Начало arrow Други организации arrow Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото
Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото Печат

На 5 май 2010 г. широка европейска коалиция, представяща потребители, автори, библиотеки, технологични компании и гражданското общество,  оповести декларация под надсловАвторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото". В нея се призовава европейското авторско право да се адаптира към епохата на Интернет - да се съгласува балансиран режим на авторското право, който благоприятства дигиталното творчество, иновациите, образованието и достъпа до произведения на изкуството и културата - и следователно конкурентоспособността на Европа в дигиталния свят. Декларацията е подписана от над 20 организации, между които: Европейската асоциация на потребителите, Асоциация „Европейски дигитални права", Групата „Отворени права", както и от библиотечните организации ИФЛА, ЕБЛИДА, Електронна информация за библиотеките (eIFL), германската и италианската библиотечна асоциация и др.

Българската библиотечно-информационна асоциация се присъединява към инициативата с убеждението, че единни европейски мерки за изключенията от авторското право ще разширят достъпа до информация за всеки гражданин и ще способстват за усъвършенстване на библиотечните услуги.

Повече информация на сайта на инициативата: https://www.copyright4creativity.eu/bin/view/Main/Declaration.

Предлагаме на вниманието Ви текста на декларацията:

Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото

Декларация за Европа

 "Способността на човечеството да създава нови идеи и знание е неговото най-велико качество. Тя е източникът на изкуството, науката, иновациите и икономическото развитие." (Харта на Аделфай)

Развитието на нови технологии, подкрепящи икономиката на знанието, изисква преразглеждане на някои въпроси на авторското право. Необходимо е заедно да създадем по-големи стимули, за да насърчаваме творчеството, иновациите, образованието и достъпа до култура, а също така да обезпечим конкурентоспособността на Европа.

Изключителните права на авторите стимулират инвестициите и производството на културни и научно-познавателни стоки. В същото време изключенията* от тези права създават балансирана система, която позволява използването на творчески произведения в подкрепа на иновации, творчество, конкуренция и нуждите на обществения интерес. Добре изработените изключения могат да служат и на двете цели: запазване на възнагражденията и стимулите за авторите и в същото време насърчаване на иновационна повторна употреба  в полза на обществото.

Докато изключителните авторски права са адаптирани и хармонизирани, за да отговорят на предизвикателствата на икономиката на знанието, то изключенията от авторското право изостават радикално от потребностите на модерното информационно общество.

Липсата на хармонизиране на изключенията е пречка за обръщаемостта на културни и научно-познавателни стоки и услуги на територията на Европа. Отсъствието на гъвкавост в текущите режими в Европа на изключения от авторското право спъва нашата адаптация към постоянно променящата се технологична среда.

Европа изисква балансирана, гъвкава и хармонизирана система на изключения от авторското право, която да бъде в крак с икономиката на знанеито на 21-ви век. Първата крачка бе направена от Европейската комисия с публикацията на Зелената книга "Авторското право в икономиката на знанието". Подписалите тази декларация призовават Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки да се съобразят с тази декларация и да се заемат с промени в политиките и нормативните уредби относно изключенията на авторското право, които да:

  • Хармонизират изключенията в цяла Европа: Авторското право регулира потока на потребителски и научно-познавателни  стоки на обединения пазар.  За европейските граждани и за индустрията хармонизацията на изключенията е необходима стъпка, за да се улесни търговията през граница и да се създаде равнопоставеност и яснота пред закона.
  • Действат като подтик за иновации: Новите технологии правят възможен по-широкия достъп на потребителите до огромни количества знание и съдържание. Изключенията от авторското право трябва да подкрепят развитието и използването на тези иновативни услуги, подобрявайки достъпа на европейските потребители до съдържание.
  • Подкрепят творческите дейности на потребителите и тяхното  по-широко участие в живота на обществото: Интернет доведе до безпрецедентна промяна за гражданите - от пасивни консуматорина централно "разпръскваща" се култура, към активни създатели и участници в нея. Индивидуалните потребители все повече са въвлечени в създаване на знание и съдържание. Европейската рамка на авторското право трябва да отрази тази нова интерактивност, която насърчава творчеството, културното многообразие и себеизразяването.
  • Обезпечават достъпност за всичкиевропейци: Изключенията трябва дабалансират между закрилата на правата на създателя, от една страна, иобществения интерес - от друга, като най-пълно съдействат за по-добър достъп дознание и съдържание за хора с увреждания - и то изключително чрез новитетехнологии.
  • Подпомагат образованието и научните изследвания: Информационните и комуникационните технологии предлагат нови кооперирани методи за разработване и споделяне на образователни и научни материали. Изключенията от авторското право, които улесняват технологично базираните изследвания и образование, ще тласнат напред науката и ученето, а следователно и икономиката на знанието, със забележителна преднина.
  • Улесняват съхранението и архивирането: Дигитализацията на съдържание предлага нови възможности не само да се съхрани, но и да се разшири  достъпността до знанието и културното наследство на Европа с дългосрочни и широкообхватни ползи за обществото като цяло. Авторскоправната законодателна рамка трябва да подпомага този процес.
  • Гарантират регулиране на монополните права в онлайн среда: Ограниченията и изключенията на авторското право действат, за да балансират липсата на конкуренция, породена от монополни авторски права. С цел закрила на творчеството и иновациите  ние трябвада обезпечим добра регулация на тези монополни права в онлайн среда.
  • Популяризират тези принципи в международни дискусии: Принципите и целите, които ние подкрепяме, трябва да се прилагат не само за европейците - те трябва да заемат централно място в приноса на Европейския съюз във всички дискусии на двустранни и многостранни форуми, в които той участва. 

*Законът за авторското право дава изключително право на създателите да регулират и контролират използването на техните творби. Ограниченията и изключенията балансират монополните права на създателя  в полза на обществения интерес. Например: като насърчават образованието и ученето, подпомагат свободния  печат и справянето с кризите на пазара.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.