традиционен и електронен вид в условията на ограничения и мерки от КОВИД-19 за учениците от 1-и и 2-и клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий".

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ 
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”

10 май
Интервю по местните медии, прессъобщение за принципите и посланията на НБС 2021 и техните регионални проекции и измерения – услуги в условия на пандемия.
Разговор за мястото, ролята и значението на библиотеката и колко е важно изпълнението на функциите ѝ да се случват в подходяща среда по повод на някои пространствени трансформации и преместване на Детския отдел и отдел „Изкуство“, в които текат ремонтни дейности. 
11  май 
Дарение на книги за библиотеката от фирма ТОРГОТЕРМ – на събитието ще присъстват представители на общинската и областна администрация, медии, колеги от областта и акцентите ще бъдат към мястото и ролята на библиотеките от региона за съхраняването на книжовното документално наследство. Ще бъдат изложени и посланията на НБС 2021.
Община, библиотека, музей, галерия – партньори в разработването на проект за опазване на културно-историческото наследство. Добре е да се спомене в контекста на посланията, тъй като са заложени основно дейности по дигитализация и технологично обновление.

ОБЛАСТ МОНТАНА

МОНТАНА
Регионална библиотека „Гео Милев”

17 – 21 май
„Съвременните библиотеки с грижа към тийн поколението“ – видеофилм, предназначен за родители, учители, психолози, педагози, които образоват и възпитават новото поколение Z. Филмът ще се разпространява по време на НБС в училищата, по време на онлайн родителски и педагогически срещи, ще се излъчи мултимедийно във фоайето на библиотеката и на фейсбук страницата в рубриката „Библиотеката ще ти помогне“. Ще се предложи и в помощ на читалищните библиотекари на страницата на групата „Библиотеките от област Монтана“ в работата им в местните общности.
„Професия библиотекар“ – онлайн мултимедийна презентация за ученици от 3-и до 6-и клас. Ще се излъчва всеки ден по предварителен график.
Видео презентации на специализирана литература за професионалисти в различни области на знанието с цел стимулиране на четенето за повишаване на професионалната квалификация, за непрекъснато образование и самоусъвършенстване на личността.
17 май
Стартиране на маркетингово проучване сред потребителите на библиотечни услуги. Целта на проучването е да се съберат мненията на читателите, да се разбере какво потребителите мислят за библиотеката и с какво тя може да им бъде полезна, да се установи степента на удовлетвореност от предоставените услуги, както и да се получи обратна връзка за идеи и препоръки за подобряване на обслужването и стартиране на нови услуги. Онлайн анкетата ще се качи на сайта на РБ „Гео Милев“ и ще стои като първи пост на фейсбук страницата и може да се попълни от всеки браузър или устройство  компютър, мобилен телефон, таблет. Анкета на хартиен носител ще се попълва от посетителите в отделите.
21 май
„Читалня на открито“ – периодични издания и художествена литература в градските паркове.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РАКИТОВО
Библиотека при НЧ "Будилник – 1898"

18 май
Среща с ученици от клуб "Млад журналист" към ВУИ "Ангел Узунов" с ръководител Свилен Топчиев. Всеки ученик ще получи литературен късмет с книга от съвременната българска литература, която сами трябва да открият във фонда и да прочетат откъс от нея. Книгите остават дарение за клуба от библиотеката. 
19 май
Представяне на книгата "Ново време" на местния автор Сашко Допчев, в която е събрано цялото му разнородно творчество от 1984 до 2020 г.
20 май
"Мамо, разкажи ми, а аз ще ти чета" – родители откриват любимата си книжка от своето детство в стария фонд на библиотеката и разказват на децата си за емоциите, които са имали с нея. А децата избират една книжка от новите ни попълнения, която искат да прочетат на своите родители.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН 
Регионална библиотека „Христо Смирненски”

17 – 21 май
Beowulf: The Anglo-Saxon Age (449 - 1066) – Онлайн литературно занимание с ученици от XI клас на ПГПЧЕ.
„Рицарят на книгите за доброто/The Good Knight of the Books” – театрална работилница на български и английски език по случай 105 г. от рождението на Роалд Дал с ученици от IV клас на НУИ „П. Пипков”.
„Красивите приказки на живота” – онлайн интерактивно занимание, посветено на творчеството на Андерсен с ученици от V клас на ОУ „Валери Петров”.
Изложба „Пътешествие с книга“ във фоайето на библиотеката – цели да провокира читателското любопитство и да подари безброй вълнуващи мигове. Читателите ще се запознаят със смели хора и интересни места и факти от целия свят. 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ
Народна библиотека "Иван Вазов"

18 – 28 май
Изложба на новите постъпления в колекциите на отдел „Специални сбирки“ за последната година, постъпили като дар и откупка: Служебен псалтир с последования, средата на XIX век, фрагмент от Амхарски (етиопски) пергаментен ръкопис, посветен на  Св. Георги Победоносец, умалено ювелирно издание на Свещения Коран, предназначено за носене в медальонен обков и Изборно Евангелие, отпечатано във Виена, 1857 г.
21 май
Всеки гражданин може безплатно да стане читател на библиотеката. 
Всички ползватели, които са просрочили заеманията си и имат начислени за това глоби, могат да върнат заетите документи, без да бъдат санкционирани. 

Библиотека при Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 

17 – 31 май
Акция „Да живеем зелено” – събиране на вторични суровини с цел „Да закупим поне една нова книга”.
17 – 20 май
Седмица на отворените врати в музейната библиотека по случай 145 г. от Априлското въстание, 200 г. от рождението на Георги С. Раковски, 145 г. от рождението на Кирил Христов – посещение на 11-те класове и запознаване с експонираните редки и ценни заглавия от фонда на музейната библиотека, както и нейния исторически развой, довел до 150-годишния ѝ юбилей.
90 години от издаването на вестник «Ученически устрем» – 12-годишна ученическа инициатива при гимназията, превърнала го в средношколски за Пловдив. Презентиране на значими за гимназията издания – книги с автографи, нейните първи годишници и отчети, първите учебници и периодични издания от Възрожденска България. 
Мислоем – споделяне на любими мисли от и за книгата и четенето.
17 май
Онлайн среща с Любомир Андреев – ученик на гимназията и дискусия, свързана с неговата първа книга „Химера“.

с.ТРУД, общ. МАРИЦА
Библиотека при НЧ „ Светлина – 1929”

17 – 21 май
„Вземи книга на сляпо” от фоайето на читалището пред библиотеката.
19 май
Среща с ученици от първи клас в цъфтящата класна стая в двора ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
20 май
Среща с ученици от втори и четвърти клас в цъфтящата класна стая в двора ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
21 май
Среща с читателски клуб „Работливковци” – откриване на гласуването в националната награда „Бисерче вълшебно” и среща с новите книги от различните възрастови категории.

ОБЛАСТ  РУСЕ

РУСЕ
Регионална библиотека „Любен Каравелов”

15 май
Представяне на детската книжка "Приключенията на еднорога Били" на Деница Филева, в която се разказва за силата на приятелство между еднорога Били и Пепе по пътя им към тяхната мечта да построят замък от вода.
17 май
Живодар Душков гостува в библиотеката с второто издание на романа си „Пъзел“, написан по действителен случай като проследява събитията около поредица убийства в Русе.
18 май
Представяне на изследването „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830 –1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев, което е резултат от многогодишния задълбочен труд на автора върху антропонимичната система на Русе.
19 май
Явор Цанев представя новия сборник разкази „Гроб съм“.
„Културно-литературно наследство на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе” – онлайн събитие с представяне на библиотеката и нейните най-интересни колекции по проект „Библиотеките като образователна среда“ със Средно училище "Петър Берон", Прага, Чехия. 
22 май
Представяне на детската творба „Силвър и вампирите“ на Явор Цанев, която е номинирана за награда „Бисерче вълшебно“.  

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

СИЛИСТРА
Регионална библиотека „Партений Павлович”

11 май
Ден на библиотекаря  –  „С почит към историята и с поглед към бъдещето” – поднасяне на цветя на паметната плоча на патрона на библиотеката епископ Партений Павлович и беседа за историческия му и литературен принос.
17 – 23 май
„Библиотечната професия – с достойно минало и с европейско бъдеще”  изложба на снимки и на библиотечни документи от фондовете на библиотеката, свързани с историята и с настоящите ѝ дейности.
„Библиотечната професия – с достойно минало и с европейско бъдеще” виртуална изложба в социалните профили на библиотеката.
Срещи с властта „Библиотеката ще ти помогне – помогнете на библиотеката!”.
„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти, беседи по ББЗ и др.   
„Прослава на българските букви”  изложба на библиотечни документи от фондовете на библиотеката.„Библиотеката ще ти помогне” – виртуално представяне на дейности на библиотеката в условията на Ковид кризата: културно-образователни събития, обслужване на потребители, дезинфекциране на книги и др. 

ОБЛАСТ СМОЛЯН

СМОЛЯН
Регионална библиотека „Николай Вранчев”

11 май
Регионален форум „Съвременният поглед върху библиотеката и библиотечната професия” – по повод Професионалния празник на българския библиотекар.
Връчване на годишни награди "Библиотека на годината" и "Библиотекар на годината", съвместна инициатива с Областна администрация – Смолян.
17  21 май
„Глаголически букви от Асеманиевото евангелие” – изложба.
Откриване на филиал на библиотеката в Смолян.
Отчитане на ежегоден конкурс за превод на художествен текст на името на патрона на библиотеката Николай Вранчев. 
„Първоучители и просветители в Средните Родопи” – изложба.
17 май
Откриване на филиал на регионалната библиотека в сградата на клуб "Журналист" в центъра на Смолян.

ОБЛАСТ СОФИЯ

СОФИЯ
Библиотека при Нов български университет

17 май
Четем „Следва“ и „Orientalia“  всеки посетител на библиотеката получава брой на университетските списания „Следва“ и „Orientalia“.
20 май – 30 юни
Изложба „Нобелова награда за мир“  книги и статии от библиотечните колекции на НБУ, свързани с учредяването, статута, идеята и историята на Нобеловата награда за мир – от първите ѝ носители от началото на ХХ век до наши дни. Повод за събитието е отбелязването през май на 100-годишнината от рождението на един от най-знаковите носители на Нобеловата награда за мир  академик Андрей Сахаров, както и навършването през 2021 г. на 120 години от връчването на първите подобни високи (особено в морален смисъл) отличия  на инициатора за създаването на Червения кръст и Женевската конвенция, швейцареца Анри Дюнан и французина Фредерик Паси, основател и председател на Дружеството за арбитраж между нациите и Интерпарламентарния съюз. Всеки желаещ може да получи изготвената библиография към изложбата като пише на Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. до 30 юни.
21 май
Уебинар в Zoom „Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  единствена по рода си база данни в България с водещ д-р Радостина Тодорова, директор на библиотеката (Meeting ID: 899 0142 2355, Passcode: 384150)CEEOL е ценен информационен ресурс с периодични издания и книги в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа.

САМОКОВ
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”

11 май
Изложба „Живопис” на художничката Мария Ицова.
18 май
„Обслужване на читатели по време на пандемия” регионална кръгла маса
20 май
Среща-разговор с Иван Такев – археолог към БАН.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА
Библиотека „Родина”

17 – 21 май
Всички инициативи се провеждат в памет на Снежана Янева и Емилия Милкова.
Връчване на грамоти за участие в XVI маратон „Четяща Стара Загора 2021” – в 20 училища и 10 детските градини, и изпращане на грамоти до 31 читалища, институции и фирми.
17 май
„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
18 май 
„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 2-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
„С почит към делото на светите братя Кирил и Методий” – във Филиал „Августа Траяна” на библиотеката гостува на 2-и клас. 
19 май
„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
20 май 
Виртуална изложба „Светът в учебника на прапрабаба”.
„Паметници на Кирил и Методий по света” – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и литературни игри; творческо ателие за изписване на букви от глаголицата и кирилицата и образуване на старинни думи.
„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 4-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
21 май  
Посаждане на сребрист кипарис в памет на Снежана Янева в двора на Библиотека „Родина” (ул. „Васил Априлов” – от южната страна на централната библиотека). 

Регионална библиотека „Захарий Княжески”

17 – 21 май 
Седмица на „Отворени врати” за деца и възрастни – библиотечни екскурзии и презентации за запознаване с информационните ресурси и услугите на библиотеките.
Публични изяви в библиотеката – разпространение на информационни материали за НБС и за библиотеките в Стара Загора.
Изложба от плакати „ПреОткриване след 67...“  проследява историята на институцията и събитията, случващи се в нея, от откриването ѝ до днес. За първи път се показват част от плакатите, в които е „въвлечена библиотечната общност. Те съдържат информация и носят послания. Освен типичната за плаката комплексност, има и плакати артистични, създадени, за да отразят конкретно събитие.
18 – 20 май 
Дни на информационната и медийната грамотност

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПОПОВО
Библиотека при НЧ "Св. св. Кирил и Методий – 1882"

14 април – 10 юни    
„Книгите, с които децата израстват” – подвижна книжарница на издателство „Фют”, специализирано за детска художествена и енциклопедична литература.
17 май
„Празничен буквар в библиотеката” с първокласниците от  ОУ „Н. Й. Вапцаров”.
Среща с детските книги на „Подвижна книжарница” на издателство „Фют” в с. Зараево, общ. Попово.
Изложба: Ден на славянската писменост и култура.
18 май
100 години от смъртта на Иван Вазов – изложба с литература от фонда на библиотеката.
„Радини вълнения” – иновативен урок с четвъртокласници от  ОУ ”Св. Кл. Охридски” с присъствие на гости от ОУ „П. Р. Славейков” – Бургас  и  ОУ „Л. Каравелов” – с. Узунджово, Бургаска област.
Театрална детска драматизация от „Под игото”.
Презентация за живота, делото и творчеството на Патриарха на българската   литература – Иван Вазов.
19 май
„Приказница…”  с деца от трета и четвърта група от детска градина „Лястовичка”.
20 май  
Награждаване и връчване Грамота Читател на месеца в Детски отдел.
Среща-разговор с Георги Първанов и представяне на книгата „Пътуване към паметта: Разкази за политиката” в Дом на културата „Димо Коларов”. 
21 май 
Кътове с нова литература.
Електронни публикации „Върви, народе възродени…”.

ТЪРГОВИЩЕ
Регионална библиотека „Петър Стъпов”

17 май
Провеждане на детско утро „Вече сме читатели“ с първокласници от I СУ “Св. Седмочисленици“.
18 – 21 май
"Лице в лице с библиотечната професия" – видео представяне на служители и различни отдели в бибиотеката.
18 май
Провеждане на детско утро „Вече сме читатели“ с първокласници от I ОУ “Христо Ботев“.
19 май
„Панаир на знанията“  Образователна и интерактивна игра с ученици от I СУ “Св. Седмочисленици“.
20 май
Книгите и ние. Тенденции при книгите за тинейджъри  Дискусия с Изабел Овчарова, автор и влогър.
21 май
Витрина с материали по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура.  Номинации за най-добър читател.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДИМИТРОВГРАД
Градска библиотека „Пеньо Пенев“

17 – 21 май
Събитията през Националната библиотечна седмица са посветени на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева.
„Детство мое“ – представяне на списания „Дъга” в зала „Снежана Янева".
18 – 21 май
Арт инсталация от рециклирани материали „Приказната кула” пред Детския отдел на библиотеката.
19 – 21 май
„Библиотекар за един час” – призив към всички желаещи да усетят удоволствието от библиотечната работа.
20 май
Откриване на постоянна експозиция „Редки и ценни издания” от фонда ГБ „Пеньо Пенев”.
21 май
„Ще спасим Вашата книга” – донесете повредена книга и ние ще се погрижим да я укрепим и да й вдъхнем нов живот.
Обявяване на резултатите от конкурса по краснопис, организиран по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ХАСКОВО
Регионална библиотека „Христо Смирненски”

18 май
Творческа вечер на поетесата Ваня Данева.
19 май
Библиотекар за един ден с ученици от ОУ „Хр. Смирненски”.
20 май
Среща с Мария Донева и новата ѝ книга „Нетърпение в кутия”.

 
Поздравителен адрес по случай професионалния празник на библиотечните специалисти Печат
11may.jpg

Уважаеми колеги,

Професията на библиотекаря е колкото позната, толкова и непозната. Често сме възприемани като отдадени любители на книги, които прекарват часове, прелиствайки прашните страници. Ежедневието пък ни сблъсква с хора, които очакват, че знаем всичко и можем да намерим нужната им информация на мига. Дигитално роденото поколение има своите очаквания от нас…
Измина една много трудна и изпълнена с предизвикателства за всички нас година.
Традиционната представа свързва библиотеките със съхраняването и опазването на паметта на нацията. Мисията ни днес обаче е да подпомагаме всеки гражданин и всички сектори на обществото. Затова ние, библиотекарите, сме професионалисти и мечтатели! Убедени сме, че ресурсите, услугите, възможностите, които предоставят библиотеките, подобряват качеството на живот на хората. С хубава книга и проверена информация продължаваме да се грижим за физическото и духовното здраве на нашите читатели и в днешната трудна за всеки реалност. За да продължат да ни вярват!
Честит професионален празник, колеги, всички вие, за които професията библиотекар е мисия и призвание!
Бъдете все така креативни и заредени от добрите практики, научените уроци в последните месеци и плановете за новата нормалност. Продължавайте да вярвате в магията на книгите. Ценете професията и колегите си. Нека социалната изолация си остане само физическа.
Убедени сме, че българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки! Развитието на библиотеките е вяра в бъдещето. Затова нека си пожелаем достойно бъдеще за нашите библиотеки и здраве и удовлетвореност за всички работещи в тях специалисти.

УС на ББИА

 
Национална библиотечна седмица 2021 Печат
НБС 2021
За 15-а поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира застъпническата кампания Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 17 до 21 май 2021 г. под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. Инициативата се провежда в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Молим всички колеги, които ще организират събития в рамките на НБС 2021, да изпратят информация за подготвената програма до 7 май 2021 г. на имейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Припомняме, че очакваме вашите клипове до 1 минута, отразяващи работата на библиотеката и предлаганите от нея услуги в условия на пандемия, до 23 април 2021 г. (петък).

Можете да изтеглите част от материалите за кампанията:
Послание на НБС 2021 (.pdf)
Лого на кампанията (.pdf) (.pdf)
Плакат (.jpg) 

 

 
Прессъобщение (.docx
 
Съболезнователен адрес до ББИА от НБКМ Печат
 
Последно сбогом! Печат
emilia_milkova_w.jpg
С дълбока скръб съобщаваме, че на 31 март 2021 г. ни напусна д-р Емилия Станева-Милкова, председател на Управителния съвет на ББИА. 
Д-р Емилия Веселинова Станева-Милкова е завършила „Библиотекознание и библиография” в Държавния библиотекарски институт. Придобива магистърска степен във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по специалност „История”. През 2013 г. защитава докторска дисертация в УниБИТ по Книгознание, библиотекознание и библиография. Има редица специализации в САЩ и Германия. Д-р Милкова е била член на Постоянната комисия „Обществени библиотеки” към ИФЛА. Автор е на множество публикации, библиографски указатели и съставител на сборниците: „С подпис от автора – мигове история”, „Библиотеката в новото хилядолетие”, „Жрец и войн на живота” и др. През последните четири години беше депутат в 44-ото Народно събрание от гражданската квота в парламентарната група на ПП ГЕРБ. През юни 2020 г. беше избрана за председател на ББИА. Емилия Милкова членува в националната експертна група по дигитализация към фонд „13 века България“ и Националния съвет по библиотечно дело към министъра на културата. Удостоена е с наградата „Носител на просветата 2016“ в конкурса на Националното представителство на студентските съвети в България.
Целият професионален път на Емилия Милкова беше посветен на библиотечното дело. Започнала като библиотекар в Детския отдел на Регионална библиотека „Дора Габе“ в Добрич, от 1992 г. тя работи първо като каталогизатор, а по-късно като библиотекар в Справочния отдел на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна. От 1998 г., повече от 20 години, тя беше директор на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. Д-р Милкова не се примиряваше със статуквото, тя следеше всички новости в развитието на библиотечния сектор и смело ги въвеждаше в практиката на своята библиотека, към която беше силно привързана и обичаше безпределно. Под нейно ръководство тя преобрази облика си и се превърна във водеща обществена библиотека в страната. Безспорен е нейният принос в развитието на електронните услуги, дигитализацията на библиотечните фондове, инициативите за насърчаване на четенето. По нейна идея стартира първият Маратон на четенето, който по-късно се превърна в национална инициатива. Емилия Милкова участва в десетки международни проекти, сред които AquaNarrabilis, X-LIBRIS, LoCloud, Europeana Awareness, Digital Literacy 2.0 и много други.
Емилия впечатляваше всички със своята енергичност, работоспособност, далновидност и иновативни идеи, които въплъщаваше в практиката неуморно. Като депутат и председател на ББИА отстояваше интересите на библиотеките и правеше всичко по силите си за по-доброто им финансиране и правна регулация. Емилия Милкова умееше да отстоява интересите на библиотеките пред изпълнителната власт и да убеждава политиците в тяхната значимост за общественото развитие. Тя остави ярка следа в професионалната ни общност и ще остане еталон за етичност, колегиалност и човещина.
Дълбок поклон пред паметта на Емилия Милкова. Почивай в мир!
 
Годишни библиотечни награди за 2020 г. Печат
logobbia.jpgУС на ББИА започва набиране на кандидатури за Годишните библиотечни награди за 2020 г. Очакваме вашите предложения за:
•    БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА
•    БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
•    МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
•    ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
Може да изпращате вашите предложения на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. до 26 септември 2021 г., като за всяка получена кандидатура ще получите потвърждение. Подаването на предложения става по реда, отразен в Статута и Процедурата на Годишните библиотечни награди. Ако имате въпроси и неясноти по процедурата за изготвяне на предложенията, може да се обръщате към членовете на ИБ на ББИА.
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 14 от 15
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook     
Copyright © 2000 – 2021 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.