Начало
Концепция за постепенното отваряне на Градската библиотека в Кьолн Печат
bibliotek_koln_2020.jpg Снимка: Stadtbibliothek Köln  
Сегашно състояние
Понастоящем всички служители на Градската библиотека работят от дома си дистанционно, с изключение на някои спешни служби за поддържане на ИТ и други неизбежни дейности.
Градската библиотека работи със специфичен библиотечен софтуер на собствените си сървъри. Обичайният достъп до общинския хоум офис е много ограничен. На служителите са възложени специални задачи, включително по-нататъшно развитие на дигиталните услуги, които предлага библиотеката. Понастоящем аналоговите медии не са достъпни за гражданите. Градската библиотека работи по различни модели услуги, за да позволи използването на безконтактни медии (вж. по-долу модели 2 и 3).
Много граждани се нуждаят от материали за образование, обучение и продължаващо образование от домашния си офис – това се отнася както за учениците, така и за хората, които се обучават. 

Модел 1 – без посетители
Градската библиотека може да върне на работа персонала без отваряне на помещенията и без контакт с потребители, тъй като има натрупани с годините административни и организационни задачи и дейности по съхранение на фондовете, които не могат да се извършват от дома. Първата стъпка би била да се върне на работа в библиотеката персоналът и да се предостави възможност за работа от дома само за служители от рискови групи. Тази мярка служи и като подготовка за постепенно отваряне за потребителите.
Общите условия за реализиране на този модел включват:
 • Спазване на предписаните хигиенни стандарти и редовно специално почистване от съответния орган (съгласувано с фирмата за почистване).
 • Поддържане на минималните разстояния от 1,50 – 2 м.
 • Блокиране на общите части в библиотеката и използване на общите помещения като офиси и разпределяне на персонала в блокираните зони.
 • Срещите ще продължат да се провеждат по електронни канали до по-нататъшно уведомление.
 • Осигуряване на съоръжения за паркиране, както преди затварянето.
 • Работа в малки екипи (по възможност само двама души на едно място) при спазване на минималното разстояние или работа в отделни офиси и работа в предварително разпределените пространства (виж по-горе).
 • Намаляване на срещите извън отдела/етажа/библиотеката, ако е възможно.
 • Забавяне на конкретни дейности след консултация с ръководството на отдела.
 • Ежедневна работа от дома само след съгласуване с ръководството на отдела и в случай на подходяща дейност.
 • Служителите от рисковите групи се изключват след представяне на лекарско свидетелство – при по-нататъшното протичане на заданието на място се спазват градските разпоредби.
 • Защитата на служителите е основен приоритет – тя винаги се основава на препоръките и указанията на градската управа, държавата и федералното правителство и непрекъснато се приспособява към тях.
Модел 2 – Municipal library-to-go – безконтактна услуга за предварително поръчани по електронен път документи
Модели 1 и 2 могат да бъдат реализирани паралелно или в кратък интервал от време, като модел 2 изисква сравнително малко служители на място. Работното време може да бъде определено така, че да няма взаимодействие между служители и потребителите или това взаимодействие да бъде минимално. Извършва се при спазване на приложимите разпоредби за защита на служителите и потребителите. Освен ползването на дигиталните услуги, потребителите могат да използват и библиотечните документи. Всички документи в Градската библиотека вече могат да бъдат намерени и поръчани чрез онлайн каталога в интернет. 
Новото е, че с тази система потребителите могат да вземат поръчаните документи без да имат контакт с персонала на библиотеката. Те поръчват онлайн, документите се приготвят от служителите на библиотеката и могат да се заемат и връщат без личен контакт – например с номер на поръчка чрез специално повдигащо се стъкло или рафт в определен времеви интервал. Ако е необходимо, те могат да бъдат върнати чрез съществуващата 24/7 външна услуга за връщане в Централната библиотека. 
Удължаването на абонамента за ползване на библиотеката и, ако е необходимо, кратки консултации, може да се провеждат в ограничено пространство във фоайето със защитно оборудване (защитни шлемове за лице и маски), но трябва да бъде сведено до минимум. Максималният брой присъстващи потребители се проверява.
Възможен междинен етап е да се работи само в понеделник с дежурна охрана на етажите и допълнително дежурство за зоните пред библиотеката. В двете областни библиотеки работи по един охранител на етаж. Контролът на достъпа – допускане на ограничен брой посетители едновременно – се осъществява от охранителите. Те са оборудвани с гишета за посетители като е възможно само заемане и връщане на документи, а на служителите е възложена вътрешна работа. 

Модел 3 – Модел на супермаркет
Той предвижда обслужване без престой, само от стелажи за заемане и самообслужване на безопасни разстояния. Местата за сядане ще бъдат разчистени и общите части блокирани, а ако е необходимо ще се отварят само частични зони.
Модели 1 и 3 могат да бъдат реализирани паралелно или в кратка последователност от време, като модел 3 изисква много малко служители на място. Първоначалното работно време би могло да бъде определено по такъв начин, че почти да няма взаимодействие между библиотекари и потребители, като се спазват приложимите защитни разпоредби. 
В обществените зони на Градската библиотека, подобно на супермаркет, работното време е за заемане на документи, докато връщането им е на самообслужване, като се използват съществуващите RFID системи за самообслужване. Общите части са затворени. За всички посетители ще бъдат публикувани подходящи инструкции за правилни хигиенни мерки. Персоналът в обществената зона е силно намален. Въз основа на препоръките на държавата броят на посетителите е ограничен по такъв начин, че да има 10 квадратни метра на посетител, подобно на ограниченията в супермаркетите. 

Финален модел – с постепенно намаляване на горните мерки

Повторно отваряне с престой (ако е необходимо, първоначално ограничения за посетители и минимални разстояния) и програма (ако е необходимо, първоначално с ограничен брой участници) при спазване на съответните разпоредби на градската управа, държавата и федералното правителство до нормални условия.
 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.