Начало
Повече за НБС 2016 Печат
НБС 2016
Темата на настоящата застъпническа кампания на ББИА е „Библиотеката – място за всеки“. Тя ще протече с поредица събития в София и страната, които ще демонстрират ролята на библиотеките в живота на всички възрастови и социални групи в обществото; тяхната трансформация в унисон с новите потребности на обществото и как тази трансформация провокира иновативни архитектурни и пространствени решения за съвременната библиотека.
НБС 2016 се провежда в сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България” и с подкрепата  на Фондация „Америка за България“. 
Съвременните обществени потребности ни задължават да преосмислим библиотечното пространство и да предприемем значителни промени във вътрешния дизайн. Наблюдава се  ясно очертана тенденция – преминаване от пространство за фондове и оборудване към пространство за хора, общуване, творчество и иновации. Господстващият интериор на фиксирани зони за книги сега отстъпва място на гъвкави пространства, които могат да се използват за различни цели от различни групи хора в различно или по едно и също време. 
През последното десетилетие се утвърди моделът на четири застъпващи се пространства: пространство за вдъхновение, пространство за учене, пространство за срещи и пространство за творчество и създаване. Решенията за модерното преустройство не идват „отгоре“. Във вътрешното преструктуриране, художественото и функционалното оформление думата имат посетителите – това са ангажираните хора, които „притежават библиотеката“ и предлагат идеи и решения.  Този начин на гражданско участие във вземането на решения се оказва много важен фактор  за развитието на библиотеката. Когато гражданите „притежават“ библиотеките си, те се превръщат в отзивчиво, гостоприемно и любимо място за всички – най-силната  гаранция за устойчиво бъдеще на вековната институция, наречена „библиотека“. 
 
Основните ни цели по време на Националната библиотечна седмица са:
 
1. Да покажем трансформацията на библиотеките и демонстрираме новите им функции, които ги превръщат в третото място за всеки след дома, работата или учебните занятия.
 • Те осигуряват равен старт и равни права на всички, които имат потребност от техните услуги. 
 • Съвременните библиотеки са пространство за достъп до печатни и дигитални информационни ресурси, място за културни и образователни програми, творчество и общуване.
 • Те обучават в информационна  грамотност, част от европейските дигитални умения.
 • Те предлагат разнообразни възможности за учене през целия живот.
 • Те работят  системно за насърчаване на четенето и са сигурното място за нашите деца.
 • Те са място за ранно детско развитие.
2. Да дискутираме връзката между трансформацията на библиотечните функции и визията за интериора и архитектурата на библиотеките.
3. Да обсъдим с нашите читатели и партньори техните очаквания към вътрешното библиотечно пространство и свързаните с тях нови интериорни решения.
4. Да представим обобщените виждания на читатели и библиотекари пред управляващите ни власти.
5. Да настояваме за преустройство на съществуващите библиотечни пространства и  строителство на нови сгради, където е необходимо. 
 
Основните ни послания към обществото, изпълнителната и законодателната власт са:
 • Библиотеката днес е място за всеки и за всички. Тя е не само пространство за книги, а за хора, общуване, творчество и вдъхновение.
 • Библиотеките са „дневната стая” на всяко селище, университет или училище, институция. 
 • Потребностите на обществото се променят и затова трансформацията на библиотеките е неизбежна.
 • Необходимо ни е целево финансиране за нови пространствени решения, адекватни на съвременните функции на библиотеките.
 • Належащо е строителство на нови, специално предназначени за библиотеки сгради. Да призовем кметовете на общини да последват примера на Варна!

Събития на НБС 2016
Кампанията се организира на национално и местно равнище. Призоваваме, насърчаваме и подкрепяме библиотеките за участие и организиране на инициативи и събития през Националната библиотечна седмица, посветени на темата.
В подкрепа на застъпническите дейности ББИА подготвя промоционални материали – плакат и дипляна.
 
Събития на национално равнище
 
9 май (понеделник) 
16.30 часа – Откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните библиотечни награди за 2015 г. 
Представяне на изложба „Конкурсът за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2 етаж
 
10 май (вторник)
10.30 – 14.30 часа – Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” / Програма (.doc)
Дом на Европа, София, ул. „Раковски” №124
 
11 май (сряда)
11.00 часа – Откриване на Националната изложба Благословен с мъдростта по повод 1100 години от кончината на св. Климент Охридски
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Централно фоайе 

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.