Фондация Америка за България
Начало arrow За нас arrow Структура arrow Тематични секции
Тематични секции
Секция на методистите от регионалните библиотеки Печат
На провелата се в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив на 19 и 20 октомври 2017 г. национална кръгла маса на тема „Методическа дейност на регионалните библиотеки“, бе предложена идеята за учредяване на Секция на методистите от регионалните библиотеки към ББИА. Необходимостта от обсъждане на общите проблеми и търсенето на решения събра колегите от гилдията по време на Националния форум „Библиотеките днес 2017 г.“, организиран от ФГББ в София. На тази среща част от методистите, работещи в регионални библиотеки, взеха решение за учредяване на Секция на методистите към ББИА. Основните задачи, които секцията си поставя са:
 • активно участие в поддържане на професионалната квалификация на библиотечните специалисти:
  – проучване на потребностите от обучения;
  – предлагане на курсове и уъркшопи в ЦПОБ към ББИА;
 • проучване и обмен на професионална информация;
 • създаване на медиен модел за комуникация;
 • разпространение на опит, добри практики и информация за нова литература и стандарти в областта на библиотечно-информационната дейност;
 • обсъждане на общи проблеми и търсене на решения. 
За контакти: 
Председател: Ангелина Ставрева
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
За нуждите на секцията се използва Фейсбук страницата Методисти от Регионални библиотеки.
 
Секция по информационна грамотност Печат
На 13 октомври 2015 г. в София се проведе Национална кръгла маса на тема „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние?“. На нея бе приета идеята за учредяване на Секция по информационна грамотност към ББИА. 
Задачите, които секцията си поставя са:
 • Да подготви меморандум за важността от интегриране на обучението по информационна грамотност в програмите на университетите в България.
 • Да насърчава обучението по информационна грамотност във всички видове библиотеки в страната.
 • Да подпомага колегията в разработването на програми по информационна грамотност.
 • Да проучва и представя чуждата практика и да работи за прилагането на успешните модели в българските библиотеки.
 • Да комуникира с други сходни структури в национален и международен мащаб и да обменя информация, опит, идеи.
 • Да работи за припознаването на библиотеките като центрове за придобиване на информационни компетентности в обществото.
За контакти: 
Председател: Елица Лозанова-Белчева 
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретар: Емил Демирев
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
За нуждите на секцията се използва Фейсбук страницата Информационна грамотност  секция към  ББИА.
 
Секция на директорите на регионалните библиотеки Печат
На 14 май 2013 г. беше проведена работна среща на директорите на регионални библиотеки в страната. На нея бе учредена Секция на директорите на регионалните библиотеки към ББИА.
Секцията ще обсъжда общи за регионалните библиотеки проблеми и ще представлява интересите и специфичните проблеми на тези библиотеки в професионалната организация и в Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК). За председател на секцията бе избран г-н Димитър Минев, директор на Регионална народна библиотека „Иван Вазов”.
 
Актуални задачи на секцията: 
1. Да бъде увеличен стандарта за издръжка на регионалните библиотеки, като се  постигне равнището на стандарта от 2008 г.
2. Да бъде инициирана нова програма на Министерство на културата за финансиране на проекти за технологично обновяване на регионалните библиотеки.
3. Да бъде приет Стандарт за библиотечно-информационно обслужване в изпълнение на чл. 8 ал. 2  на Закона за обществените библиотеки.
4. Да се възстанови ежегодното финансиране на регионалните библиотеки за изпълнение на функциите им по чл. 27 ал. 2 т. 6  във връзка с чл. 61 т. 2 от Закона за обществените библиотеки.
5. Да се осигури финансиране по програмата на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2013 г. и да се предвиди финансиране за 2014 г.
 
Председател на секцията: Димитър Минев, директор на Регионална народна библиотека „Иван Вазов”
Имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359 32) 654 905
Секретар на секцията: Теодора Евтимова, директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 
Имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+ 359 88) 4463264      
 
Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца Печат
На 14 юни 2013 г. в София бе учредена Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца към ББИА. Присъстваха 19 представители от 15 библиотеки и представители на ББИА и Катедра БИНКП към Софийски университет и УниБИТ.

Основните задачи на секцията са:
 • активно участие в планиране и актуализране на професионалната квалификация на специалистите, работещи с деца чрез:
  • проучване на потребностите от обучения
  • предлагане на курсове и уъркшопи в ЦПОБ на ББИА
  • обучение на обучители по иноватовни услуги за деца.
 • проучване, разпространение и обмен на професионална информация;
 • създаване на медиен модел за комуникация;
 • разпространение на опит и добри практики.
За контакти:
Председател: Светла Божилова
   имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретар: Ирена Русанова
   имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  
   skype: detskiotdel
Група във Facebook: Библиотечни специалисти работещи с деца
 
Секция на научните библиотеки Печат
Секцията на научните библиотеки при ББИА е учредена на 15 декември 2012 г. 
 
Основните цели на сецкията са: 
 • осигуряване на качествено научно-информационно и библиографско обслужване в научните библиотеки; 
 • запознаване и приобщаване към успешни политики и практики на научните библиотеки в страната и чужбина; 
 • подпомагане професионалното развитие на библиотекарите от научните библиотеки в страната; 
 • създаване на представителен орган на секцията за отстояване интересите на научните библиотеки пред унивеситетските ръководства и други професионални институции в страната и чужбина. 
Задачи:
 • създаване на работни групи и организиране на годишни срещи и кръгли маси по проблемите на научните библиотеки в страната;
 • изготвяне на програма и курсове за повишаване квалификацията на библиотекарите в областта на информационната грамотност и др.
За контакти:
Председател: Цветанка Христова
  тел.: (02) 979 52 58
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретар: Христина Димитрова 
  тел.: (02) 965 20 09
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Блог на секцията: http://naucnibiblioteki.wordpress.com/
 
Секция по каталогизация Печат

На 26 октомври 2012 г. в София се състоя среща за учредяване на Секция по каталогизация към ББИА. Присъстваха 22 представители от НБКМ, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", Библиотеката на Нов български университет, Катедра БИНКП към Софийски университет и УниБИТ.

Секцията извършва дейности в следните направления:

 • събира информация за нови международни стандарти и други нормативни документи в областта на библиографското описание, контролните файлове и класификационните схеми;
 • предлага стандарти, които трябва да бъдат разработени и внедрени в библиотечната практика;
 • предлага експерти за участие в международни проекти, конференции и др.п.;
 • предлага на Управителния съвет състав на работни групи за подготовка на стандарти, както и формата и начина за тяхното разпространение;
 • изготвя мнения от името на библиотечната общност по проекти за международни стандарти и др. нормативни документи, изпратени за съгласуване до асоциацията.

За контакти: 
Председател: Милена Миланова
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретари: Антоанета Димитрова
   имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Евдокия Кутева
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

За нуждите на секцията се използват платформата Moodle: Секция Каталогизация и блога Каталогизация .

Статут на секцията по каталогизация към ББИА (.pdf)

Пълен текст...
 
Американски опит за библиотеките Печат
АОБ

Управителният съвет на СБИР спечели проект за учредяване на Сдружение на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

На 3 октомври 2004 г. в гр. Разград се състоя Учредително събрание на сдружението като секция към СБИР с наименование "Американски опит за библиотеките". Приети бяха Правилник, Насоки на развитие на сдружението и Меморандум на Учредителното събрание.

Основните цели на сдружението са:
 • да популяризира в българските библиотеки успешните американски библиотечно-информационни политики и практики;
 • да работи за успешното разширяване и обогатяване на сътрудничеството между българските и американските библиотеки;
 • да съдейства за разширяването на културния и образователен обмен между България и САЩ;
 • да задълбочава връзките между библиотечните асоциации на България и САЩ;
 • да работи за успешното сътрудничество на библиотечно-информационните специалисти от Югоизточно Европа, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ.

В учредителното събрание участваха 20 библиотекари от градовете Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Разград, Раковски и София.

 
Социологически изследвания Печат
Секцията за социологически изследвания работи в състав: К. Недкова, М. Аргирова, К. Папазова, Е. Макариева. 
След проведено социологическо изследване екипът подготви публикация та “50 години списание “Библиотека”. Социологически поглед”, която бе отпечатана в сп. “Библиотека” през 2007 г. 
Една от най-мащабните задачи на Секцията от нейното създаване до сега е участието в съвместен проект на Столична библиотека и СБИР на тема: ”Динамика на четенето и потребителското търсене в Столична библиотека”. В разработването на инструментариума, организацията и провеждането активно се включиха библиотечно-информационни специалисти от Столична библиотека. Проучено е мнението на читатели над 18 г., деца и юноши и библиотекари от СБ - общо 356 респонденти. Изследването е посветено на 80-годишния юбилей на Столична библиотека. 
Членовете на Секцията имат амбицията и готовността да откликват своевременно и в бъдеще на възникващите значими теми и проблеми в библиотечната общност и в нейния професионален Съюз, които изискват задълбочено проучване и идеи за ефективни решения и действия.
 
Училищни библиотеки Печат
Националната секция на училищните библиотекари към ББИА, учредена на 10 април 2012 г., е наследник на Секцията на училищните библиотекари, гр. София, създадена през 1997 г. и възобновила дейността си през 2005 г.

Основни цели и задачи
 • Повишаване на професионалната квалификация на училищните библиотекари, с оглед нарастващите изисквания на информационното общество чрез:

- организиране на национални обучения за текуща квалификация на училищните библиотекари

- участие в актуализирането на програмите на Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА (ЦПОБ) за квалификация на училищни библиотекари.

 • Регламентаране на функционирането на училищната библиотека и статута на училищния библиотекар в нормативната база за образованието.
 • Създаване и поддържане на училищна библиотека във всяко училище. 
 • Въздействие върху държавната и местната политика в областта на образованието за превръщане и утвърждаване на училищните библиотеки в информационни центрове (медиатеки), осигуряващи качествено информационно обслужване на учениците и преподавателите.
 • Поддържане на висок професионален стандарт чрез постоянно развиване на библиотечната практика и обогатяване на знанията и уменията.
 • Съвместни дейности, инициативи и мероприятия, свързани с търсене на широка обществена подкрепа за развитие на училищните библиотеки.
 • Поддържане на активно сътрудничество и партньорство между училищните библиотеки.
За контакти:
Председател: Пролет Димитрова – СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Заместник-председатели:
Рени Велкова – НПГПТО „М. В. Ломоносов”, гр. София 
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.   
Даниела Цветкова – 131 СОУ „К. А. Тимирязев”, гр. София 
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.   
Координатор за Южна България:
Искра Шишкова – 7 СОУ „Кузман Шапкарев”, гр.  Благоевград 
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Координатор за Северна България:
Антоанета Славова – СОУ „Св. св. Кирили и Методий”, гр. Карнобат 
  имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт: http://www.libonline-bg.com/
Пълен текст...
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.