Фондация Америка за България
Начало arrow За нас arrow Структура arrow Годишни награди на ББИА arrow Годишни библиотечни награди на ББИА за 2015
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2015 Печат

Годишните библиотечни награди на ББИА за 2015 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 9 май 2016 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Наградите бяха връчени от Марикен ван Меер от Градската библиотека в Утрехт, Марияна Нешева от Министерството на образованието и науката, проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека, Ирина Гъркова – посланик на библиотеките и член на Обществения съвет на фондация „Глобални библиотеки – България” и Снежана Янева – председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Категория „Млад библиотекар на годината 2015”

Номинация
Радослав Желев – библиотекар в СОУ „Любен Каравелов“ – Варна
В рамките на една учебна година с много усилия и труд Радослав Желев успява да възроди училищната библиотека и да я превърне в център за информация и културни прояви. Училищната среда, в която работи, е специфична. Обучават се деца от етнически малцинства и даровити ученици в профил „Изкуства”. Той  изгражда към всяка от групите подход и ги привлича към библиотеката. Сътрудничи си не само с библиотечната колегия, но и с различни други институции и неправителствени организации.

Категория „Библиотекар на годината 2015”

Носител на наградата
Антоанета Антонова – Библиотека при ОУ  „Любен Каравелов“ – Попово
Антоанета Йорданова участва в екипа, създал училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността за настоящата учебна година. През 2015 г. тя реализира инициативата „Чети с мен“ и първата буккросинг зона в област Търговище; организира участието на учениците в конкурса „Бисерче вълшебно“, в който те заемат първо място в страната по брой гласували. Антоанета Йорданова организира изложба „Пясъчни рисунки“ в Столична библиотека и уъркшоп в Детския отдел по случай Деня на детската книга. През 2015 г. училищният отбор на кибер скаутите под нейно ръководство заема  първо място в националното състезание, организирано от Центъра за безопасен интернет.

Номинации
Гергана Мартинова – Библиотека на Нов български университет
Гергана Мартинова организира информационни кариерни дни, предназначени за учениците от горния курс; работи в екипа, който прилага за първи път в България метода на гемификация в обучението по информационна компетентност и го презентира на национални форуми; участва в изграждането на маркетингова и рекламна стратегия на библиотеката и ръководи екипа, който представя библиотеката в социалните мрежи.

Мирослав Николаев Колев – директор на Общинска библиотека – Карлово
Библиотеката, която Мирослав Колев ръководи е повишила значително статистическите си показатели за 2015 г. Тя предлага безплатен интернет и достъп до електронния си каталог за гражданите. Библиотеката работи по проекти, като ”ЧИСТО (Чети, Илюстрирай, Стопанисвай, Труди се, Опазвай)   елена библиотека в парка на Карлово” и  „По-добре заедно!“. Организира кампанията „Чети с мен в Карлово 2015” и провежда инициативата „Мениджър за един ден”.

Николина Иванова-Бел – Библиотека „Паница“ към Американски университет в България
Изключителен професионалист, който спомага за развитието и утвърждаването на библиотеката като културен център, желано място и търсен партньор за литературни четения и презентации не само в университетската общност, но и в целия регион. Безспорните ѝ професионални качества, креативност, иновативност и постигнатите резултати в работата са достойни за професионално признание. През 2015 г. Николина Иванова-Бел е избрана за председател на Координационния комитет на консорциума АMICAL, което повиши международния авторитет на Библиотека „Паница“.

Категорията „Библиотека на годината 2015”

Носител на наградата
Библиотека на Бургаски свободен университет
Студентите в направленията Психология, Обществени комуникации и информационни науки и Право я поставят на първо място по качество на библиотечните услуги в рейтинга на университетите в България от 2015 г. Основната цел на екипа ѝ е студентите да припознаят библиотеката като свое място, всеки читател да бъде посрещнат и обслужен така, че да се върне отново и библиотеката да стане любимо място за  студентите, част от живота им и център за комуникация. През 2015 г. е поставено началото на дигитална колекция от публикации за университета. Ежедневно се провеждат диференцирани обучения за студентите и преподавателите по информационна грамотност. Библиотеката участва в множество проекти на БСУ.

Номинации
Библиотека при Народно читалище „Развитие – 1873“ – Пещера
Дейностите на библиотеката през 2015 г. преминават под мотото „Добрите дела – предай нататък” и „Аз съм добър”. Основната цел на библиотекарите и на доброволците е разнообразна информация да достига до читателите чрез библиотеката, както и нейното превръщане в привлекателно място за всички възрастови групи. Провеждат се редица мероприятия по време на националните кампании, обявени от ББИА. Отбелязват се бележити годишнини със специално изготвени програми. Редовно се организира лятно детско четене. 

Библиотека при народно читалище „Диньо Петров Сивков – 1870” – НоваЗагора
Номинацията е за целенасочените и последователни усилия на библиотеката да генерира иновативни услуги, продукти и културни събития за привличане на нови  групи и общности, за неформално образование и контакти. Предлаганите услуги и програми достигат до широка аудитория чрез съвременните информационни технологии и интернет базирани продукти и приложения. Библиотеката отговаря на информационните потребности на хора с увреждания и им осигурява достъпна архитектурна среда. През 2015 г. библиотеката е удостоена с медал „Диньо П. Сивков” от Общинския съвет за принос в областта на културния живот в общината.

Библиотека при 39 СОУ „Петър Динеков“ – София
Приоритет в работата на библиотеката е насърчаването на четенето, със специално внимание към най-малките – децата на 5-годишна възраст. Работи се активно за формиране на информационна  култура сред учениците като получават помощ и умения за самостоятелна и творческа работа с различни източници на информация.  Библиотеката е място за провеждане на работните срещи на Ученическия съвет, с който се организират съвместни дейности, свързани с четенето. Участва в електронния своден каталог на училищните библиотеки. Провежда серия от прояви във връзка с инициативата на МОН „Национална седмица на грамотността“.

Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките

Носител на наградата
Слава Драганова – Библиотека „Родина” – Стара Загора
Слава Драганова е ръководител на Библиотека „Родина” – Стара Загора от 1987 г.до днес. Под нейно ръководство тя се развива като модерна и съвременна обществена библиотека с разнообразна и многопосочна дейност. Библиотеката е сред първите, които: успешно внедряват автоматизацията на технологичните процеси и обслужването на читателите; дигитализира ценния фонд от ръкописни и старопечатни издания, като над 400 обекта са представени в Европеана; създава подходяща архитектурна среда и услуги за хора с увреждания; развива програми за насърчаване на четенето, доброволчеството и работа с младежи, творчески работилници; създава разнообразни партньорства с други организации; организира един от най-мащабните „Маратон на четенето“ в страната. Висок професионализъм, инициативност и творчество, умел подход към местните власти и партньорските организации, преданост и безкрайна всеотдайност към професията и своята библиотека – това са само част от характеристиките на Слава Драганова като библиотекар и личност.

Категория „Подкрепа за библиотеките 2015”

Носители на наградата
Академик Антон Дончев
Дарява на Централната библиотека на Българската академия на науките сумата от 13 000 лв. Благодарение на щедрото дарение на академик Антон Дончев са закупени 18 компютърни конфигурации, 8 монитора, 2 лазерни принтера и друго необходимо оборудване. Това дава възможност за усъвършенстване на автоматизираната библиотечна система чрез внедряване на модул за обслужване на читателите с магнитни карти.

Ирена Соколова и Менда Стоянова
Г-жа Соколова и г-жа Стоянова проявиха разбиране за сериозните финансови проблеми на библиотеките. През 2015 г. те застанаха зад справедливите искания на библиотечната колегия и допринесоха съществено за подобряване на финансирането на Националната и регионалните библиотеки чрез повишаване на единните разходни стандарти. Номинацията е за изключителна им подкрепа за дейността на обществените библиотеки и библиотечните специалисти.

Номинации
Семейство Христина и Добрил Николови
Младото семейство дарява 61 детски книги на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин на стойност 370.53 лв. Христина и Добрил решават на сватбата гостите да не им подаряват цветя, а детски книги, които да достигнат до повече деца.

Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив
Алиансът, заедно със своите екипи от доброволци подпомагат провеждането на големи библиотечни събития през 2015 г. като Нощ в библиотеката, еко хепънинги и др. Към настоящия момент има мрежа от 52 центъра за работа с доброволци в цялата страна към социални, културни, образователни организации и неправителствени организации, но най-много са към библиотеките. През 2015 г. Националният алианс за работа с доброволци подкрепи изпълнението на проекта на Народна библиотека „Иван Вазов”  – Пловдив и партньори на тема „Нови културни политики в България – реализация и включване”.

ТОРГОТЕРМ АД – Кюстендил
Мениджърският екип на дружеството се ангажира с обществени и културни каузи, като една от тях е да подкрепя обществени и училищни библиотеки. През 2015 г. дружеството е дарило на регионалната библиотека в Кюстендил над 120 тома литература на обща стойност 3500 лева; подпомогнало  е реализирането на няколко премиери на книги; обогатило е чрез дарения на учебна литература фондовете на три училищни библиотеки.

Радослав Желев   Антоанета Антонова
     
Антон Дончев  

Ирена Соколова

 
Библиотека на Бургаски свободен университет     Слава Драганова
 
Библиотечни награди 2016

 Фотогалерия от събитието. 
 
< Предишен
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.