Начало arrow Актуално arrow Архив arrow 2021 arrow Становище на ББИА
Становище на ББИА Печат

ДО
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДО
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И МЕДИИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ

Относно: Разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата през 2020 г.

През 2020 г. бяха разпределени допълнителни средства до 5 000 лв. на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. Усвояването на средствата отново бе чрез заявление за участие и процедура за подбор и оценка.
Със заповед на министъра на културата през 2020 г. бяха утвърдени актуализирани Правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата, където бяха взети под внимание част от предложенията на ББИА.

Като се има предвид, че някои от критериите за оценка на предложенията са брой планирани събития с регионален характер, брой квалификационни дейности за библиотеките от региона и брой планирани посещения, свързани с експертно-консултантска дейност, става ясно, че финансирането на дейности само за няколко месеца (през 2020 г. за месец и половина) не позволява на регионалните библиотеки да изпълняват вменените им функции качествено и в срок през цялата календарна година.
Времевата рамка на предложенията трябва да бъде съобразена и с необходимостта да бъде спазен от библиотеките срокът, посочен в чл. 15, ал. 3 на Правилата: При настъпила промяна поради причина, която не може да се вмени във вина на получателя на финансирането, в датите за реализиране на проекта, изпълнителят подава писмено искане за промяна на срока за изпълнение, респективно отчитане на сключения договор, до Министерство на културата не по-късно от 45 дни преди крайната дата за приключване на проекта. Срокът може да бъде изменен с допълнително споразумение към сключения по реда на чл. 12 договор, след изготвен доклад от специализираната дирекция, одобрен от министъра на културата, както и проект на допълнително споразумение.
Считаме, че през 2021 г. възможността за кандидатстване за тези допълнителни средства трябва да бъде дадена на регионалните библиотеки до края на първото тримесечие. Така времевата рамка на предложените от библиотеките дейности може да обхване поне времето от м. юни до м. ноември. Навременното обявяване и достатъчният срок за изпълнение на планираните дейности ще дадат възможност на библиотеките регулярно и ефективно да изпълняват възложените им функции.
Нека работим заедно с цел средствата за регионални дейности да бъдат изцяло усвоени и изразходвани по възможно най-добрия начин.                                                                                                               

25.01.2021 г.                                                                                                                                 УС на ББИА

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.