Начало
Споделено за НБС 2010 Печат
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 
17 - 21 май 2010
 
Споделено...
 
 

Завърши петата поред Национална библиотечна седмица – време, изпълнено с очаквания, събития и емоции. УС на ББИА с удовлетворение отбелязва, че са осъществени всички планирани инициативи на национално равнище.
Представители на библиотечната общност участваха в три срещи с депутати от Народното събрание. Г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание прие г-жа Роберта Стивънс, Ваня Грашкина, Боряна Христова и Снежана Янева. Г-жа Стивънс бе приветствана в пленарната зала с аплодисменти като специален гост на парламента.
В атмосфера на единомислие протече срещата с председателя на Комисията по образование, наука и въпросите на младежта и спорта – г-н Огнян Стоичков. Дискусията бе фокусирана върху проблема за включването на училищните и университетските библиотеки в законите, регламентиращи образователния процес в средните и висши училища.
На 21 май се състоя среща на представители на библиотечната общност с членовете на Комисията по култура, гражданско общество и медии. В напрегнатия парламентарен ден девет народни представители – членове на Комисията, отделиха от времето си, за да участват в срещата. Г-жа Стивънс представи приоритетите в развитието на библиотеките през 21 век. Въпросите, които засегнаха народните представители, са съзвучни с проблемите, по които планира свои инициативи асоциацията: авторското право и библиотеките, дигитализацията на културното наследство, междубиблиотечното заемане.
В Министерството на културата се проведе среща-разговор с г-н Чипев и г-н Калчев – директор на програмата „Глобални библиотеки България”.
Най-ценното от проведените инициативи е поставянето на начало на диалог с продължение. Представителите на законодателната власт дадоха ясен знак, че са готови да дискутират проблемите на библиотечния сектор и да участват в тяхното решаване, че искат нашите разговори да се конкретизират и да доведат до реална положителна промяна в състоянието на библиотеките. Общата посока на тревогите и декларираните общи цели ни дадоха надежда и стимул за по-нататъшни действия. Комисията по култура, гражданско общество и медии взе решение да се проведе отделно заседание, посветено на проблемите на библиотеките.
Във всички събития активно участие взе нашата скъпа гостенка – г-жа Роберта Стивънс, новоизбраният президент на Американската библиотечна асоциация. Нейната публична лекция – “Библиотеките и библиотечните асоциации в 21 век”, изнесена в Американския център на Столична библиотека, предизвика голям интерес и беше посетена от над 100 души – представители на библиотеки, издателства, организации и институции, с които ББИА успешно си партнира. Г-жа Стивънс посети Националната библиотека и се срещна с директора проф. Боряна Христова, разгледа уникалната изложба за Етрополската книжовна школа; посети Университетската библиотека, срещна се с декана на Философския факултет – доц. Александър Димчев.
Г-жа Стивънс взе участие в инициативите на библиотека “Искра” в гр. Казанлък и проведе разговори с колектива на библиотеката, кмета на града и други представители на местната власт.
Изразяваме своята благодарност към Фондация “Америка за България” за оказаната подкрепа в провеждането на Националната библиотечна седмица и към Посолството на САЩ затова, че направи възможно гостуването на г-жа Стивънс в България.

 --------------------------------

ЛОВЕЧ
Регионална библиотека
"Проф. Беню Цонев"

На 17 май от 9.00 до 10.00 ч. народният представител от ГЕРБ д-р Анатолий Йорданов, председателят на ОбС Милко Недялков, общински съветници от комисията по образование и култура и зам.-областният управител Сашо Данков се срещнаха с библиотечния колектив.   Два основни проблема за Ловешката библотека поставиха библиотекарите: създаване на достъпна среда и финансирането от програмите на МК за набавяне на нови заглавия в обществените библиотеки. Прието бе и обръщението на Българската библиотечно-информационна асоциация към законадтелната и изпълнителната власт, в което се призовава Министерството на културата да изпълни ангажиментите си по прилагането на Закона за обществените библиотеки, да се освободи от мита, такси и данъци вносът на книги и други носители на информация и оборудване за библиотеките, да се освободят от ДДС библиотечните услуги и да бъдат предвидени преференциални условия за библиотеките в промените на нормативната база за авторското право и сродните му права с цел защита на обществения интерес при ползването на съвременни форми на съхранение и разпространение на информацията. От 10.00 до 12.00 ч.  народеният представител приемаше граждани в импровизираната приемна.

Отразено в медиите: http://www.lovechtoday.eu/news.php?readmore=4538

На 18 май директорът Мариана Иванова и гл. библиотекар Ал. Йончева имаха срещи с колегите от читалищните библиотеки на община Априлци, като обсъдиха предоставените рекламни материали и подкрепиха обръщението на ББИА към законадателната и изпълнителната власт. 

 --------------------------------

ВРАЦА
Регионална библиотека "Христо Ботев"

Библиотечните и информационни работници от бласт Враца отбелязаха Професионалния си празник – 11 май Ден на библиотекаря със семинар „Библиотеките – съвременни центрове за четене и информираност” и посещение на пещерата Леденика във Врачанския балкан. На присъстващите 47 библиотекари бяха представени новите насоки в работа на ББИА – „Политика на комплектуване при непоискани дарения в библиотеките”, „Изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите”, НБС –  кампания 2010 и други. Директорът на Регионална библиотека „Христо Ботев” г-жа Силвия Врачовска  награди с грамоти дългогодишни библиотечни специалисти.

На 17 май от 11.30 часа в Обща читалня на Регионална библиотека "Христо Ботев" официално стартираха инициативите, посветени на Националната библиотечна седмица под надслов "Модерната библиотека – твое право", организирана за пета поредна година от Българската библиотечно-информационна асоциация. Официални гости бяха депутатът от партия ГЕРБ Николай Рашев, заместник областен управител Цветелина Теофилова и Радосвета Крумова – Началник отдел "Духовни дейности и връзки с обществеността" в Община Враца. Поздрав към гостите и библиотечните специалисти отправиха ученици от НУ "Св. Софроний Врачански" с ръководител Светлана Пойчева.
Директорът на Регионална библиотека "Христо Ботев" Силвия Врачовска запозна гостите с основната цел на кампанията – да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките и възможността те да заемат ключова роля в развитието на информационното общество, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в процесите на опазване и достъп до културното наследство; в реализацията на проекта за електронно правителство. Госпожа Врачовска подчерта, че библиотеките са най-демократичните институции за достъп до информация за гражданите и направи анализ на съвременното състояние на библиотеките в област Враца, сподели проблемите, които стоят за решаване пред библиотечната общност и подчерта липсата на подзаконови нормативни актове към приетия през 2009 година Закон за обществените библиотеки. Свои проблеми споделиха и представители на библиотеките в общините на област Враца. Господин Николай Рашев пое ангажимент да съдейства пред своите колеги в Народното събрание за ускоряване на процеса по създаване на подзаконови актове към Закона за библиотеките и изказа надежда, че със съвместни усилия между библиотечната общност, образователните институции, законодателната власт и със съдействието на цялото общество ще се засили ролята на библиотеките за повишаване на информираността и културата на българското население.

 --------------------------------

КРИВОДОЛ
Библиотека при НЧ

Среща разговор по проблемите на библиотеките се проведе на 19 май 2010 г. в рамките на Националната библиотечна седмица в залата за мероприятия на читалищната библиотека в Криводол. На едно място се събраха библиотекари, представителите на изпълнителната власт – зам.-кметовете инж. Т. Павлов и Й. Иванов, Анелия Николова – Секретар на общината, Илия Перчинков, Председател на ОбС – Криводол, членове на ПК по образование, култура, религия, младежта и спорта. С кратък анонс за целите на провеждането на Националната библиотечна седмица откри срещата Христина Кръстева – гл. библиотекар. За 5-а поредна година НБС е инициирана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Със статистически отчет за дейността и проблемите на читалищните библиотеки бяха запознати участниците. Голям интерес предизвика представеното Обръщение на членовете на ББИА. Вниманието бе насочено основно към проблемите на библиотеките, справянето с кризата и призива към законодателната и изпълнителната власт – за ангажиментите, поети от Министерство на културата за прилагане на Закона за обществените библиотеки, както и за възстановяването на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. „Ние, библиотечните специалисти отстояваме правото на българските граждани да ползват модерни библиотеки, за да изпълняват отговорностите си на съвременни личности, допринасящи за прогреса на обществото” – с това послание завърши призив-обръщението.
Деловата обстановка разведриха децата от Творческа Вапцарова работилница, ученици от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Криводол. Джесика Цветанова от малка се изявява с лично творчество – пише приказни истории и стихове. Едни от най-хубавите си стихотворения „Морето” и „Пътешествие” и есето „Книгата” прочете и получи заслужена грамота за Литературен талант №1 на библиотеката. Сред отличените есета бе и на Кирил Сашков „Книгата – моят най-добър приятел”, който грабна грамота Читател №1 на библиотеката. Петя Красенова прибра грамотата Разказвач №1 на библиотеката и прочете есе „Най-верният приятел книгата”. Грамота „Почетен читател на библиотеката” получи Анелия Николова Иванова за най-дългогодишен читател и радетел на книгата. Изненадата беше пълна, когато Анелия си спомни първата книга, заела от библиотеката на 6-годишна възраст – „От слон до мравка” на поетесата Дора Габе.
20 и 21 май са дни на отворените врати в библиотеката – децата от Творческа Вапцарова работилница ще поемат обслужването на читателите и през двата дни. Читателите, които не са върнали в определения срок заетите книги, ще могат да сторят това, без да заплащат глоба, съгласно Правилника за работа в библиотеката и правилата за обслужване.

 --------------------------------

МЕЗДРА
Библиотека при НЧ "Просвета 1925"

Библиотеката при Народно читалище „Просвета 1925” – Мездра осъществи съвместно с Радио Мездра радиопредаване за запознаване на слушателите с инициативата на ББИА.
На 18 май в читалнята на библиотеката бе открита изложба от илюстрации и авторски проекти на Светла Дамяновска, направени за книгите на творците от Литературен клуб „Христо Ботев” към читалището. На събитието присъстваха и писателите от сродните клубове в Своге и Нови Искър, които след това осъществиха литературно четене в рамките на „Празниците на Искърското дефиле”.
На 20 май бе изнесен библиотечно-информационен урок пред учениците от VІІІ клас с класен ръководител Калинка Тодорова от СОУ ”Иван Вазов”. Младежите разгледаха традиционните каталози на библиотеката, както и изграждащия се електронен каталог и електронните каталози на регионалните библиотеки в България в Интернет, запознаха се с откриването на информация чрез азбучни и предметни показалци в справочниците, както и с написването на анотация на книга.
Учениците от Іа клас на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” под ръководството на госпожа Таня Любенова посетиха библиотеката за литературно четене на приказки на Валери Петров, по повод неговата 90-а годишнина.
Седмицата продължи с урока по родолюбие, осъществен от учениците от ІІа клас на ОУ ”Христо Ботев” под ръководството на Валерия Иванова, с презентацията на Гинка Кръстева за празника на българската писменност и култура и интересната лекция за делото на светите братя Кирил и Методий, изнесена от учителката Елка Русева.
Библиотеката представи своята дейност чрез рекламни листовки, раздадени на читателите ученици.

 

 --------------------------------

КАЗАНЛЪК
Общинска библиотека "Искра"

На 20 май кметът на Община Казанлък г-н Стефан Дамянов посрещна г-жа Роберта Стивънс, президент на Американската асоциация на библиотеките, която бе на посещение в града на розите по повод Националната библиотечна седмица, организирана от 17 до 21 май, преминаваща под мотото „Модерната библиотека – твое право”. Кметът представи Община Казанлък с нейните забележителности, културни изяви и празници, подчерта удовлетворението си от посещението на г-жа Стивънс в Казанлък и изрази убедеността си, че то ще има положителен отзвук за развитие на библиотечното дело в Казанлък. От своя страна Роберта Стивънс благодари на кмета и на целия колектив на общинска библиотека „Искра” за поканата. Тя връчи на г-н Дамянов знак на конгресната библиотека в САЩ, която е на 200 години, а той й подари красив букет с червени рози,паметен плакет и албум „Казанлък в Старозагорска област”.
Анна Кожухарова, директор на библиотека „Искра”, която спечели проведения конкурс за длъжността и от началото на тази седмица пое поста, подчерта, че тази година библиотеката ще отбележи150-годишен юбилей. Тя отправи покана към кмета на общината Стефан Дамянов да оглави движението „Приятели на библиотека „Искра”.

Юлия Младенова, "Връзки с обществеността", Община Казанлък

 --------------------------------

ТРОЯН
Библиотека при НЧ "Наука"

В рамките на кампанията Национална библиотечна седмица библиотекарите от читалищните библиотеки в Община Троян се срещнаха с д-р Станка Лалева–Шайлекова - народeн представител от партия ГЕРБ. Темите на дискусията бяха състоянието и проблемите на библиотеките, свързани с обновяването на библиотечните фондове, нормативните актове (стандарти за библиотеотечната дейност), участието на библиотеките от общината в Програмата "Глобални библиотеки - България" (бенефициенти на програмата по Етап 2009 са пет библиотеки от общината и още четири кандидатстват за Етап 2010).
Читалищната библиотека в Троян направи проучване за детското четене и пътя на децата до книгите и библиотеката. Анкетирани бяха 250 ученици на различна възраст и случайно избрани от 7-те училища в града. С резултатите от проучването през следващата седмица ще бъдат запознати и ръководствата на училищата. Целта е да се търси вярната посока и се създадат оптимални възможности за достъп на децата до книгата и библиотеката, за създаване на навици за четене.

 --------------------------------

ВАРНА
Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

В рамките на Националната библиотечна седмица 2010 в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна се проведе поредният практически курс "Компютърни и информационни умения за начинаещи" по проект "Обучение през целия живот". / Повече

 --------------------------------

РУСЕ
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

През Националната библиотечна седмица “Модерната библиотека – твое право!” РБ “Любен Каравелов” организира редица инициативи – дни без глоби, изложби, демонстрации на информационните възможности и услугите на библиотеката, екскурзии в библиотеката, дарение от книги, спортен турнир, срещи с местната власт и пр. / Повече (.doc, 37 MB)

 --------------------------------

СВИЩОВ
Библиотека при ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" 

За пета поредна година Читалищна библиотека Свищов взе участие в Националната библиотечна седмица, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация. Постара се да изпълни основната цел на кампанията, че всеки български гражданин има право на библиотечно обслужване в съвременна библиотека с интернет услуги, допълващи богатите им книжни колекции. Седмицата  в нашата библиотека премина под мотото "Библиотеката -  достъпна за всички". Извършвахме безплатна регистрация на нови читатели и запознавахме ползвателите с фондовете на библиотеката ни и спецификата на работата на библиотекаря. Тези дни бяха и без глоби и накараха  "закъснелите" читатели да се възползват от това.  Интерес предизвика и идеята "Библиотекар за един ден" и няколко читатели се престрашиха да застанат зад библиотечното бюро на библиотекаря. Александра Атанасова, Галя Кирова и Стефан Андреев обслужваха читатели и дори предлагаха свои любими книги.

Демонстрацията на електронния вариант на ръкописите и старопечатните издания, предизвика очакван интерес. Но въпреки пълното "прелистване" и разглеждане на електронните страници, се наложи да показваме и книжните уникати. Посетителите мило ни молеха да се докоснат и на живо да видят това книжно богатство. Разказвахме им за Ръкопис "Служебник", притежание на нашата библиотека, който в момента е на изложба "Етрополската калиграфско-художествена школа от XVII век", организирана и открита в НБКМ. През тази година се навършват 140 години от избирането на щатен читалищен библиотекар. Тази годишнина бе отбелязана от библиотеката ни с изложба  на книги с автографи от фонда ни. По местното радио и радио Фокус дадохме интервюта за Националната библиотечна седмица, проведена от библиотеката при Първо българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" Свищов. От библиотекаря зависи съвременната библиотека да се посещава с удоволствие и да бъде предпочитано място.

Споделиха за вас:
Веселина Спасова  и Маргарита Колева
библиотекари при Читалищна библиотека – Свищов

 --------------------------------

СТАРА ЗАГОРА
Библиотека "Родина" 

По време на Националната библиотечна седмица представители на библиотека "Родина" осъществиха срещи по проблемите на българските библиотеки днес с народни представители и общински съветници от регион Стара Загора.
Бяха обявени Дни на отворените врати във всички отдели и филиали на библиотеката - дни без санкции за читатели, пропуснали да върнат в срок заетите библиотечни документи; безплатно записване на нови читатели; библиотечни екскурзии с ученици и преподаватели за запознаване с библиотечно-информационните ресурси на Детския отдел и програмите му за деца.
Повече за една от инициативите в Детски отдел - Библиотекар за един ден.

 --------------------------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" 

На 14 май „Приказен празник с Pom-Bar” събра малчугани в детския отдел на РНБ „Петко Р. Славейков”. Всяко дете можеше да дари старата си книжка с приказки, а  срещу нея да получи нова. Всички, които дойдоха на празника, си тръгнаха със сборник с приказки,  писани от деца. Те са измислени от победителите в конкурса за най-малък автор, който предшества кампанията. Целта на приказния празник с картофените мечета Pom-Bar беше да възроди интереса на децата към четенето и писането, както и да популяризира българските автори.  

     
 

Посланиците на Португалия и Бразилия откриха Седмица на португалската култура във Велико Търново. Н. Пр. Руи Феликс-Алвиш, посланикът на Португалия, и Н. Пр. Пауло Воловски, посланикът на Бразилия, заедно със своите съпруги откриха във фоайето на  Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” изложба “Нови текстуалности през погледа на португалските творци”. “Авторите, пишещи на португалски, не живеят само в Португалия и Бразилия, а във всяка точка на земното кълбо, и с авторството си допринасят за развитието на езика” са думите на Франческо Назарет, гост-лектор по португалски език във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. С настоящата проява стартира седмицата на португалската култура, проявите на библиотеката, свързани с  Националната библиотечна седмица, и Десетата португало-бразилска среща на върха.

     
 

На 17 май 2010 год. Отдел „Изкуство” отбеляза своя тридесети рожден ден. Тържеството включваше концертна програма на ученици от СОУ „Емилиян Станев” с ръководител Николай Минев и откриване на изложба „От 7 до 77”, чиито участници са наши читатели на възраст от 7 до 77 год. Изложбата представя 46 творби на 34 участници – ученици, студенти и техните преподаватели, художници, иконографи, архитекти. Участниците се представят с различни произведения на живописта – акварел, масло, темпера и пастел; графика; иконопис – икони на студенти от специалността "Църковни изкуства" и техните преподаватели; тъкан текстил; рисувана коприна, архитектурни проекти, малка пластика, фотография.
Най-младият художник в изложбата е седемгодишната Августина Проданова, ученичка в паралелката по изобразителни изкуства на СОУ “Емилиян Станев”. Асен Желязков пък е най-възрастният участник. В отдел “Изкуство” е подредена и част от изложбата ”Дръпни пердето, нищо не виждам”, която преди две седмици направи популярни седем момичета, студентки във ВТУ. Арх. Радосвета Кирова показва свои архитектурни планове, Елвира Загорова участва с рисувана коприна, а учителката по рисуване  в СОУ “Емилиян Станев” Стоянка Робова – тъкан текстил.

     
 

  --------------------------------

ГАБРОВО 
Регионална библиотека "Априлов – Палаузов"

 На 11 май 2010 г. по повод професионалния празник на библиотекарите в Република България, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” отвори вратите си за габровци и представители на местната и централна власт. От 9.00 до 11.00 ч. на 11 май в читалнята на библиотеката беше организирана депутатска приемна на г-жа Галина Банковска, депутат от ГЕРБ, по актуални въпроси на образованието, науката и културата. 

Само на 11 май в РБ „Априлов – Палаузов се записаха безплатно 395 нови читатели. Прeз всички дни гражданите имаха възможност за безплатно ползване на читалните, отдел „Краезнание” и „Изкуство” и ИНТЕРНЕТ центъра; връщаха просрочени библиотечни материали без налагане на санкции; безплатно издирваха информация. Във фоайето на библиотеката и в книжарница „Пингвините” беше експонирана изложба от краеведски издания „Габрово и габровци”, посветена на 150-годишнината от обявяване на Габрово за град.

От 17 до 21 май се проведе Националната библиотечна седмица под мотото „Модерната библиотека – твое право!”. На 20 май Комисията по култура към ОбС – Габрово с председател Митко Даскалов проведе своето заседание в библиотеката. Общинските съветници получиха Обръщение на Българската библиотечно – информационна асоциация  по повод Националната библиотечна седмица и бяха запознати с новите услуги, предлагани от библиотеката: безплатно ползване на ИНТЕРНЕТ за читатели; безплатен онлайн достъп на гражданите до базите данни на правно-информационата система „Сиела” (закони, наредби, процедури, регистър на фирми и др. с помощта на програма „Глоб@лни библиотеки”); свободна wi-fi зона; цветно принтиране и копиране; снимане на библиотечни материали с дигитален фотоапарат.

Посещенията в различните отдели на библиотеката през дните 11 – 21 май са 2823. Пред Дните на отворените врати библиотеката получи ценни дарения от Ива Николова, Николай Попов, Татяна Цанкова, Петър Проданов.

На 21 май от 10.30 часа в Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" по покана на директора Савина Цонева се събраха дарители, общественици и дейци на културата, за да учредят Обществен съвет към библиотеката. Общественият съвет подпомага работата на ръководството на РБ „Априлов – Палаузов” според изискванията на Закона за обществените библиотеки, приет през 2009 г. Общественият съвет ще служи като форум за представяне на мнения и съвети от обществени фигури, които подкрепят дейността на РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово. Неговата роля е да бъде връзка между библиотеката и обществото, да генерира идеи за по-добро справочно-библиографско и информационно обслужване, да бъде коректив на работата на библиотеката като значим културен, образователен и информационен център.

Учредители на Обществения съвет: 

  • Валерий Василев, председател на ОбС – Габрово;
  • Красимира Чолакова – главен уредник в Регионален исторически музей и председател на сдружение „Артцентър – Габрово”;
  • Яна Максимова – издател, собственик на издателство „Екс-Прес”;
  • Йолина Христова – директор на Университетска библиотека при Технически университет – Габрово;
  • Стефан Ганев – отдел „Култура и вероизповедания” на Община Габрово.

Присъстващите бяха запознати с дейността на РБ „Априлов – Палаузов” и проблемите, които стоят пред нея. Бяха представени проектите, по които работи библиотеката, и предстоящите събития, едно от които е честването през 2011 г. на нейната 150-годишнина.

   --------------------------------

САМОКОВ 
Общинска библиотека "Паисий Хилендарски"

Петата националната библиотечна седмица в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков стартира на 17 май със среща на главния библиотекар Албена Ихтиманска с депутата от Самоков – Цветан Сичанов. На нея г-жа Ихтиманска връчи обръщението на Българската библиотечно-информационна асоциация към законодателната и изпълнителната власт и постави проблема за възстановяването на  програмите на МК за финансиране набавянето на нови заглавия в обществените библиотеки. В рамките на  кампанията беше открита изложба „Живопис и икони” на художниците Росен Струмин, Невена Трифонова и Емилия Балабанова. Пространството в библиотеката трудно побра всички, които искаха да видят  творбите на младите самоковски майстори на четката.

Инициативата от минали години „Библиотекар за един ден” предизвика голям интерес и тази година прерасна в„Библиотекар за една седмица”. Така, ентусиазираните млади колеги имаха възможност освен да обслужват читатели, да работят с каталозите, да участват в подреждането на фондовете и в организацията на Празник на буквите” за първокласниците.

Изложба „Културата на самоковските села” бе открита на 20 май в залата на библиотеката. Участват с експонати всички 24 села от община Самоков. Изненадата е наистина голяма – много от селата имат богати сбирки от снимки и книги за историята им. Представени са и народни песни от Радуил и Шипочан, афиши на театралите от Говедарци и Бели Искър, колекция от музикални инструменти от Широки дол.  Онова, което очарова публиката, е богатството на носии – сред тях се открояват шипочанска носия на пръстенарка и кошуля от Бели Искър, шита с дантели и мъниста. Гостите чуха прекрасните изпълнения на момичетата от група „Медени звънчета”, които изпълниха самоковски песни и песни, съпровождащи обичая от Говедарци „Бричене”. 

 

 
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 – 2020 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.