Начало arrow Актуално arrow Архив arrow 2022 arrow Последно сбогом!
Последно сбогом! Печат
ani_gergova_2022_w.jpg
С дълбока скръб съобщаваме, че на 25 януари 2022 г. ни напусна проф. Ани Гергова, изследовател и преподавател в областта на историята на книгата и българската книжовност и култура, ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1992 – 1999), председател на Съюза на библиотечните и информационни работници (2000 – 2002).
Проф. Ани Гергова е родена на 10 септември 1937 г. в Русе. Завършва специалностите „Българска филология“ и „Библиотекознание и библиография“ в Софийския университет, а след това е докторант на проф. Тодор Боров във Философско-историческия факултет. Започва кариерата си като научен сътрудник в Научен център за печата. След това е научен секретар и заместник-директор в Научно-изследователския институт по културата при Комитета за култура и БАН и хоноруван преподавател по „Книгознание“ в специалността „Книгоразпространение” на Държавния библиотекарски институт. От 1991 г. е професор във Философския факултет, а от 1997 г. и във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
С избирането ѝ за ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ (1992 – 1999) тя работи, за да възстанови и утвърди специалността „Библиотечно-информационни науки“ като първа университетска специалност, което изисква не само огромна физическа и интелектуална енергия, но и голяма дипломатичност. Обосновала убедително обществените потребности от тази специалност, проф. Гергова инспирира създаването на нови учебни планове и програми, инициира и разкриването на магистърска програма, като сама пише лекции по „Книжовно-документално наследство“.
Като личност с висок авторитет сред професионалната ни общност, през 2000 г. тя е избрана за председател на Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) – днес Българска библиотечно-информационна асоциация. По време на мандата ѝ (2000 – 2002) с мъдрост и добре премислена стратегия води асоциацията към разширяване на дейността ѝ, привличане на нови членове и засилване на авторитета ѝ сред библиотечно-информационните специалисти у нас и в чужбина. Активно работи за създаването през 2000 г. на Центъра за продължаващо обучение на библиотекари към СБИР, съвместно с Катедра БИНКП към СУ „Св. Климент Охридски“ за осъществяване на обмен на учебни програми, преподаватели и курсисти.
Под нейно ръководство колектив от 90 учени от различни институции, които тя успешно привлича и обединява, работи упорито за създаването на появилата се през 2004 г. солидна енциклопедия „Българска книга“. Енциклопедията включва над 1300 проблемни статии, разкриващи сравнително цялостно основните проблеми и явления на българската книжовност, както и нейните национални проявления и личности с принос в тази област. В продължение на години това е най-представителният енциклопедичен книговедски български труд за страната ни и извън нейните предели.
Изградила се като книговед, мислител, солиден и авторитетен учен, тя е привличана в състава на различни специализирани научни съвети (СНС). За времето от 2003 до 2005 г. е постоянен член на СНС по литературознание към ВАК, а от 2005 до 2010 г. е и председател на СНС по библиотечно-информационни науки към ВАК.
Като експерт проф. Ани Гергова участва с многобройни доклади на наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми. С международните си изяви тя заслужено печели уважението на редица световноизвестни учени книговеди, сред които са акад. Евгений Немировски, проф. Алиса Беловицкая (Русия), проф. Кщищоф Мигон (Полша), проф. Робер Естивал (Франция). Международната професионална общност високо цени проф. Гергова, поради което тя е избрана и за президент на Изпълнителното бюро на Международната асоциация по библиология (2002 – 2006).  
Проф.  Гергова е автор на много книги, учебници, учебни помагала, статии. Сред най-известните ѝ трудове са: „Книголюбието на възрожденците“ (1984), „Книгознанието в България“ (1987), дисертацията ѝ за присъждане на научна степен „доктор на филологическите науки“ – „Книжнината и българите XIX – началото на XX век“ (1991), „Книгознание: Лекции“ (1995), „История на книгата. Книгата в историята“ – съвместно с проф. Красимира Даскалова (2001), „Книжовно-документално наследство“ (2006), „Книжовността на Българското възраждане“ (2017). Нейни публикации са преведени и отпечатани на френски, италиански, руски, английски и други езици.
Проф. Гергова остави ярка следа в професионалната ни общност и ще остане еталон за почтеност, искреност, съпричастност и уважение към другия. За нея проф. Мария Младенова написа: присъствието на личности като проф. Ани Гергова – ерудити, познавачи на българската и световната книжовност, книжовната култура и книжовното културно наследство, истински интелектуалци – ми дават надеждата, че липсата на хармония и ценности, хаосът, в който живеем, няма да са вечни.
Дълбок поклон пред паметта на проф. Ани Гергова. Почивай в мир!
Опелото ще бъде отслужено на 29 януари 2022 г. от 12.15 ч. в храм "Преображение Господне", кв. Лозенец, ул. "Ралица" № 2.

УС на ББИА
 
< Предишен
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.