Начало
Споделено за Маратон на четенето 2009 Печат

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ”

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
17 - 23 април 2009 г.


Споделено...  

 

Монтана
Регионална библиотека "Гео Милев"

Снимки от откриването на Маратона на чентенето в Монтана можете да видите тук

 --------------------------------

Добрич
Професионална гимназия по туризъм и предприемачество “Райко Цончев”

Учениците и преподавателите в ПГТП “Р. Цончев” откриха в 8.15 часа първия за училището Маратон на четенето, посветен на Световния ден на книгата и авторското право. Читателите на училищната библиотека преодоляха притеснението от четенето на глас, забавлявайки се с текстовете на Йордан Радичков. Голяма част от учениците се докоснаха за пръв път до книгите на гуруто на българската литература, предоставени специално за Маратона от Библиотеката на НЧ “Й. Йовков”. Някои от тях констатираха, че много от произведенията на Радичков, представяни като литература за деца, всъщност са четиво за хора от различни възрасти. Специалната презентация “Обичаният свят” даде възможност на участниците да научат повече за писателя. “Ние сме четящи хора!” е мотото на Маратона през тази година, но у всеки участник в него остава въпросът “Аз четящ човек ли съм?”.

 

Висше училище Международен колеж

 

Световният ден на книгата и авторското право на 23 април бе отбелязан с традиционния Маратон на четенето и във ВУМК.  Това е третото издание на Маратона – инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Участниците се обединиха около мотото “Бъдещето е на четящите хора!”. В  Маратона на четенето през предходните години в Колежа бяха четени текстове на Питър Дракър, Филип Котлър. През тази година Библиотечно-информационният комплекс лансира идеята Маратонът да се посвети на 80-годишнината на Йордан Радичков. Повече от 20 книги – различни произведения и сборници с произведения на писателя осигури Библиотеката на Народно читалище “Йордан Йовков”.  Част от четящите донесоха лични книги и прочетоха  любими страници. Тъй като участниците бяха много, организаторите се бяха погрижили редица от късите разкази на Радичков да бъдат размножени. Провокирани от инициативата, някои студенти демонстрираха съвременното разбиране, че четенето не трябва да се свързва само с книгата. Те откриха и четоха в Интернет произведения на Радичков на английски език, на френски език, немски език и на руски език. Четенето на глас достави удоволствие на всички – на студентите от всички специалности от програмите в Добрич, на студентите от програмата на ВУМК в София, които през седмицата защитават свои проекти в Добрич, на преподавателите и служителите.

Библиотечно-информационният комплекс има програма “Подкрепа за знания@Вашата библиотека”, но с тази инициатива демонстрира за пореден път приятелско отношение към своите потребители като им предлага и “подкрепа за добро настроение”.

 

Елена Коева-Юрченко

Директор на Библиотечно-информационен комплекс

 

 --------------------------------

 

Стара Загора
Библиотека "Родина"

24-часовия Маратон на четенето в Стара Загора в снимки можете да видите тук.

--------------------------------

 

с. НОВА ЧЕРНА, общ. ТУТРАКАН
Библиотека при НЧ "Васил Йорданов"

В проведените мероприятия по повод 22 април – Деня на Земята и 23 април - Международния ден на книгата и авторското право се включиха читатели от всички възрастови групи от село Нова Черна, община Тутракан. С голямо любопитство и интерес децата от ЦДГ „Славянка” с директор Димитрина Панайотова и началния курс на ОУ приеха четците от клубовете „Приятели на библиотеката” и „Млад еколог”, които им представиха приказките по много артистичен начин. Толга Бейсин - ученик от VІІ клас, направи презентация на тема „Планетата Земя”. Възрастните читатели останаха много радостни от посещенията на кръжочниците по домовете им. Всички заедно направихме по-красиво и по-чисто нашето населено място, като проведохме акция „Бонбони за смет”. Засадихме цветя, почиствахме местата за игра и отдих, четохме книги заедно със съмишленици и приятели и накрая пуснахме хвърчила. За своя труд и любов към книгата и природата общинския съветник Мирела Станкова ги поздрави и им връчи грамоти и награди за участие в проявите.

Радка Стефанова - библиотекар

--------------------------------

 

София
Библиотека при 108 СОУ "Никола Беловеждов"

График за провеждане на Маратон на четенето

--------------------------------

Мездра
Библиотека при НЧ "Просвета"

Като културен институт с мисия и отговорност пред хората, ценящи словото, библиотеката осъществи Маратон на четенето с ученици от началните класове на ОУ "Христо Ботев", ОУ "Св. св. Кирил и Методий". За привличане на първокласниците се осъществиха 5 урока за запознаване с правилата на библиотеката на тема: "Аз вече мога да чета", съчетани с четене на българска народна приказка от децата.
Незабравима изява в Маратона ще остане откриването му с викторината и презентацията "2009 г. - Международна година на астрономията" - Какво знам за Вселената" с подкрепата на Гинка Кръстева и учениците от ІVв но ОУ "Христо Ботев".
През седмицата на книгата и четенето се осъществи четене на тема "Поуките на баснята" с учениците на Лилия Христова, които представиха басните на световни автори.
В тази национална кампания включихме и отбелязването на 22 април - Деня на Земята, което беше осъществено с учениците на Марияна Стаменова. Чрез презентацията "Чудесата на природата в България" второкласниците и преподавателката им ни представиха хубавата природа, резерватите и красивите парковете на страната ни.

Павлина Русева – гл. библиотекар

--------------------------------

Свищов
Библиотека при Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови"

За четвърти път библиотеката при Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” - Свищов участва в Националната кампания "Четяща България - 2009“ - маратон на четенето. Тази година за нас той бе посветен освен на Международния ден на книгата и на 105 години от Дарителския акт на Кирил Д. Аврамов. Маратонът "От приказка в приказка" стартира на 22 април. На малчуганите от ОДЗ "Слънчо" библиотечните специалисти Маргарита Колева и Веселина Спасова играеха, четейки приказките на българските класици Елин Пелин, Ран Босилек, Ангел Каралийчев. След това децата в надпревара задаваха български народни гатанки.
На 23 април - Международния ден на книгата и авторското право, деца от театралната група “Искрици” при читалището в село Ореш гостуваха в читалищната библиотека и се включиха в маратона “На гости при книгите - с книгите на българските класици“. Деца и библиотекари четоха откъси от свои любими книги. Всеки ученик, участвал в Маратона на четенето, получи подарък - художествено изработен пълен текст на българския всеучилищен химн “Кирил и Методий” от Стоян Михайловски, 1892 г.
Маратонът отново показа, че удоволствието да се държи любима книга в ръка е незаменимо усещане и преживяване.
Във фоайето на детския отдел бе открита изложба “Моят детски свят” от рисунки на деца, участвали в “Четяща България”.
Събитията бяха отразени с огромен интерес от местните медии и телевизии.

Маргарита КОЛЕВА, Веселина СПАСОВА - библиотекари

--------------------------------
 
Велико Търново
Регионална библиотека "Петко Р. Славейков"

"Пътят на книгата" – среща, организирана съвместно със студенти и преподаватели от специалностите "Книгознание", "Библиотекознание и информационни технологии" и "Масови комуникации" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Участваха научни работници, автори, издатели, студенти и читатели. Антоанета Тотоманова представи книгата и нейното лице – т.е. всички индетификационни данни, необходими за издаването на една книга, както и законодателните и директивни материали. Татяна Дерменджиева запозна присъстващите със структурата на ISBN (за книги), ISMN (за ноти). Творците Ружа Велчева, Цвятко Дечев и Борислав Костов разказаха за творческия процес при написването на една книга, както и за съвместната работа с художника и редактора на произведението. Управителят на издателство ИВИС Иван Илийков разказа за процеса на работа, който протича в едно издателство. Отношение вземаха и други присъстващи на срещата. Много от авторите прочетоха свои творби.

"Мостове" – във фоайето на библиотеката бе организирана съвместно с Гръцката фондация за култура изложба на книги от гръцки автори на български език и на български автори на гръцки език.

"Щом си усмихнат, влез" – детски литературен празник, съпроводен с рецитал на деца от третите класове на СОУ "Емилиян Станев" по произведения на писателката Лиляна Стефанова. Децата се запознаха и с историята на честването на Световниа ден на книгата и авторското право, с това как и какви книжки да си изберат и вземат от Детската библиотека.

"Журналистика и образование" – среща разговор с д-р Марина Маринова, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", която запозна учениците от седмите класове при СОУ "В. Благоева" с професията журналист. С качествата, които един журналист трябва да притежава – знания, упоритост, безпристрастност и др. Със структурата на медиите – ТВ, вестници, списания, за процеса на работа във медиите. 
 
-------------------------------- 
 
Варна
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" 
 
Повече за Маратона на четящите хора можете да прочетете тук
 
 -------------------------------- 
 
Силистра
Регионална библиотека "Партений Павлович" 
 
Повече за Маратона на четенето можете да прочетете тук
 
 
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.