Начало arrow Дейности arrow Конференции arrow Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство
Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство Печат
evrop_kult_nasledstvo-logo-bg_m.png

 
ХXVIII национална научна конференция
Пловдив, 7 – 8 юни 2018 

 

 

   БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ
ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“ 
  
 logobbia_m.jpg                    

                       logo_nbiv.png
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXVIIІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА

БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО –
ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО

 Пловдив, 7 – 8 юни 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           С подкрепата на:  
 
  Softlink         academic-books.jpg

    
Logo-SMA  logo-i2S.jpg Logo-AYA   logo-anadar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА

7 юни

Зала на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20 

12.00 – 13.00 Регистрация
13.00 – 13.15 Приветствия и откриване

Сесия І.  Дигитални библиотеки и дигитални ресурси. Виртуализация и електронни услуги
Модератор: Стефка Илиева

13.15 – 13.30
Създаване и развитие на Дигитална библиотека – опитът на Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (.pdf)
Иван Крачанов, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

13.30 – 13.45
Дигитализирано културно наследство в НАБИС репозиториума – многообразие и специфики (.pdf)
Екатерина Дикова, НАБИС

13.45 – 14.00
Книжовното наследство на Марин Дринов в Централната библиотека на БАН (.pptx)
Силвия Найденова, ЦБ – БАН

14.00 – 14.15
Иновативни технологии за представяне на уникална фотоколекция чрез Британската библиотека (.ppt)
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева, Научен архив – БАН

14.15 – 14.30
Представяне на научното наследство на проф. Цеко Торбов чрез инструменти на дигиталната хуманитаристика (.pptx)
Радостина Тодорова, Александра Трифонова, Библиотека на Нов български университет

14.30 – 14.45
Дигиталната библиотека на Аграрен университет – Пловдив (.pdf)
Петя Георгиева, Библиотека на Аграрен университет – Пловдив

14.45 – 15.00
Smart-library или как да преминем през предизвикателствата, наложени ни от интелигентното съвремие (.pdf)
Радка Калчева, РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

15.00 – 15.15
Инициативата #VlogOn „Разкажи ми за забележителностите в твоя град“ (.pptx)
Силвия Врачовска, РБ „Христо Ботев“ – Враца

15.15 – 15.35
AYA и SMA – по-големи ресурси за иновации
Андриана Георгиева, AYA

15.35 – 15.55
Елсевиер: научно наследство, ръка за ръка с иновациите (.pdf)
Тошка Борисова, Elsevier

15.55 – 16.30  Кафе пауза

Сесия ІI.  Закрила на културното наследство – стратегии, програми, проекти, стандарти. Разработване, развитие и интегриране на ресурси и продукти
Модератор: Анета Дончева

16.30 – 16.45
Партньорства на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово в областта на книжовното културно-историческо наследство (.pdf)
Савина Цонева, РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово

16.45 – 17.00
Библиотеките и нематериалното културно наследство
Юлия Савова, УниБИТ

17.00 – 17.15
БДС ISO 11799:2016 Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни документи (.pptx)
Стефка Илиева, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

17.15 – 17.30
Авторскоправен консултант – нова професионална специализация (.pptx)
проф. Таня Тодорова, УниБИТ 

17.30 – 17.50
Нови хардуерни решения за дигитализация от i2s и Райс
Павел Караиванов, Райс

17.50 – 18.10
Библиотечната система Коха – една нова възможност (въз основа на опита на Фондация НАБИС) (.ppt)
Събина Анева, НАБИС

18.10 – 18.30
Иновативни библиотечни услуги, основани на технологиите на RFID. Опит и начини за развитие на услугите в библиотека "Паница" (.pdf(.pptx)
Ищван Шипош, Софтлинк – Централна Европа и Николина Иванова-Бел, Библиотека „Паница“, АУБ

20.00
Коктейл
Виенски павилион, Международен панаир Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37  

Срещи на секции на ББИА

Заседателна зала, 2-ри административен етаж, кабинет 33
16:30 Секция на научните библиотеки
 
Читална зала N 2 „акад. Петър Динеков“, 3-ти административен етаж, кабинет 40
17.30 Секция на методистите от регионалните библиотеки

8 юни

Зала на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20

Сесия ІII.  Институциите на паметта и опазване на културното наследство. Консервация и реставрация на културно наследство
Модератор: Ваня Аврамова

09.30 – 09.45
Библиотеките в цифровия свят (.pptx)
Аница Милева, ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ – Струмица

09.45 – 10.00
Регионален археологически музей – Пловдив в опазване и представяне на културно-историческото наследство (.pdf)
Елена Филадска, Регионален археологически музей – Пловдив

10.00 – 10.15
Основни реставрационни дейности и концепции за съхранение на специалните колекции (.pdf)
Весела Делинска, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

10.15 – 10.30
Поглед върху перспективите и дейности, свързани с опазване на колекциите (.7z)
Искра Цветанска, УниБИТ

10.30 – 11.00 Кафе пауза

Сесия IV. Популяризиране на  културното наследство. Образователни  и обучителни програми. Дигитални компетентности
Модератор: Спаска Тарандова

11.00 – 11.15
Форми и методи на библиотечна работа за популяризиране на КИН
Евгения Русинова, УниБИТ

11.15 – 11.30
Популяризиране на книжовното културно наследство чрез инициативи с ученици в Пловдивската народна библиотека (.pdf)
Таня Пилева, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

11.30 – 11.45
Развитие на устойчивия туризъм чрез дигитализация на културно-историческото наследство:  Представяне на проект „Хасково и Одрин – културно-исторически дестинации“ (.pptx)
Кирилка Страшникова, РБ „Христо Смирненски“ – Хасково  

11.45 – 12.00
Информационни потребности и информационно поведение на потребителите в библиотеките (.pptx)
Боряна Козарева, СУ „Св. Климент Охридски“

12.00 – 12.15 
Възможна ли е една програма за представяне на книжовното културно наследство?

Николай Поппетров, Институт по история на БАН 

12.15 – 12.30   
Дигиталната компетентност – част от обучението по професия „Библиотекар“ и средство за популяризиране на книжовното ни наследство 
(.ppt)
Деница Димитрова, УниБИТ

12.30 – 12.45 
Професионалното обучение в помощ на опазване на книжовното наследство – възможности и перспективи (.pptx)
доц. Добринка Стойкова, Деница Димитрова, УниБИТ

12.45 – 13.00 Дискусия и закриване 

 Народната библиотека „Иван Вазов“, Конферентна зала, ул. „Авксентий Велешки“ № 17

Сесия V. Издирване, идентифициране, документиране и моделиране на културно наследство. Краеведски аспекти
Модератор: Ангелина Ставрева

09.30 – 09.45
Издирване на библиотечната колекция на проф. Марин Дринов в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и обособяване на дигитален кабинет. План и методи (.pdf)
Габриела Ангелова, НБ „Св. св. Кирил и Методий“

09.45 – 10.00 
Споменът през поколенията и времето – „Материали за историята на Варна“ (.pdf)
Кристиана Димчева, Емил Демирев, РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

10.00 – 10.15
Ръкописни книжовни паметници от Видин и Видинско (ХІV – ХІХ в.) (.pdf)
Десислава Иванова, РБ „Михалаки Георгиев“ – Видин

10.15 – 10.30
Фонд „Акад. Михаил Арнаудов“ в системата от фондове на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе – изграждане, развитие, достъп, динамика (.pdf)
Ренета Константинова, РБ „Любен Каравелов“ – Русе

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 11.15
Чинът на побратимяване според ръкописи № 54 и № 66, съхранявани в Научния архив на БАН (.pdf)
Галя Господинова, Научен архив – БАН

11.15 – 11.30
Училищната библиотека в духовния живот на малкия град (.pptx)
Вася Станоева, Библиотека на СУ „Св. Кл. Охридски“ – Костенец

11.30 – 11.45
Колекцията от оригинални картини, дарени на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (.7z)
Калинка Шопова, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

11.45 – 12.00
Популяризиране на писменото  наследство на Родопа планина (.pdf)
Дарина Славова, РБ „Николай Вранчев“ – Смолян

12.00 – 12.15
Периодичният печат и краезнанието (Извороведски анализ) (.ppt)
Анета Донева, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

12.15 – 12.30
Дарителството – една възродена традиция в университетската библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград (.pptx)
Жана Пенчева, Лиляна Димитрова, Библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

12.30 – 12.45 
Фотографски архив на нацията – възможности и перспективи
Петко Георгиев, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

12.45 – 13.00 Дискусия и закриване

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.