Начало
Повече за НБС 2010 Печат

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА БИБЛИОТЕКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА НА ББИА
СЕКРЕТАРИ НА ЧИТАЛИЩА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За пета поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира


НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
17 – 21 май 2010

Модерната библиотека – твое право!

 

Тази година съорганизатор на кампанията е Фондация „Америка за България”. 

Основна цел на кампанията:

Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките и възможността те да заемат ключова роля в развитието на информационното общество, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в процесите на опазване и достъп до културното наследство; в реализацията на проекта за електронно правителство. Библиотеките са най-демократичните институции за достъп до информация за гражданите.

Проблемите на българските библиотеки не са проблеми само на библиотекарите; това са проблеми на държавното и местно управление, както и на цялото общество. Библиотеките се издържат от българските граждани чрез данъците, които плащат. Всеки български гражданин има право на библиотечно обслужване в осъвременени, уютни и технологично обновени библиотеки, предлагащи широка палитра от интернет услуги, допълващи богатите им колекции от печатни и електронни издания.

Конкретни цели на кампанията:

 • Да се привлече вниманието на новоизбраните политици от законодателната и изпълнителната власт, както и на местните власти към ролята и възможностите на библиотеките и библиотечните специалисти да допринесат за развитието на страната като цяло и в частност на регионите.
 • Да се представят пред обществеността постиженията и съвременните тенденции в развитието на библиотеките, които съчетават достъпа до литература с достъпа до информационните технологии, без да ги противопоставят. Да се отбележи приносът на библиотеките и библиотечните специалисти към решаването на проблемите на обществото.
 • Законодателната и изпълнителната власт да идентифицират библиотеките като най-демократичното място за достъп до информация за всички граждани и широките възможности за пълноценното им използване.
 • Да се формулират основните проблеми от нормативен и финансов характер и да се стимулира предприемането на конкретни действия за решаването им.
 • Народните представители, чрез своето поведение и участие в Народното събрание и избирателните райони, да изразят своята подкрепа за българските библиотеки.

Организация и дейности на кампанията:

Официален гост на Националната библиотечна седмица ще бъде г-жа Роберта Стивънс – президент на Американската библиотечна асоциация.
Кампанията се организира на национално и местно равнище.
Насърчаваме и подкрепяме участието на всички видове библиотеки – Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, обществени (регионални, читалищни и общински), университетски, академични, училищни, специални.

На национално равнище:

 • Публична лекция на г-жа Роберта Стивънс - президент на Американската библиотечна асоциация за периода 2010 – 2011 г.
  18 май, 11.00 часа в Американската читалня на Столична библиотека
 • Срещи на г-жа Роберта Стивънс с депутати от 41-вото Народно събрание, с членове на политическия кабинет и експерти от Министерството на културата и представители на третия сектор.
 • Среща на представители на библиотечната общност с народни представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията на образованието, за да им бъде представена информация за състоянието, развитието и предизвикателствата пред библиотеките и библиотечните специалисти.
 • Връчване на посланието на библиотечната общност в Министерството на културата.
 • Дни на отворени врати в големите научни библиотеки.
 • Изложби, инициирани от големите научни библиотеки.
 • Медийна кампания – радио, телевизия, преса, информационни агенции.

На местно равнище очакваме и предлагаме по традиция да се организират:

 • Срещи с депутатите от съответния избирателен район по инициатива на библиотечните специалисти.
 • Срещи на кметовете и общинските съветници с представители на различни видове библиотеки от областта.
 • Дни на отворени врати в библиотеките.
 • Изложби, културни прояви и др. в библиотеките.
 • Организиране по места на депутатски приемни в обществените библиотеки.
 • Срещи с областните управители.

Университетските библиотеки традиционно:

 • Участват с представители в националните инициативи.
 • Организират срещи с депутати от Комисията по образование и наука.
 • Организират срещи с академичното ръководство на университета, към който принадлежат.

Училищните библиотеки:

 • Участват с представители в националните инициативи.
 • Организират срещи с депутати от Комисията по образование и наука, с училищните ръководства, с експерти от Министерството на образованието, младежта и науката.

Научни и специални библиотеки:

 • Дни на отворени врати.
 • Срещи със съответните ръководства.

Информационно осигуряване на кампанията 2010:

 • Девиз на кампанията: “Модерната библиотека – твое право!”
 • Лого на кампанията.
 • Плакат на кампанията.
 • Подготовка на дипляна и послание, рекламни материали за срещите с депутати, представители на изпълнителната власт, общински съветници, ректорски ръководства, и т.н.

В рекламните материали с логото на НБС ще предоставим за националните и местните инициативи:
- послание на библиотечната общност към представителите на законодателната, изпълнителната и местната власт;
- факти и данни за библиотеките;
- дипляна на ББИА;
- електронна картичка (плакатът в ел. формат да се разпраща като картичка);
- очакваме други ваши предложения и идеи.

 • Изработване на преслист и разпространяването му.
 • Писма до медиите и подготовка за излъчване на радио – спот по БНР.

Подготовка на кампанията:

 • УС на ББИА организира инициативата на национално равнище.
 • Подготовка на промоционални материали – м. април.
 • Подготвяне на инструкции за подготовка на участниците за срещите с представителите на властите – м. април.
 • Избор на девиз и поставянето му, заедно с логото, на всички промоционални материали (дизайн, изпълнение).
 • Подготовка на график за срещите с народните представители от избирателните райони и с общинските съветници по места.

До 4 май 2010 г. очакваме да изпратите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. :

- Програмата за инициативите, които вашата библиотека ще организира през Националната библиотечна седмица.
- Информация за необходимите количества промоционални материали, които да ви бъдат изпратени.

Участвайте в Националната библиотечна седмица!

Заедно ще постигнем повече!


Ваня Грашкина
Председател на ББИА

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2021 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.