Начало arrow Дейности arrow Конференции arrow Съвременната библиотека - център за информация и знание
Съвременната библиотека - център за информация и знание Печат
ХX национална научна конференция
София, 9-10 юни 2010
 
Преслист във формат .doc
 

Българска библиотечно-информационна асоциация
Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика",
Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЕ

София, 9 – 10 юни 2010 г. 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Аула – Ректорат
Нова конферентна зала – Ректорат – Северно крило
бул. „Цар Освободител” № 15

 


Конференцията се провежда с подкрепата на  
 
 
      
    

 Фотогалерия

ПРОГРАМА

9 ЮНИ

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
Център COBISS

10.00 – 13.30 Семинар на фирма Thomson Reuters

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Аула

13.00 – 14.00 Регистрация
   
14.00 – 14.20 Откриване на конференцията

І. Сесия: Библиотеката на 21 век

Водещ: Емилия Милкова

14.20 – 14.35

Стефка Илиева (НБИВ – Пловдив)

Място на обществената библиотека в отвореното информационно общество. Индикатори за оценка на библиотеката (.ppt)
     
14.35 – 14.50

Албена Ихтиманска (ОБ – Самоков)

Обществената библиотека – съвременни тенденции и практики (.ppt)
     
14.50 – 15.20

Нанси Болт (Колорадо)

Дръзко застъпничество: една нова програма на Асоциацията на библиотеките в Колорадо (презентацията е с превод) (.ppt)
     
15.20 – 15.35

Милена Миланова, Елица Лозанова, Антоанета Преславска, Илко Пенелов
(СУ – Катедра “Библиотекознание”)

Модерно образованиие – модерни библиотеки. Платформа за електронно обучение в специалност “Библиотечно-информационни науки” (.ppt)
     
15.35 – 15.50

Мария Бегова
(УБ “Св. Климент Охридски”)

Образование, квалификация и нерешеният проблем с кадрите (.ppt, 96 MB)
     

15.50 – 16.05

Евгения Русинова (СВУБИТ) Автоматизацията на библиотечните дейности като пример за проблемите на библиотечната сфера – не е представена
     
16.05 – 16.20 Фирмена презентация на Thomson Reuters  
     
16.20 – 16.40 Дискусия  
     
16.40 – 17.00 Кафе пауза  

ІІ. Сесия: Библиотеката - център за знания

Водещ: Снежана Янева

17.00 – 17.15

Александър Димчев
(СУ "Св. Климент Охридски" – Философски факултет)

Трансформация на университетските библиотеки в учебни информационни центрове: на примера на библиотеките във Философски факултет в Софийския университет "Св. Климент Охридски” (.pptx)
     
17.15 – 17.30

Юлия Савова (СВУБИТ)

Ролята на библиотеките за развитието на четенето в електронна среда – примерът на Франция
     
17.30 – 17.45

Даниела Цветкова 
(ББИА - Секция "Училищни библиотеки")

Училищните библиотеки – традиции и предизвикателства (.ppt, 73 MB)
     
17.45 – 18.05

Дискусия

 

10 ЮНИ

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Аула

10.00 – 12.00 Тържествена церемония по присъждане званието Доктор хонорис кауза на Софийския университет “Св. Климент Охридски” на кардинал Рафаеле Фарина, Архивист и Библиотекар на Светата Католическа Църква, Ватикана

ІІІ. Сесия: Библиотеката - информационен център

Водещ: Антоанета Тотоманова

12.30 – 12.45

Румяна Койчева

Обществените библиотеки като информационни центрове. Настоящи тенденции, специфични модели и възможни развития в Европа (.doc)
     
12.45 – 13.00

Спаска Тарандова (СБ – София)

Столична библиотека в социокултурното пространство на столицата
     
13.00 – 13.15

Елица Лозанова-Белчева
(СУ – Катедра „Библиотекознание”)

Библиотеките и тяхното участие в електронното правителство – необходимост от нови информационни услуги и нови компетентности (.ppt)
     
13.15 – 13.30 Биляна Яврукова
(УБ "Св. Климент Охридски")
Иновативни библиотечно-информационни услуги в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” (.ppt)
     
13.30 – 13.45

Албена Йончева (РБ – Ловеч)

Библиотеката – информационен център. Подходи към реализацията на информационната функция на библиотеката (.ppt, 11 MB)
     

13.45 – 14.00

Росица Тодорова,  Цветелина Войчева
(РБ – Варна)

American Corner Varna – пресечна точка на две култури (.pptx, 11 MB)
     
14.00 – 14.15 Фирмена презентация на UNI SYSTEMS Bulgaria (.ppt)  
     
14.15 – 14.30 Фирмена презентация на Ovid (.ppt)  
     
14.30 – 14.45 Дискусия  
     
14.45 – 15.00 Кафе пауза  

Конференцията протича в две паралелни сесии

ІV. Сесия: Библиотеката - хранилище на човешкото знание

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Аула

Водещ: Ели Попова

15.00 – 15.15

Анна Ангелова
(УБ “Св. Климент Охридски”)

Книжовните паметници в интеркултурния диалог (.ppt, 60 MB)
     
15.15 – 15.30

Радка Калчева, Кристиана Димчева
(РБ – Варна)

Проектът Варненска дигитална библиотека - реално присъствие в Европеана (.ppt)
     
15.30 – 15.45

Живка Радева (РБ – Велико Търново)

Миниатюрните издания като библиотечни колекции и информационен ресурс (.doc)
     
15.45 – 16.00

Силвия Врачовска, Калина Тодорова
(РБ – Враца)

Културното  и историческо наследство на Врачанския край - успешна инвестиция към Европейското и световно културно наследство (.zip, 360 MB)
     
16.00 – 16.15

Пенка Бажлекова (СофтЛиб)

Организация и достъп до обединени библиографски и дигитални ресурси: Резултати и споделен опит (.ppt)
     

16.15 – 16.30

Мария Гуленова (СВУБИТ)

Сайтът „Patrimoine ecrit” и значението му за дейността на библиотеките във Франция (.ppt)
     
16.30 – 17.30 Дискусия  

V. Сесия: Ползвателите на съвременните библиотеки

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Нова конферентна зала – Ректорат, Северно крило, втори етаж

Водещ: Илко Пенелов

15.00 – 15.15

Славка Шопова (НБИВ – Пловдив)

Динамика на развитие и промяна в читателската аудитория на Народна библиотека "Иван Вазов" за периода 1989 – 2009 година – не е представена
     
15.15 – 15.30

Надя Терзиева, Десислава Милушева (Библиотека на НБУ)

Привилегията да си читател в Библиотеката на Нов български университет (.ppt, 78 MB)
     
15.30 – 15.45

Галина Раева, Красимира Няголова
(РБ – Силистра)

Съвременният ползвател на библиотечни услуги – критичен, прагматичен, взискателен (.ppt)
     
15.45 – 16.00

Румяна Василева (Селскостопанска академия, Институт за информационно осигуряване на системата)

Информационна грамотност и обучение на потребителите (.ppt) (.doc)
     
16.00 – 16.15

Иван Александров, Калина Иванова
(РБ – Велико Търново)

Ролята на библиотечния мениджър за създаване на условия и възможности за достъп в обществените библиотеки на хората в неравностойно положение (.doc)
(видео за работата с хора с увреждания в РБ В. Търново)
     

16.15 – 16.30

Елена Рикова (РБ – Пазарджик)

Библиотечно-информационно обслужване на групите лица в неравностойно положение. Опит на Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – гр. Пазарджик (.ppt)
     
16.30 – 16.45

Теофана Кирова, Ангелина Тодорова, Малин Иванов
(УБ “Св. Климент Охридски”)

Нови възможности пред потребителите в неравностойно положение в Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” (.ppt)
     
16.45 – 17.00

Даниела Илиева, Огнян Антов
(РБ – Варна)

Новите технологии в живота на хората на възраст 60+ : из обучителния опит на РБ  "Пенчо Славейков" (.ppt)
     
17.00 – 17.30 Дискусия  
     
17.30 – 18.00 Закриване на конференцията  
     
19.00 Коктейл в ресторант “Алма Матер” – Софийски университет – Ректорат  

 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.