Начало arrow Дейности arrow Законодателни инициативи arrow Изслушване на библиотечната асоциация пред Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Изслушване на библиотечната асоциация пред Комисията по културата, гражданското общество и медиите Печат

На 30 юни 2010 г. се състоя изслушването на представители на библиотечната общност пред Комисията по културата, гражданското общество и медиите, предложено по време на срещата на ББИА с народните представители от Комисията в рамките на Националната библиотечна седмица. 
 
На събитието бяха поканени и представители на Министерството на културата в лицето на г-н Игор Чипев – началник на сектор „Литературно наследство”, както и г-н Боян Нушев – парламентарен секретар на МК. Сдружението беше представлявано от Ваня Грашкина – председател на ББИА, проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека, Анета Дончева – зам.-директор на  Националната библиотека, доц. Александър Димчев – декан на Философския факултет на Софийския университет, Емилия Милкова – директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” гр. Варна, Спаска Тарандова – зам.-директор на Столична библиотека, Слава Драганова – директор на Библиотека „Родина” – гр. Стара Загора и Ели Попова – директор на Изпълнителното бюро на ББИА. Народните представители – членове на Комисията, получиха материалите за изслушването няколко дни предварително, за да имат възможност да се запознаят обстойно с изложените в тях факти, проблеми и предложения.

Изслушването се ръководеше от Председателя на Комисията г-жа Даниела Петрова. Срещата премина в дух на добронамереност и обща загриженост за съдбата и бъдещото развитие на библиотеките в България. Г-жа Ваня Грашкина направи изложение по предоставените на депутатите материали, очертавайки основни проблеми в състоянието на библиотечния сектор в България: липсата на национална стратегия за развитието на библиотеките; спешна необходимост от мерки за ускоряването на изпълнението на Закона за обществените библиотеки; неотложната нужда от технологично обновяване на библиотеките и възможностите на законодателната и изпълнителната власт да съдействат активно на този процес; пропуските и наболелите проблеми в професионалната квалификация на библиотекарите и тяхното кариерно развитие; необходимостта от създаване на целеви фондове за капиталови разходи като възможно решение на проблемите на материалната база на библиотеките. Особено внимание беше обърнато и на адекватното отразяване на училищните и университетските библиотеки в законодателните документи, както и на това, че ББИА е внесла в указания срок предложения към Закона за училищното образование, касаещи мястото и ролята на училищните библиотеки в образователните и възпитателните процеси. Представянето на проблемите на библиотеките на национално ниво бяха допълнени с приоритети в отговорностите на Националната библиотека и нуждата от подкрепата на държавата, представени от проф. Боряна Христова: внесените и невзети под внимание предложения за изменения в Закона за културното наследство, изработването и финансирането на национална стратегия за дигитализация, създаването от Националната библиотека на национален регистър на инкунабули, редки и ценни издания.

Г-н Чипев отрази поставените проблеми чрез дейността на МК, като подчерта, че очакванията за финансиране на проектите за обновяване на фондовете на библиотеките по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” са насочени към Министерството на финансите, където тези средства са заделени в перото за култура. Участниците в срещата бяха информирани и за това, че по ЗОБ има създаден Национален съвет по библиотечно дело и е готов Правилникът за неговата дейност. В крайна фаза на одобрение се намират и други документи, изключително важни за прилагането на ЗОБ, а именно Стандартите за библиотечно-информационно обслужване. Относно финансирането на библиотеките, г-н Чипев подчерта водещата отговорност на местните власти, а за технологичното обновяване на библиотеките очерта частично решение чрез проекта „Глобални библиотеки – България”.

В дискусията взе участие г-н Лютви Местан, който подчерта необходимостта от запълване на липсата на съвременна визия за читалището и библиотеката, която да запази една добра традиция и да вгради „съвременна функционалност” в тези институции. Изрази мнение, че засегнатият проблем с ДДС върху книгите и библиотечните услуги „не е панацея” и едва ли ще има дълготраен ефект. Очерта ролята на библиотеките и информацията като библиотечна услуга в контекста на постановките на Лисабонската стратегия и програмата на ЕС „Европа 2020”. Г-н Местан фокусира вниманието върху една огромна ниша в България – продължаващото образование или ученето през целия живот, като едно поле на дейност, в което „библиотеките нямат конкуренция”.

Проф. Стефан Данаилов сподели своите очаквания за ускоряване на процесите по привеждането на ЗОБ в действие, отбелязвайки, че вече е изминала една година от приемането му. Бившият министър на културата апелира към възстановяване на програмата за обновяването на библиотечните фондове, както и за активна подкрепа на технологичното обновяване на библиотеките. В тази връзка той прояви интерес докъде е стигнало развитието на проекта „Глобални библиотеки – България”. Г-н Данаилов подкрепи предложението за увеличаване на административния капацитет на МК за по-оперативна дейност по отношение на проблемите на библиотеките.

Председателят на Комисията изрази желание за регулярни срещи по проблемите на библиотечния сектор, „за да се придвижва решаването на поставените проблеми и въпроси”.

----------------------------------------

Внесени от ББИА материали за изслушването:
Основни проблеми на библиотеките в България и предложения за тяхното модернизиране и развитие (.doc)
с Приложения:
1. Предложения на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” за изпълнение на Закона за обществените библиотеки и Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения (.doc)
2. Предложения на ББИА към Проектозакона за училищното образование (.doc)

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.