Начало arrow Актуално arrow Новини от библиотеките
Новини от библиотеките
Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация Печат
SU.jpg
На 27 ноември 2023 г. от 10:00 до 15:00 ч. в Конферентна зала, Ректорат (Северно крило) на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15, ще се проведе Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация. Организатори на събитието са катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Университетската библиотека и Българската библиотечно-информационна асоциация. Може да заявите вашето участие като попълните формата за регистрация.
В рамките на събитието ще се дискутират теми, свързани със:
  • стандартизацията в областта на каталогизация на национално и световно ниво;
  • глобалните принципи на каталогизацията;
  • нормативният контрол по отношение на търсенето и достъпа до информация в библиотечни, библиографски и др. п. системи;
  • правилата за каталогизация на национално и световно равнище;
  • средата за създаване и обмен на библиографска информация.  
 
Обява за работа в София Печат
logo-tu-blue-3d.png
Технически университет – София обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжността "библиотекар-експерт" в Библиотечно-информационния център, Отдел „Комплектуване и обработка“, за една щатна бройка. Основни дейности: библиографска обработка на библиотечни материали и справочно-библиографска и информационна дейност. Документи за участие в конкурса се подават в срок до 30 ноември 2023 г. За връзка: имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. ; тел.: 0882 270 516. С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.
Пълен текст...
 
Двете лица на земеделската наука – 60 години сп. Растениевъдни науки и сп. Животновъдни науки Печат
ssa.jpg

Ръководството на Селскостопанската академия организира по случай Деня на народните будители семинар „Двете лица на земеделската наука – 60 години сп. Растениевъдни науки и сп. Животновъдни науки“. През 2023 г. се навършват 60 години от издаването на първите броеве на двете списания, които са с голям принос за развитие на науката. Семинарът ще се проведе на 31 октомври 2023 г. от 13:30 ч. в конферентната зала на хотел Експо София. За допълнителна информация: д-р Боряна Козарева – директор на Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , тел.: 0897098901.
Пълен текст...
 
Кръгла маса „Устойчиво развитие на библиотеките“ в НБКМ Печат
logo_national_library.jpg
По случай 145-годишнината от основаването си Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“  организира кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на библиотеките“, която ще се проведе на 7 и 8 декември 2023 г. Участието в кръглата маса с доклад и презентация (времетраене 10 – 15 мин.) може да бъде присъствено или онлайн. Работните езици са български и английски. Обемът на докладите е до 10 страници, като в него се включват: заглавие, основен текст, резюме на бълг. и англ. ез., бележки и цитирана литература. Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна. Заявка за участие и предложение за доклад и резюме може да изпращате до 31 октомври 2023 г. Имейли за подаване на заявки, потвърждение за присъствие и изпращане на докладите (до 25 декември 2023 г.): Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Пълен текст...
 
Присъединете се към екипа на Библиотека "Паница" към Американския университет в България! Печат
Библиотека "Паница" към АУБ търси талантливи и мотивирани кандидати за следните позиции:
1. Библиотекар  Информационна грамотност. Ако вярвате, че знанието е ключът към успеха и искате да подпомогнете академичното и научно израстване на нашите студенти и преподаватели, това е позицията за вас! Вие ще имате възможността да насърчавате информационната грамотност и критичното мислене, да внедрявате иновативни методи на обучение, да боравите с богатата ресурсна база на библиотеката и да съдействате за обогатяване на знанията за цял живот на читателите ни.
2. Библиотекар – Книгозаемна. Ако сте запалени по насърчаването на достъпа до знания, предоставянето на качествено обслужване на читателите и създаването на обогатяваща академична среда, кандидатствайте за тази позиция. Вие ще бъдете част от отдел Обслужване и информационни дейности и ще подпомагате читателите на библиотеката в търсенето и безпроблемния достъп до ресурси, ще си сътрудничите с преподаватели, студенти и служители, за да посрещнете техните информационни нужди, като същевременно насърчавате приветлива и приобщаваща среда.

От библиотеката предлагат:
  • Възможност за работа в международна, динамична и иновативна академична среда във водеща образователна институция.
  • Възможност за личен и професионален растеж в стимулираща образователна среда.
  • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки.
Може да се запознаете с обявите и да кандидатствате онлайн. Позициите са постоянни и базирани в Благоевград. Официалният работен език в институцията е английски. Библиотека "Паница" приветства разнообразието и се стреми да създаде инклузивна работна среда. Присъединете се към тях и бъдете част от тяхната мисия за обогатяване на знанието и подкрепа на образователния процес! 
 
Обява за работа в София Печат
logo_nbu1.jpg

Нов български университет обявява конкурс за библиотечен специалист в отдел „Библиотечни и информационни услуги“, Библиотека, Център за книгата. За кандидатстване е необходимо да се подаде актуална автобиография със снимка. Търсят се хора със завършено висше образование или в процес на обучение в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ или друго в областта на хуманитарните или социалните науки. Владеенето на чужд език и предишен опит са предимства. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
 
Нов член на Секция „Образование и обучение“ на ИФЛА Печат
ifla_section.jpg
На проведените избори за различни позиции в ИФЛА доц. Марина Енчева, член на ББИА и преподавател по Електронни информационни ресурси в катедра „Библиотечни науки“ на УниБИТ беше избрана за член на Постоянния комитет към Секция „Образование и обучение“ на организацията за мандат 2023 – 2027. Секцията се фокусира върху новите компетенции и инструменти, от които професионалистите с опит и младите библиотекари се нуждаят в изпълнената с предизвикателства и бързо променяща се съвременна информационна среда. Развиват се умения, необходими на информационните специалисти, за да поемат лидерски роли и да станат застъпници и създатели на промени, които да обогатят живота на различните общности, на които служат. Секцията „Образование и обучение“ е насочена както към библиотекари, информационни специалисти и преподаватели по библиотечно-информационни науки, така и към практици и мениджъри, провеждащи обучения. Целта е да се намерят решения за устойчиво развитие и ангажираност на библиотечната общност. Образованието и обучението за библиотеки и организации, предоставящи информационни услуги засяга всички професионални звена на ИФЛА.
 
Юбилейна научна сесия „Непроменящият се императив за промяна“ Печат
su_logo.jpg
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Философския факултет организира Юбилейна научна сесия „Непроменящият се императив за промяна“ на 15 май 2023 г. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски" по повод 100 години от утвърждаването на първата учебна дисциплина  „Учение за библиотеката“ (1922/1923 уч. г.), с която се проправя пътят на висшето образование в областта на библиотечно-информационните науки в България; 70 години от създаването на самостоятелна Катедра по библиотекознание и архивистика (май 1952 г.) и на самостоятелна специалност „Библиотекознание и библиография“ (1953/1954 уч. г.); 30 години от откриването на съвременната самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни науки“ в структурата на Философския факултет (10 март 1993 г.). Може да изпратите заявка за участие до 1 май 2023 г.
Пълен текст...
 
Семинар „Документация и опазване на исторически книгоподвързии“ Печат

seminar_plovdiv-1.jpg

 

Фондация „Балканско наследство“ съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив организира семинар „Документация и опазване на исторически книгоподвързии“, воден от д-р Николас Сарис, консерватор на книги и хартия в Националната библиотека на Гърция. Обучението ще бъде на английски език и е насочено към професионалисти в опазване на книжни и архивни материали и кураторство в библиотеките. Семинарът ще се състои между 20 и 24 март 2023 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. За да кандидатствате изпратете автобиографията си на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. преди 15 март 2023 г.

 

 
Обява за работа в София Печат
 cml_logo_blue_w.png  

Централна медицинска библиотека към Медицински университет – София търси да назначи библиотекар на длъжност „Регистратор“. Длъжността е на пълен работен ден с трудов договорОсновните задължения са да регистрира и пререгистрира читатели, издава дубликати на читателски карти; запознава всички новорегистрирани потребители с реда в библиотеката, правата и задълженията им; предоставя насоки и упътвания за услугите, библиотечния фонд, помещенията и отделите в ЦМБ; приема плащанията в брой и с банкова карта за всички услуги в ЦМБ; приема и изпраща куриерски пратки; работи на смени 08:00 – 16:30 и 10:30 – 19:00 ч. от понеделник до петък, според предварително изготвен график; дава съботни дежурства при необходимост. За да кандидатствате, може да изпратите до 28 февруари 2023 г. автобиография на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  

Пълен текст...
 
<< Първа < Предишна 1 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 14 от 14
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.