Начало arrow Други организации
Публикации на други организации


Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция Печат
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) 
С богатите колекции и информационните услуги, които предлагат, библиотеките са важно средство в борбата на обществото за прозрачност на управлението. Манифестът предлага насоки и програма от 10 стъпки за организиран и ефективен принос на библиотеките в опазването на демократичните ценности и правата на гражданите. 
Манифестът е одобрен от Управителния съвет на ИФЛА на 8 декември 2008 г.
На общото събрание на ББИА на 30 април 2011 г. българската библиотечна колегия се присъедни към призива на международната професионална общност.
Пълен текст (.pdf)
 
IFLA: Манифест за библиотечната статистика Печат
Предлагаме на вниманието ви превод на Манифест за библиотечната статистика, приет от Управителния  съвет на IFLA през април 2010 г. 
ББИА застава зад призива за определяне и адекватно финансиране на централно звено за събиране и обработване на библиотечна статистика, съобразена с  международните изисквания и показатели. Това означава:
1. Българските библиотеки да разполагат със статистически данни,  които се обработват и публикуват ежегодно за всички видове библиотеки (в момента в България това се отнася само за библиотеки с над 200 000 т.); 
2. Статистическите показатели за българските библиотеки да могат да се съпоставят и сравняват с показателите на библиотечните услуги и постижения в целия свят. 
Преводът е публикуван на сайта на IFLA.
 
Система за разплащане при международното междубиблиотечно заемане Печат
Ваучерна схема на ИФЛА
 
Насоки за добри практики в междубиблиотечното заемане и доставка на документи Печат
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
Тази брошура води началото си от поредица дискусии между членовете на секцията на ИФЛА Доставка на документи и споделяне на ресурси. Тя се основава на добрите практики, формулирани в следните изследвания: 
Performance of Interlending in Nordic Academic Libraries: Report for NORDINFO Board Pentti Vattulainen, 2003 
Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in North American Research & College Libraries Mary E. Jackson. Washington: Association of Research Libraries, 1998 
Interlibrary Loan and Document Delivery Benchmarking Study
National Resource Sharing Working Group; Canberra: National Library of Australia, 2001 
 
Международно споделяне на ресурси и доставка на документи: Принципи и насоки за процедиране Печат
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
Първа публикация от ИФЛА: 1954. 
Ревизирано издание: 1978, модифициранo: 1987.
Ревизирано издание: 2001. 
Последна редакция: февруари 2009. 
 
 
Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото Печат

На 5 май 2010 г. широка европейска коалиция, представяща потребители, автори, библиотеки, технологични компании и гражданското общество,  оповести декларация под надсловАвторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото". В нея се призовава европейското авторско право да се адаптира към епохата на Интернет - да се съгласува балансиран режим на авторското право, който благоприятства дигиталното творчество, иновациите, образованието и достъпа до произведения на изкуството и културата - и следователно конкурентоспособността на Европа в дигиталния свят. Декларацията е подписана от над 20 организации, между които: Европейската асоциация на потребителите, Асоциация „Европейски дигитални права", Групата „Отворени права", както и от библиотечните организации ИФЛА, ЕБЛИДА, Електронна информация за библиотеките (eIFL), германската и италианската библиотечна асоциация и др.

Българската библиотечно-информационна асоциация се присъединява към инициативата с убеждението, че единни европейски мерки за изключенията от авторското право ще разширят достъпа до информация за всеки гражданин и ще способстват за усъвършенстване на библиотечните услуги.

Повече информация на сайта на инициативата: https://www.copyright4creativity.eu/bin/view/Main/Declaration.

Пълен текст...
 
Изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите Печат
Изложение на принципите върху изключенията и ограниченията 
на авторското право в библиотеките и архивите
от
Електронна информация за библиотеките (еIFL)
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) 
Съюз Авторско право в библиотеките (LIBRARY COPYRIGHT ALLIANCE) 

Постоянна комисия по въпросите на авторското право и сродните му права към
Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
18-а сесия. Женева, 25-29 май 2009 г.
Пълен текст...
 
Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода Печат
Подготвена от Комисията на ИФЛА за свободен достъп до информация и свобода на изразяване.
Утвърдена от Борда на ИФЛА на 27 март 2002, Хага, Холандия.
Оповестена публично от Съвета на ИФЛА ма 19 август 2002 в Глазгоу, Шотландия.
Прев. от англ. ез. Анна Попова
Пълен текст...
 
Международни принципи на каталогизацията Печат

Изложението на международните принципи на каталогизацията е публикувано на уебстраницата на Секцията по каталогизация към ИФЛА през м. февруари 2009 г. (http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles). То е резултат на няколкогодишни усилия на експерти в областта на каталогизацията от цял свят и е обсъждано на пет последователни международни конференции, организирани от ИФЛА (http://www.ifla.org/node/576). С оглед на значимостта на този документ за бъдещото развитие на стандартизацията и обмена на библиографска информация, предлагаме неговия превод на български език заедно със списък на използваните в него термини и определения.
Прев. от англ. ез. Александра Дипчикова ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. )

Пълен текст

 
Модели на поддържане на училищните библиотеки Печат
(сп. Библиотека. Изследвания и практика, специален брой от година 29, (2005), кн. 1, 2005, изд. Заур, Мюнхен)
Разработено от експертна група ,,Библиотека и училище” на Немския библиотечен съюз
Преведено с любезното разрешение на редактора Клаус Дам, по поръчение на Гьоте институт - България
Прев. от нем. ез. Явор Звънчаров
 
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки Печат
Утвърден през 1994 г.
Публикуван в сп. Библиотека, № 4, 1995.
Прев. от англ. ез. Зорница Петкова
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.