Проект PULMAN Печат

pulmanPULMAN Network: Европейска мрежа на водещи библиотеки, музеи и архиви 
www.pulmanweb.org  

Проектът Pulman Network стартира през месец май 2001 г. в рамките на изследователската програма на Генерална дирекция "Информационно общество" на Европейската комисия, работеща за изграждане на леснодостъпно информационно общество. 
Европейските публични библиотеки и културни организации трябва да играят жизненоважна роля в развитието на една нова електронна Европа. Проектът Pulman Network ще стимулира и насърчава споделянето на опит в областта на политиката на развитите и практиката в използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни организации, които функционират на местно и регионално равнище. 

Първоначално членството в Pulman Network включва представители от 26 европейски страни. Подходът към участието в проекта е отворен и то ще бъде разширено чрез създаването на широки групи от активисти във всяка страна. 

Дейностите и планираните задачи на Pulman Network са
- Съставяне и публикуване на дигитален наръчник, обхващащ всички аспекти на осигуряването на иновационни библиотечни услуги, такива като онлайн достъп до културното наследство, непрекъснатото образование, социалното приобщаване, дигиталната грамотност и ползването на информацията по проектите "електронното правителство", действащи в повечето европейски страни. 
Наръчникът ще бъде преведен на най-разпространените европейски езици и представен на политиците и практикуващите библиотекари. 
- Провеждане на конференции за обмяна на мнения и информация с цел да се насърчи сътрудничеството и се обогати съдържанието на дигиталния наръчник. 
- Поощряване на широкото осведомяване, сътрудничеството и диалога между участниците от цяла Европа върху дигиталните инициативи и най-добрия опит, посредством идентифицирането на участници от всяка страна, лобиране и поддържане на тесни контакти и чрез организиране на национални срещи на специалисти от различни сектори. 
- Организиране на международна конференция в началото на 2003 година, ориентирана към политици, заемащи ключови позиции в законодателната и изпълнителна власт, практици-библиотекари и представители на национално равнище на публичните библиотеки, музеите и архивите. Дневният ред предвижда изграждането на програма за бъдещо коопериране и съвместни стратегии с другите културни институции. 
- Публикуване на Манифест или Декларация, целящи по-нататъшното бъдещо развитие на сътрудничество и иновациите в работата на местните културни организации.
- Насърчаване на създаването на програма за международно коопериране, целящя широко да разпространи дейността на PULMAN Network и да разшири взаимодействието на проекта с другите части на света. 
- Спонсориране на обучението на мениджъри на публични библиотеки в областта на иновациите, което ще се проведе в "Центрове на водещия опит" в различни европейски страни. 
- Публикуване и поддържане на базиран в Интернет регистър за дистанционно обучение на професионалистите, работещи в публични библиотеки, музеи и архиви. Регистърът ще осигурява достъп до висококачествени материали в помощ на обучението. 

Превод от англ. Ваня Грашкина 

Информация за участието на България в проекта: www.pulmanweb.org/countries/Bulgaria.htm

Материали на проекта, преведени на български: 


Действията на ПУЛМАН за електронна Европа 
 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.