Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                        
АРХИВ

Национален календар        
на библиотечните инициативи
през 2023 г.
библиотечен софтуер

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Резултати от проекта на ББИА по Оперативна програма „Добро управление” Печат
eu_sefright.png   logo-bg-right.jpg
Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е страна по Административен договор № BG05SFOP001-2.025-0114-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131, по Оперативна програма „Добро управление“, процедура  BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с предмет „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“, при изпълнението на който се изготвиха следните проектни резултати:
  1. Всички препоръки и добри практики, оформени в Методика за гражданско включване в процеса на оценка на въздействието на законодателството, приложима за различни сфери на управление.
  2. Аналитичен доклад, съдържащ изводите от проведените аналитично-проучвателни действия.
  3. Всички препоръки и изведени добри практики, оформени в Типизирана шаблонна процедура, която да води до създаването на аналитични изводи с типизирана структура, предоставяща възможност да бъдат изразени становища и отправени препоръки до органите със законодателна инициатива или нормотворчески компетенции.
  4. Аналитичен доклад, въз основа на който е създадена типизираната шаблонна процедура.
  5. Доклад, съдържащ конкретни предложения за подобрение на законодателството по такъв начин, че да е възможно включването им в политиките на управляващите органи – резултат от изпълнението на дейността, в едно с аналитичен доклад, съдържащ всички изводи от проведените аналитично-проучвателни действия, оформени като препоръки, предложения и добри практики.
 
< Предишен   Следващ >
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.