Новини
Становище на ББИА Печат

СТАНОВИЩЕ НА ББИА

(към 21 октомври 2021 г., четвъртък)

относно прилагане на временните противоепидемични мерки, въведени в страната от 21.10.2021 г., в търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите

 

Уважаеми колеги, 

Поредната Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, която влезе в сила в полунощ на сряда (20 октомври) срещу четвъртък (21 октомври) породи редица въпроси в нашата общност, така както и в много други общности и сфери на дейност. Днес от ранни зори сте свидетели на дискусиите във всички медии и социални мрежи.

На 20.10.2021 г. в онлайн среща с директори на регионалните библиотеки и последвали разговори с ръководители на други обществените библиотеки се обединихме около решението да изготвим по-общо становище относно това как точно ще работят библиотеките. 

Библиотеките като институции не са изрично упоменати в заповедта в т. 17, а в медиите се появи тълкувание на самия министър, че… Зелен сертификат няма да се изисква в хранителните магазини, банковите институции, аптеките, административни услуги (например посещение в НАП) и други, а също и за масовия градски транспорт.

В разговор с г-жа Луизина Савкова от МК разбрахме, че МК няма да излиза със специални  препоръки и тълкувания на заповедта. В качеството си на председател на ББИА, А. Дончева още вчера се обърна към МЗ за по-подробни указания, но до този момент не е получен отговор, а само уведомление: „Днес, 21.10.2021 г. в 09:17 ч. в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 94-8052“. В очакване  сме  на отговор.

Изправени сме пред доста неясна ситуация поради следните причини:

Ако библиотеките бъдат третирани като институции по т. 17. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито, то те ще трябва да спазват всички изисквания по т. 31 и всички дейности на закрито да се извършват само при наличието на „зелен сертификат“ – завършен цикъл на ваксинация, преболедуване, направен антигенен тест в последните 48 часа или PCR тест в последните 72 часа. 

При това изискване проблемът вече касае не само потребителите, но и служителите в библиотеките. Относно въпросите за ваксинирането на служителите и възникващите конфликти аргументирано становище има вече на Националната Федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“.

В настоящия момент не виждаме възможност за въвеждане на тотален контрол върху служителите и особено върху потребителите по отношение на наличието на т.нар. „зелен сертификат“  и затова  нашето мнение е, че библиотеките трябва да продължат да работят в режим на противоепидемични мерки, които спазваха и досега и като спазват разпоредбите в т. 2, 3 и 4 (освен ако не отговарят на изискванията на т. 31) от заповедта на министъра. Всяка библиотека трябва да прецени наличните си ресурси и да опази здравето на служителите и потребителите си. Препоръчваме библиотеките на местно ниво да се съобразят с разпоредбите на общините и РЗИ.

При създалата се обстановка сме в очакване на по-конкретни и ясни насоки и постановки в следващи нормативни актове и отново ще вземем отношение.


УС на ББИА

 
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2020 г. Печат
Категория „Млад библиотекар на годината 2020“ 
Ана Мирославова Александрова, Библиотека при Народно читалище „Съгласие 1869“ – Плевен

Категория „Библиотекар на годината 2020“
Иван Георгиев Крачанов, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Категория „Библиотека на годината 2020"
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин

Категория „Подкрепа за библиотеките 2020“
Община Бургас
КЦМ 2000 ГРУП – Пловдив
„Кабел Сат – Запад” – Кюстендил, Денислава Данкова, Ивайло Александров
 
Награда "Снежана Янева" за иновативна библиотека
Градска библиотека "Паисий Хилендарски" – Асеновград
 
XXXІ Национална конференция "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда" Печат
logo_rb_burgas.jpg
Уважаеми колеги,

Управителният съвет на ББИА има удоволствието да ви покани на XXXІ Национална конференция "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда", която ще се проведе на 14 и 15 октомври 2021 г. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас.
На заседание от 23 септември т.г. УС обсъди начина на провеждане на конференцията като отчете, че логистиката значително се е усложнила вследствие на въведените мерки със Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването. За да се изпълнят противоепидемичните изисквания в т. 3 и да се използват възможностите, които се дават в т. 23 на Заповедта за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, трябва да осигурим нови места и нова организация за провеждане на конференцията.
Това е причината да помолим всички колеги, които имат желание да участват в конференцията, да се регистрират предварително в срок най-късно до 4 октомври 2021 г. в посочената регистрационна форма, за да можем да обобщим данните за присъствие и да създадем необходимата организация.
Уважаеми колеги, нашето желание е успешно да проведем конференцията, независимо от трудностите, пред които сме изправени и затова настоятелно Ви молим  да се регистрирате в посочения срок.

Бъдете здрави и до скоро!
УС на ББИА
 
Обръщение на председателя на ББИА Анета Дончева Печат
aneta_doncheva_2021.jpg
Уважаеми колеги,
Вчера (29 юни 2021 г.) на редовното Общо годишно отчетно-изборно събрание на ББИА присъстващите индивидуални членове и представляващите колективните членове на нашето сдружение гласуваха доверие на 11 колеги от различни библиотеки, библиотечни организации и институции: доц. д-р Анета Дончева – СУ „Св. Климент Охридски“; Ваня Грашкина-Минчева – НАЦИД; доц. д-р Васил Загоров – УниБИТ; Галина Савова – НЧ „Цар Борис III – 1928“ – София; Димитър Минев – НБ „Иван Вазов“ – Пловдив; доц. д-р Елица Лозанова-Белчева – СУ „Св. Климент Охридски“; доц. д-р Калина Иванова – РНБ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново; Надежда Груева – РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора; д-р Петя Георгиева – Библиотека при Аграрен университет – Пловдив; д-р Росица Добрева – РБ “Стилиян Чилингиров” – Шумен ; Спаска Тарандова – Фондация „Глобални библиотеки – България“ да ги представляват в Управителния съвет на ББИА и на мен като Председател на този УС. От мое име и от името на колегите в УС си позволявам да изкажа благодарност за доверието! 
При закриването на събранието си позволих да кажа на останалите присъстващи колеги няколко, според мен, важни неща, свързани с бъдещата ни работа. Сега се обръщам отново с благодарност към всички, които взеха участие в работата на събранието, защото това за мен е израз на желанието да продължим активно да работим заедно и да се върнем, както сега е модерно да се казва, към новото нормално. 

Уважаеми колеги, членове и нечленове на нашето сдружение,
Крайно време е да не бъдем толкова скромни, критични и черногледи и на висок глас да кажем, че през годините на съществуването на ББИА всички ние, работещи в сдружението, в библиотеките, в образователните ни институции, в другите видове организации, свързани с библиотечния сектор, свършихме много работа за превръщането на нашите библиотеки и библиотечното дело като цяло в значим фактор за обществото. Крайно време е да заявим, че не сме получили адекватна на нашите усилия помощ от държавата и администрацията, но по-важното и това което мен много ме вълнува е, че не получаваме такава помощ и признание от нашето общество. Затова мисля, че трябва да насочим своите усилия към смяна на парагидмата и от институции, неглижирани от админстрацията и някои членове на обществото да се превърнем в такива, които гражданите уважават и активно ползват за тяхното интелектуално и културно развитие и които им осигуряват по-добри възможности за живот и труд. 
Необходимо е да продължим напред. Аз лично вярвам в преломните моменти. Затова са толкова важни услията на всички и затова се обръщам и към тези, които до сега не са се включили в работата на нашата асоциация и към тези, които гледат безпристрастно и критично към нея – направете опит да работим заедно и единно в името на процъфтяването на институции ни и професията ни.
В дългогодишната си работа съм опознала много и различни колеги, познавам и оценявам високо техните знания, умения, възможности и затова аз обещах на присъстващите вчера колеги, че ще се обърна с лична молба към много от тях да помогнат активно на общността ни за реализирането на приетата Програма за дейността на ББИА за 2021 г. Моля, не неглижирайте моя призив и не ми отказвайте Вашето съдействие!
Позволявам си също така лично да отправя покана към всички колеги, при възможност, да вземат участие в XXXI Национална конференция на тема "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда" на 14 и 15 октомври 2021 г. в Бургас. Надявам се по време на конференцията да обсъдим много от проблемите ни и в неформална среда.
Като още веднъж благодаря за активната подкрепа, пожелавам на всички много здраве, пожелавам да не изпълняваме повече лоши сценарии, за да можем да работим в спокойна и безопасна среда.
Оставам с уважение и надежда за сътрудничество,
 
Анета Дончева
Председател на ББИА
 
Покана за участие с доклади в XXXI Национална конференция на ББИА Печат
logobbia_m.jpg
ББИА ще проведе своята XXXI Национална конференция на тема "Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда" на 14 и 15 октомври 2021 г. в Бургас. Моля да изпращате своите предложения за доклади (заглавие и анотация до 700 знака) в срок до 26 септември 2021 г. на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , като посочите и координати за обратна връзка. След като бъдат разгледани всички получени предложения, комисията по организация на конференцията ще уведоми авторите на одобрените теми до 4 октомври 2021 г.
Очакваме вашето активно участие и интерес!
Пълен текст...
 
Покана за общо отчетно-изборно събрание 2021 Печат
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 18 от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 19.05.2021 г. свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 29 юни 2021 г. от 9.00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:
1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА за 2020 г.
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2021 г.
4. Избор на нов Управителeн съвет.
5. Разни
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се да присъстват всички индивидуални членове и членовете – юридически лица на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), издължили членския си внос за 2020 г. до 31.12.2020 г.
Членовете – юридически лица се представляват от ръководителя или от упълномощено от него лице, което има право на един глас.
Моля да изпращате номинации за членове на УС и председател, придружени с препоръки за номинираните колеги, в срок до 18 юни 2021 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Заявки за участие в Общото събрание (на индивидуалните членове и членовете – юридически лица) се изпращат до 23 юни 2021 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.docx
Заявка за участие на член – юридическо лице (.docx
Заявка за участие на индивидуален член (.docx
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.docx)
Пълномощно за представителство на индивидуален член (.docx
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. (.docx)
Програма за дейността на ББИА за 2021 г. (.docx)

-------------------------------------------------------------------

Избран Управителен съвет с мандат 2021 – 2024 г.

Председател
Анета Дончева

Членове
Ваня Грашкина-Минчева
Васил Загоров
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Калина Иванова
Надежда Груева
Петя Георгиева
Росица Добрева
Спаска Тарандова

 
Среща в Министерство на културата Печат
mk.jpg
На 19 май 2021 г. в рамките на ХV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“ членовете на УС на ББИА Спаска Тарандова и Анета Дончева се срещнаха със зам.-министъра на културата Весела Кондакова. Целта на срещата беше да бъде информирана г-жа Кондакова за целите и хода на кампанията, която се провежда между 17 и 21 май в цялата страна. 
На срещата бяха представени основните проблеми на библиотечния сектор в настоящия момент и предизвикателствата, пред които е изправен. Особено внимание  представителите на ББИА обърнаха на въпроса за необходимостта от потвърждаване на предложенията на ББИА в Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с дигитализацията на библиотечните фондове, които са от изключителна важност за цифровия преход на библиотеките и за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19. Бяха дискутирани и въпросите за изпълнението на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и механизмите на финансиране на българските обществени библиотеки. В допълнение бяха засегнати и текущи въпроси, свързани с конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 и предстоящата работа на работната група към МК, свързана с моделите за ползването и заемането на електронни и аудио книги от българските библиотеки и други.
Членовете на УС на ББИА, участвали в срещата, си позволиха от името на цялата асоциация сърдечно да  благодарят на госпожа В. Кондакова за оказаното доверие и готовност за помощ и сътрудничество.  

 УС на ББИА
 
Програма на НБС 2021 Печат

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

„Библиотеката ще ти помогне“
  17 – 21 май 2021

ПРОГРАМА
на инициативите по градове


17 – 21 май
Споделяне на видеоклипове и снимки с послания на кампанията във фейсбук профила на ББИА.
19 май
Среща на членовете на УС на ББИА Спаска Тарандова и Анета Дончева със зам.-министъра на културата Весела Кондакова.
 
ОБЛАСТ ВАРНА

ВАРНА
Библиотека при НЧ "Елин Пелин – 1977" 

17 – 21 май
Кът „Остави книга, вземи книга“ – лятна читалня на открито.
18 май
Обявяване на класациите „Читател на годината“ и „Най-четена книга за 2021“.
19 май
Стартиране на рубриката „Библиотеката Ви препоръчва“.
21 май
Представяне на новите книги с анотации в социалните мрежи.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СВИЩОВ
Библиотека при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ 

17 май
Начало на Националната библиотечна седмица, които са са посветени на 165 години общонародно читалищно дело (1856  2021) и 70 години Детски отдел.
Безплатна регистрация на читатели.
18 май
„И ти си част от Читалище Свищов“ – показване на рисунките и читателските дневници на III „в“ на СУ „Д. Благоев“ по темата.
19 май
„Приказно и цветно“ – чудният свят с любимите четива на II “в“ клас на СУ „Н. Катранов“.
18 – 20 май
Дигитална библиотека „Север+“  Свищов, периодика – обучение на желаещи да работят със „Север+“.
19 май
„И старите книги разказват...“ – представяне на уникалната колекция от възрожденска книжнина, съхранявана във фондовете на читалищната библиотека – с ученици от осмите и единайсети класове на СУ „Н. Катранов“ и СУ „Д. Благоев“.
20 май
„Омайни приказни герои“ – четем  с II “а“ кл. на СУ „Н. Катранов“. 
„Човек и книга през Възраждането“  представяне на библиотечна колекция (печатна и ръкописна) на Емануил Васкидович като доказателство за учене през целия живот.
21 май
„Стани част от Читалище Свищов“ – рисунка по темата и уреждане на изложба в Детския отдел на библиотека.

Градска библиотека

17  21 май
Дни на отворените врати.
Дни без глоби и екскурзии из отделите на библиотеката.
Подреден кът от книги и периодични издания на тема „Нашето здраве е в нашите ръце” във фоайето на библиотеката.
18 май
„Рибния буквар или родолюбивите поучения на д-р Петър Берон” с ученици от III „в” клас на СУ „Николай  Катранов”.
19 май
Изнесена библиотека в ДГ „Радост”.
Подреден кът от научнопопулярна литература във фоайето на библиотеката.
20 май
На гости в дома на книгите: „Вече съм голям, мога да чета и сам” с ученици от първите класове на СУ „Цветан Радославов”.
21 май
Творческа среща с поета Иван Антонов и музикално-поетичен рецитал „Някой разказва…”.

ОБЛАСТ ВРАЦА

с. БУТАН, общ. КОЗЛОДУЙ
НЧ "Заря  1911"

17 май
Учениците от първи и втори клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на посещение в библиотеката, за да се запознаят с методите на обслужване и задължителната литература през лятото.
18 май
Първа среща в библиотеката на децата от трета и четвърта група на ДГ "Първи юни" – четене на детски приказки и рецитиране на стихчета, посветени на 24 май.
19 май
Децата от Център за социална рехабилитация и интеграция ще се запознаят  с информация за 24 май – Ден на българската писменост и култура и за светите братя Кирил и Методий.
20 май
Учениците от трети клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на посещение в библиотеката, за да се запознаят с правилата за ползване на библиотеката, подреждането на библиотечния фонд и задължителната литература през лятото.
21 май
Забавни игри на открито в парка с участниците в Националната библиотечна седмица.

ВРАЦА
Регионална библиотека „Христо Ботев”

11  22 май 
Всеки посетител ще получи едногодишен абонамент за всички отдели и ресурси на библиотеката.
Всеки посетител, който е закъснял да върне книга на библиотеката може да го направи като има вариант за замяна с книга със същата тематика.
11 май
Отбелязване на професионалния празник на библиотекарите с поднасяне на цветя пред паметника на Св. св. Кирил и Методий.
Среща на тема „Различните платформи за обучение и как те могат да бъдат използвани за обучение на обучители и обучение на потребители“ с лектор д-р Димитрина Папагалска в Обща читалня и онлайн през платформата Zoom.
12 май
Дискусия за нови лидери на тема „Възможно ли е ново начало?“.  
Среща с детската авторка Радостина Николова. 
Нощ на литературата.
17  21 май
Игра „Помогни на автора“ по график.
Игра „Моята любима буква“ по график.
17 май
Среща с детската авторка и илюстратор Мая Бочева. 

КРИВОДОЛ
Библиотека при НЧ „Н. Й. Вапцаров”

17 – 21 май 
Дни за безплатна регистрация и без глоби за закъснели потребители.
„На библиотеката с любов...” – изложба на книги с автографи, подарени на библиотеката. 
„Акварели” – изложба на рисунки на ученици от клуб по изобразително изкуство в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Краводер.
„Библиотекар-кулинар” – традиционни ястия от ботунския край, приготвени от библиотекари.
17 май
Откриване на Националната библиотечна седмица със среща-дискусия с участието на секретар-библиотекарите и председателите на читалището, партньори на библиотеката и общественици. 
„Настроение” – изложба живопис и творческа среща с художника Явор Витанов с ученици от клубовете по изобразително изкуство в СУ „Св. св. Кирил и Методий”; ОбУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Краводер и ОУ „Васил Левски” – с. Ракево. 
20 май 
„Детска академия за добри обноски” – представяне на книгата на Невена Басарова и провеждане на  обучение-тренинг, свързано с емоционалното развитие на децата с участието на ученици от 1-и до 4-и клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, родители и учители.  
21 май 
„Азбука на вежливостта” – онлайн тематично утро в ДГ „Славейче”.
„Библиотеката ще ти помогне” – ББЗ лекция за запознаване с възможностите  на библиотеката и предоставяне на информационни източници в традиционен и електронен вид в условията на ограничения и мерки от КОВИД-19 за учениците от 1-и и 2-и клас на СУ "Св. св. Кирил и Методий".

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

КЮСТЕНДИЛ 
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”

10 май
Интервю по местните медии, прессъобщение за принципите и посланията на НБС 2021 и техните регионални проекции и измерения – услуги в условия на пандемия.
Разговор за мястото, ролята и значението на библиотеката и колко е важно изпълнението на функциите ѝ да се случват в подходяща среда по повод на някои пространствени трансформации и преместване на Детския отдел и отдел „Изкуство“, в които текат ремонтни дейности. 
11  май 
Дарение на книги за библиотеката от фирма ТОРГОТЕРМ – на събитието ще присъстват представители на общинската и областна администрация, медии, колеги от областта и акцентите ще бъдат към мястото и ролята на библиотеките от региона за съхраняването на книжовното документално наследство. Ще бъдат изложени и посланията на НБС 2021.
Община, библиотека, музей, галерия – партньори в разработването на проект за опазване на културно-историческото наследство. Добре е да се спомене в контекста на посланията, тъй като са заложени основно дейности по дигитализация и технологично обновление.

ОБЛАСТ МОНТАНА

МОНТАНА
Регионална библиотека „Гео Милев”

17 – 21 май
„Съвременните библиотеки с грижа към тийн поколението“ – видеофилм, предназначен за родители, учители, психолози, педагози, които образоват и възпитават новото поколение Z. Филмът ще се разпространява по време на НБС в училищата, по време на онлайн родителски и педагогически срещи, ще се излъчи мултимедийно във фоайето на библиотеката и на фейсбук страницата в рубриката „Библиотеката ще ти помогне“. Ще се предложи и в помощ на читалищните библиотекари на страницата на групата „Библиотеките от област Монтана“ в работата им в местните общности.
„Професия библиотекар“ – онлайн мултимедийна презентация за ученици от 3-и до 6-и клас. Ще се излъчва всеки ден по предварителен график.
Видео презентации на специализирана литература за професионалисти в различни области на знанието с цел стимулиране на четенето за повишаване на професионалната квалификация, за непрекъснато образование и самоусъвършенстване на личността.
17 май
Стартиране на маркетингово проучване сред потребителите на библиотечни услуги. Целта на проучването е да се съберат мненията на читателите, да се разбере какво потребителите мислят за библиотеката и с какво тя може да им бъде полезна, да се установи степента на удовлетвореност от предоставените услуги, както и да се получи обратна връзка за идеи и препоръки за подобряване на обслужването и стартиране на нови услуги. Онлайн анкетата ще се качи на сайта на РБ „Гео Милев“ и ще стои като първи пост на фейсбук страницата и може да се попълни от всеки браузър или устройство  компютър, мобилен телефон, таблет. Анкета на хартиен носител ще се попълва от посетителите в отделите.
21 май
„Читалня на открито“ – периодични издания и художествена литература в градските паркове.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РАКИТОВО
Библиотека при НЧ "Будилник – 1898"

18 май
Среща с ученици от клуб "Млад журналист" към ВУИ "Ангел Узунов" с ръководител Свилен Топчиев. Всеки ученик ще получи литературен късмет с книга от съвременната българска литература, която сами трябва да открият във фонда и да прочетат откъс от нея. Книгите остават дарение за клуба от библиотеката. 
19 май
Представяне на книгата "Ново време" на местния автор Сашко Допчев, в която е събрано цялото му разнородно творчество от 1984 до 2020 г.
20 май
"Мамо, разкажи ми, а аз ще ти чета" – родители откриват любимата си книжка от своето детство в стария фонд на библиотеката и разказват на децата си за емоциите, които са имали с нея. А децата избират една книжка от новите ни попълнения, която искат да прочетат на своите родители.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН 
Регионална библиотека „Христо Смирненски”

17 – 21 май
Beowulf: The Anglo-Saxon Age (449 - 1066) – Онлайн литературно занимание с ученици от XI клас на ПГПЧЕ.
„Рицарят на книгите за доброто/The Good Knight of the Books” – театрална работилница на български и английски език по случай 105 г. от рождението на Роалд Дал с ученици от IV клас на НУИ „П. Пипков”.
„Красивите приказки на живота” – онлайн интерактивно занимание, посветено на творчеството на Андерсен с ученици от V клас на ОУ „Валери Петров”.
Изложба „Пътешествие с книга“ във фоайето на библиотеката – цели да провокира читателското любопитство и да подари безброй вълнуващи мигове. Читателите ще се запознаят със смели хора и интересни места и факти от целия свят. 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ
Народна библиотека "Иван Вазов"

18 – 28 май
Изложба на новите постъпления в колекциите на отдел „Специални сбирки“ за последната година, постъпили като дар и откупка: Служебен псалтир с последования, средата на XIX век, фрагмент от Амхарски (етиопски) пергаментен ръкопис, посветен на  Св. Георги Победоносец, умалено ювелирно издание на Свещения Коран, предназначено за носене в медальонен обков и Изборно Евангелие, отпечатано във Виена, 1857 г.
21 май
Всеки гражданин може безплатно да стане читател на библиотеката. 
Всички ползватели, които са просрочили заеманията си и имат начислени за това глоби, могат да върнат заетите документи, без да бъдат санкционирани. 

Библиотека при Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 

17 – 31 май
Акция „Да живеем зелено” – събиране на вторични суровини с цел „Да закупим поне една нова книга”.
17 – 20 май
Седмица на отворените врати в музейната библиотека по случай 145 г. от Априлското въстание, 200 г. от рождението на Георги С. Раковски, 145 г. от рождението на Кирил Христов – посещение на 11-те класове и запознаване с експонираните редки и ценни заглавия от фонда на музейната библиотека, както и нейния исторически развой, довел до 150-годишния ѝ юбилей.
90 години от издаването на вестник «Ученически устрем» – 12-годишна ученическа инициатива при гимназията, превърнала го в средношколски за Пловдив. Презентиране на значими за гимназията издания – книги с автографи, нейните първи годишници и отчети, първите учебници и периодични издания от Възрожденска България. 
Мислоем – споделяне на любими мисли от и за книгата и четенето.
17 май
Онлайн среща с Любомир Андреев – ученик на гимназията и дискусия, свързана с неговата първа книга „Химера“.

с.ТРУД, общ. МАРИЦА
Библиотека при НЧ „ Светлина – 1929”

17 – 21 май
„Вземи книга на сляпо” от фоайето на читалището пред библиотеката.
19 май
Среща с ученици от първи клас в цъфтящата класна стая в двора ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
20 май
Среща с ученици от втори и четвърти клас в цъфтящата класна стая в двора ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
21 май
Среща с читателски клуб „Работливковци” – откриване на гласуването в националната награда „Бисерче вълшебно” и среща с новите книги от различните възрастови категории.

ОБЛАСТ  РУСЕ

РУСЕ
Регионална библиотека „Любен Каравелов”

15 май
Представяне на детската книжка "Приключенията на еднорога Били" на Деница Филева, в която се разказва за силата на приятелство между еднорога Били и Пепе по пътя им към тяхната мечта да построят замък от вода.
17 май
Живодар Душков гостува в библиотеката с второто издание на романа си „Пъзел“, написан по действителен случай като проследява събитията около поредица убийства в Русе.
18 май
Представяне на изследването „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830 –1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев, което е резултат от многогодишния задълбочен труд на автора върху антропонимичната система на Русе.
19 май
Явор Цанев представя новия сборник разкази „Гроб съм“.
„Културно-литературно наследство на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе” – онлайн събитие с представяне на библиотеката и нейните най-интересни колекции по проект „Библиотеките като образователна среда“ със Средно училище "Петър Берон", Прага, Чехия. 
22 май
Представяне на детската творба „Силвър и вампирите“ на Явор Цанев, която е номинирана за награда „Бисерче вълшебно“.  

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

СИЛИСТРА
Регионална библиотека „Партений Павлович”

11 май
Ден на библиотекаря  –  „С почит към историята и с поглед към бъдещето” – поднасяне на цветя на паметната плоча на патрона на библиотеката епископ Партений Павлович и беседа за историческия му и литературен принос.
17 – 23 май
„Библиотечната професия – с достойно минало и с европейско бъдеще”  изложба на снимки и на библиотечни документи от фондовете на библиотеката, свързани с историята и с настоящите ѝ дейности.
„Библиотечната професия – с достойно минало и с европейско бъдеще” виртуална изложба в социалните профили на библиотеката.
Срещи с властта „Библиотеката ще ти помогне – помогнете на библиотеката!”.
„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти, беседи по ББЗ и др.   
„Прослава на българските букви”  изложба на библиотечни документи от фондовете на библиотеката.„Библиотеката ще ти помогне” – виртуално представяне на дейности на библиотеката в условията на Ковид кризата: културно-образователни събития, обслужване на потребители, дезинфекциране на книги и др. 

ОБЛАСТ СМОЛЯН

СМОЛЯН
Регионална библиотека „Николай Вранчев”

11 май
Регионален форум „Съвременният поглед върху библиотеката и библиотечната професия” – по повод Професионалния празник на българския библиотекар.
Връчване на годишни награди "Библиотека на годината" и "Библиотекар на годината", съвместна инициатива с Областна администрация – Смолян.
17  21 май
„Глаголически букви от Асеманиевото евангелие” – изложба.
Откриване на филиал на библиотеката в Смолян.
Отчитане на ежегоден конкурс за превод на художествен текст на името на патрона на библиотеката Николай Вранчев. 
„Първоучители и просветители в Средните Родопи” – изложба.
17 май
Откриване на филиал на регионалната библиотека в сградата на клуб "Журналист" в центъра на Смолян.

ОБЛАСТ СОФИЯ

СОФИЯ
Библиотека при Нов български университет

17 май
Четем „Следва“ и „Orientalia“  всеки посетител на библиотеката получава брой на университетските списания „Следва“ и „Orientalia“.
20 май – 30 юни
Изложба „Нобелова награда за мир“  книги и статии от библиотечните колекции на НБУ, свързани с учредяването, статута, идеята и историята на Нобеловата награда за мир – от първите ѝ носители от началото на ХХ век до наши дни. Повод за събитието е отбелязването през май на 100-годишнината от рождението на един от най-знаковите носители на Нобеловата награда за мир  академик Андрей Сахаров, както и навършването през 2021 г. на 120 години от връчването на първите подобни високи (особено в морален смисъл) отличия  на инициатора за създаването на Червения кръст и Женевската конвенция, швейцареца Анри Дюнан и французина Фредерик Паси, основател и председател на Дружеството за арбитраж между нациите и Интерпарламентарния съюз. Всеки желаещ може да получи изготвената библиография към изложбата като пише на Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. до 30 юни.
21 май
Уебинар в Zoom „Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  единствена по рода си база данни в България с водещ д-р Радостина Тодорова, директор на библиотеката (Meeting ID: 899 0142 2355, Passcode: 384150)CEEOL е ценен информационен ресурс с периодични издания и книги в областта на хуманитарните и социални науки от и за Централна и Източна Европа.

САМОКОВ
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”

11 май
Изложба „Живопис” на художничката Мария Ицова.
18 май
„Обслужване на читатели по време на пандемия” регионална кръгла маса
20 май
Среща-разговор с Иван Такев – археолог към БАН.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА
Библиотека „Родина”

17 – 21 май
Всички инициативи се провеждат в памет на Снежана Янева и Емилия Милкова.
Връчване на грамоти за участие в XVI маратон „Четяща Стара Загора 2021” – в 20 училища и 10 детските градини, и изпращане на грамоти до 31 читалища, институции и фирми.
17 май
„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
18 май 
„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 2-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
„С почит към делото на светите братя Кирил и Методий” – във Филиал „Августа Траяна” на библиотеката гостува на 2-и клас. 
19 май
„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
20 май 
Виртуална изложба „Светът в учебника на прапрабаба”.
„Паметници на Кирил и Методий по света” – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и литературни игри; творческо ателие за изписване на букви от глаголицата и кирилицата и образуване на старинни думи.
„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 4-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.
„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.
21 май  
Посаждане на сребрист кипарис в памет на Снежана Янева в двора на Библиотека „Родина” (ул. „Васил Априлов” – от южната страна на централната библиотека). 

Регионална библиотека „Захарий Княжески”

17 – 21 май 
Седмица на „Отворени врати” за деца и възрастни – библиотечни екскурзии и презентации за запознаване с информационните ресурси и услугите на библиотеките.
Публични изяви в библиотеката – разпространение на информационни материали за НБС и за библиотеките в Стара Загора.
Изложба от плакати „ПреОткриване след 67...“  проследява историята на институцията и събитията, случващи се в нея, от откриването ѝ до днес. За първи път се показват част от плакатите, в които е „въвлечена библиотечната общност. Те съдържат информация и носят послания. Освен типичната за плаката комплексност, има и плакати артистични, създадени, за да отразят конкретно събитие.
18 – 20 май 
Дни на информационната и медийната грамотност

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПОПОВО
Библиотека при НЧ "Св. св. Кирил и Методий – 1882"

14 април – 10 юни    
„Книгите, с които децата израстват” – подвижна книжарница на издателство „Фют”, специализирано за детска художествена и енциклопедична литература.
17 май
„Празничен буквар в библиотеката” с първокласниците от  ОУ „Н. Й. Вапцаров”.
Среща с детските книги на „Подвижна книжарница” на издателство „Фют” в с. Зараево, общ. Попово.
Изложба: Ден на славянската писменост и култура.
18 май
100 години от смъртта на Иван Вазов – изложба с литература от фонда на библиотеката.
„Радини вълнения” – иновативен урок с четвъртокласници от  ОУ ”Св. Кл. Охридски” с присъствие на гости от ОУ „П. Р. Славейков” – Бургас  и  ОУ „Л. Каравелов” – с. Узунджово, Бургаска област.
Театрална детска драматизация от „Под игото”.
Презентация за живота, делото и творчеството на Патриарха на българската   литература – Иван Вазов.
19 май
„Приказница…”  с деца от трета и четвърта група от детска градина „Лястовичка”.
20 май  
Награждаване и връчване Грамота Читател на месеца в Детски отдел.
Среща-разговор с Георги Първанов и представяне на книгата „Пътуване към паметта: Разкази за политиката” в Дом на културата „Димо Коларов”. 
21 май 
Кътове с нова литература.
Електронни публикации „Върви, народе възродени…”.

ТЪРГОВИЩЕ
Регионална библиотека „Петър Стъпов”

17 май
Провеждане на детско утро „Вече сме читатели“ с първокласници от I СУ “Св. Седмочисленици“.
18 – 21 май
"Лице в лице с библиотечната професия" – видео представяне на служители и различни отдели в бибиотеката.
18 май
Провеждане на детско утро „Вече сме читатели“ с първокласници от I ОУ “Христо Ботев“.
19 май
„Панаир на знанията“  Образователна и интерактивна игра с ученици от I СУ “Св. Седмочисленици“.
20 май
Книгите и ние. Тенденции при книгите за тинейджъри  Дискусия с Изабел Овчарова, автор и влогър.
21 май
Витрина с материали по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура.  Номинации за най-добър читател.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДИМИТРОВГРАД
Градска библиотека „Пеньо Пенев“

17 – 21 май
Събитията през Националната библиотечна седмица са посветени на 70-годишнината от рождението на Снежана Янева.
„Детство мое“ – представяне на списания „Дъга” в зала „Снежана Янева".
18 – 21 май
Арт инсталация от рециклирани материали „Приказната кула” пред Детския отдел на библиотеката.
19 – 21 май
„Библиотекар за един час” – призив към всички желаещи да усетят удоволствието от библиотечната работа.
20 май
Откриване на постоянна експозиция „Редки и ценни издания” от фонда ГБ „Пеньо Пенев”.
21 май
„Ще спасим Вашата книга” – донесете повредена книга и ние ще се погрижим да я укрепим и да й вдъхнем нов живот.
Обявяване на резултатите от конкурса по краснопис, организиран по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ХАСКОВО
Регионална библиотека „Христо Смирненски”

18 май
Творческа вечер на поетесата Ваня Данева.
19 май
Библиотекар за един ден с ученици от ОУ „Хр. Смирненски”.
20 май
Среща с Мария Донева и новата ѝ книга „Нетърпение в кутия”.

 
Поздравителен адрес по случай професионалния празник на библиотечните специалисти Печат
11may.jpg

Уважаеми колеги,

Професията на библиотекаря е колкото позната, толкова и непозната. Често сме възприемани като отдадени любители на книги, които прекарват часове, прелиствайки прашните страници. Ежедневието пък ни сблъсква с хора, които очакват, че знаем всичко и можем да намерим нужната им информация на мига. Дигитално роденото поколение има своите очаквания от нас…
Измина една много трудна и изпълнена с предизвикателства за всички нас година.
Традиционната представа свързва библиотеките със съхраняването и опазването на паметта на нацията. Мисията ни днес обаче е да подпомагаме всеки гражданин и всички сектори на обществото. Затова ние, библиотекарите, сме професионалисти и мечтатели! Убедени сме, че ресурсите, услугите, възможностите, които предоставят библиотеките, подобряват качеството на живот на хората. С хубава книга и проверена информация продължаваме да се грижим за физическото и духовното здраве на нашите читатели и в днешната трудна за всеки реалност. За да продължат да ни вярват!
Честит професионален празник, колеги, всички вие, за които професията библиотекар е мисия и призвание!
Бъдете все така креативни и заредени от добрите практики, научените уроци в последните месеци и плановете за новата нормалност. Продължавайте да вярвате в магията на книгите. Ценете професията и колегите си. Нека социалната изолация си остане само физическа.
Убедени сме, че българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки! Развитието на библиотеките е вяра в бъдещето. Затова нека си пожелаем достойно бъдеще за нашите библиотеки и здраве и удовлетвореност за всички работещи в тях специалисти.

УС на ББИА

 
Национална библиотечна седмица 2021 Печат
НБС 2021
За 15-а поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира застъпническата кампания Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 17 до 21 май 2021 г. под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. Инициативата се провежда в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Молим всички колеги, които ще организират събития в рамките на НБС 2021, да изпратят информация за подготвената програма до 7 май 2021 г. на имейл  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Припомняме, че очакваме вашите клипове до 1 минута, отразяващи работата на библиотеката и предлаганите от нея услуги в условия на пандемия, до 23 април 2021 г. (петък).

Можете да изтеглите част от материалите за кампанията:
Послание на НБС 2021 (.pdf)
Лого на кампанията (.pdf) (.pdf)
Плакат (.jpg) 

 

 
Прессъобщение (.docx
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 14 от 18
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook     
Copyright © 2000 – 2021 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.