Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                               
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Библиотечен манифест към Европа
Библиотечен манифест към Европа Печат

Библиотеките са важни за Европа – те са ключови места за учене и гражданско участие, прозорци към културата и наследството за всички, двигатели за изследванията и иновациите.
От своя страна Европа е важна за библиотеките. За да изградят по-силни, по-умни и по-справедливи общества, нашите институции са зависими от решенията, които се взимат в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Ние желаем такава Европа, която ще ни помогне да изпълняваме нашата мисия.
Ето защо ние, организациите, които представляват европейските библиотеки, ви насърчаваме да прочетете и да подкрепите този манифест.

Искаме такава Европа, която...
Гарантира, че всеки гражданин, във всеки етап от живота си, може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките.
Поставя достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.
Изцяло се задължава да изпълнява Целите за устойчиво развитие на ООН и да подкрепя достъпа до информация в своите инициативи по присъединяване и развитие.

Гарантира, че всеки гражданин, във всеки етап от живота си, може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките
Европа би трябвало да формулира обещание за информация – всеки човек трябва да има достъп до информацията, която ще е необходима за подобряване на живота му. Ключът е равнопоставеността в цяла Европа. За да бъде постигната тази цел, би било от полза да бъде осъзнат потенциалът на библиотеките да осигуряват достъп за всеки до инициативи и проекти, които насърчават четенето и грамотността, както и да разработват необходимите за целта параметри.
Правните рамки, програмите за финансиране и свързаните с тях европейски регулации трябва да бъдат такива,че да улесняват участието на библиотеките най-вече в изграждането на дигитални умения и медийна и информационна грамотност. Европа би трябвало да подсили влиянието на библиотеките чрез програми за образование и подготовка, които да развиват талантите и уменията на европейските граждани.

Поставя достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности
Европа трябва да бъде световен лидер в насърчаването на отворената наука. Тя следва да изпълни обещанието си да направи до 2020 г. достъпни за обществото всички научни публикации, финансирани с публични средства, както и да използва своите ресурси, за да постави начало на необходимата системна промяна, за да се превърне отвореността задължителна за всички  дейности в науката и иновациите,  позволявайки на библиотеките да изпълняват своите задачи.
Европа следва да гарантира, че нейните програми осигуряват достъп за всички, по-специално до литературните творби, особено чрез подкрепа на библиотеките като пазители на европейското документално наследство да дигитализират и споделят колекциите си. Тя трябва да гарантира въвеждането на съответното законодателство – в частност Директивата за авторско право в Цифровия единен пазар и Директивата за осиротели произведения, както и разпоредбите за въвеждане на Договора от Маракеш – по начин, който да подкрепя тези цели.

Изцяло се ангажира да изпълнява Целите на ООН за устойчиво развитие и да насърчава достъпа до информация в своите инициативи за присъединяване и развитие
Европа трябва да представи всеобхватен план за приобщаващо устойчиво развитие на регионално ниво, като признае важността на достъпа до информация, включително посредством библиотеките, като социална инвестиция и съществен фактор за успех. Тя трябва  да работи активно с ООН за подкрепа на Целите за устойчиво развитие и да призове и други да дадат своя значителен принос.
Финансовите инструменти на ЕС за присъединяване и развитие трябва да насърчават достъпа до информация и развитието на умения чрез улесняване на библиотеките да развият целия си потенциал. С цел да подкрепя условията за растеж и достъп до информация и в държави извън  своите държави членки, ЕС трябва да заеме по-конструктивна позиция в дебатите със Световната организация за интелектуална собственост по отношение на ограниченията и изключенията в авторското право на глобално ниво.

За повече информация относно Европейския библиотечен манифест посетете
https://www.europe4libraries2019.eu/ 
или пишете на email до:
IFLA: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
EBLIDA: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Public Libraries 2030: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
LIBER: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
SPARC Europe: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------------------

В навечерието на изборите за Европейски парламент бихме искали да призовем бъдещите ни евродепутати да включат в своите програми обещания за информация – всеки човек да има достъп до информация, която е необходима за подобряване на живота му и за гаранции, че всеки, във всеки етап от живота си, ще може да се учи, да чете и да се развива благодарение на библиотеките. Нека бъдещите евродепутати, заедно със своите колеги от цяла Европа, поставят достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и иновативните дейности.

Българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки!

 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.