Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                        
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Становище на ББИА
Становище на ББИА Печат

ДО
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДО
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И МЕДИИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ
Относно: Реализиране на Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата  през 2020 г.

През 2020 г. за програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ бяха осигурени 2 млн. лева от бюджета на Министерството на културата. Участието в програмата отново бе на конкурсен принцип, чрез процедура за подбор и оценка на проекти в две сесии – първа, за НБКМ, регионални и общински библиотеки и втора, за читалищни библиотеки. Участието на голяма част от нашите членове с проектни предложения, както и участието на представители на ББИА в конкурсната процедура, ни ангажира да изразим нашата позиция относно начина на провеждане на конкурсните сесии и резултатите от тях.
Със заповед на министъра на културата през 2020 г. бяха утвърдени Правила за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, които отразяват голяма част от исканията ни в публикуваните през годините становища на ББИА за промени в Правилата с цел средствата по програмата да бъдат изцяло усвоени и изразходвани по възможно най-добрия начин.

Първата конкурсна сесия беше обявена по старите правила, но навременното ѝ обявяване и достатъчният срок за изпълнение дадоха възможност на регионалните и общинските библиотеки в предвидения срок и спокойно да осъществят заложените дейности.
Задоволството от това, че въпреки сложната епидемична обстановка, в резултат на добра координация и съгласуване на текстове между експерти от Министерство на културата и представители на библиотечната общност втората конкурсна сесия бе обявена по новите Правила навреме, след няколко месеца бе заменено с реакция на неодобрение, предизвикано сред голяма част от библиотечната колегия от организацията и резултатите от тази сесия.
От проведените конкурсни сесии през годините се потвърди опитът, че по-голяма част от библиотеките, които кандидатстват за финансиране, се справят с кратките срокове за подготовка и отчитане на проектите. Но през 2020 г. имаше области, в които договорите на одобрени проектни предложения пристигнаха в регионалните библиотеки (не в бенефициентите – читалищата) в деня, който беше посочен за краен срок за изразходване на средствата, а самите средства бяха преведени по банковите сметки на читалищата и след тази дата.
Затова отново апелираме за по-ефективна организация на процесите по изготвянето на договорите и превеждането на финансовите средства на библиотеките. В последната сесия за тези дейности бяха необходими повече от 3 месеца. Предлагаме в чл. 17 на Правилата да бъде посочен срок, в който специализираната дирекция изготвя договори за реализацията на одобрените за финансиране проекти. И тази времева рамка би трябвало да бъде съобразена с необходимостта да бъде спазен от библиотеките срокът, посочен в чл. 19, ал. 2 на Правилата: „При необходимост от промяна на списъка от издания, настъпила поради непредвидими обстоятелства съгласно приложение № 2 при реализация на проекта, изпълнителят уведомява писмено Министерството на културата, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за реализиране на проекта.“
ББИА продължава да настоява финансирането за нова литература и други информационни източници да се извършва в съответствие със Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. За пореден път акцентираме принципно върху твърдението, че „този начин на финансиране на основната дейност на библиотеките е несъстоятелен и неефективен, поради редица причини, които неведнъж сме изтъквали. Най-важната от тях е, че книжният пазар е динамичен и не може да се гарантира набавянето на най-необходимите издания с покупката им веднъж или два пъти годишно. Набавянето е ритмичен процес и трябва да се извършва системно през цялата година. Поради тази причина в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, утвърден от министъра на културата през 2015 г., е предвидено средствата за нова литература и информационни източници да се дават ежегодно като част от бюджета на библиотеките“.
Нека заедно да работим за прозрачни процедури и оптимални срокове при провеждане на конкурсните сесии за осъществяване на проектните дейности на обществените библиотеки, свързани с набавянето на основния им ресурс – книги и други информационни източници.

09.02.2021 г.                                                                                                                          УС на ББИА

 
< Предишен
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.