Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                               
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Кръгла маса за ролята на училищните библиотеки
Кръгла маса за ролята на училищните библиотеки Печат
ББИАБългарската библиотечно-информационна асоциация взе участие в кръгла маса на тема "Учебникът и училищните библиотеки в контекста на Проекта за Закон за училищното образование", проведена на 16 февруари 2011 г. в зала "Запад" на Народното събрание на Република България. Форумът беше организиран от СДС и Асоциация "Българска книга". 

Целта на форума бе да се повдигне дебат за ролята на учебника и училищните библиотеки в образователния процес в България. "Приемането на нов Закон за училищното образование е поредната и единствена възможност – се казва в поканата, да се регламентират статутът, функциите и задачите, както и финансирането на училищната библиотека като съвременен библиотечно-информационен център и е важно този дебат да не остане единствено в коридорите на Министерството на образованието." 
Пред участниците в кръглата маса библиотечната асоциация представи свое становище по състоянието на училищните библиотеки и необходимостта от качествена промяна в тяхното развитие, за да отговорят на очакванията на учениците, учителите, родителите, за да бъдат адекватни на международните стандарти и моделите на развитите страни за библиотечно-информационно обслужване в училището. 
Конкретните предложения, направени от асоциацията, са:
1. Да се регламентира мястото и ролята на училищните библиотеки в стратегическите и програмни документи за средното образование.
2. Да се регламентират статутът, функциите, задачите и финансирането на училищната библиотека като съвременен библиотечно-информационен център в Закона за училищното образование. 
3. Звено в специализираната администрация на Министерството на образованието, младежта и науката да поеме дейностите по разработването на държавната политика, координацията и подкрепата на работата на училищните библиотеки.
4. Да бъдат направени съответните промени в нормативните документи за финансирането на училищата, като се гарантира ежегодното ритмично осигуряване на средства за набавяне на литература и съвременни електронни носители на информация за училищните библиотеки. Това да става на базата на утвърдени нормативи (стандарти) за формирането на средствата за покупка, съобразени със спецификата на профилираното обучение в средните училища, броя ученици и други важни фактори. При изработването им да се вземат предвид международните стандарти, според които книгоосигуреността трябва да бъде поне 10 книги на ученик; минималният фонд на училищната библиотека трябва да съдържа поне 2500 т., а средствата за покупка на нови издания и други носители на информация трябва да съставляват поне 5% от разходите за издръжка на учениците (като се изключат разходите за заплати, капиталовите разходи и др.). В случай, че конкретната финансова ситуация не позволява прилагането на този стандарт, предлагаме за нова литература да се заделят не по-малко от 10 лв. на ученик за календарна година от бюджета на училищата. 
5. В нормативните и поднормативни документи, регламентиращи длъжностите в държавните и общински училища, за длъжността "библиотекар" да има изискване за професионално образование по библиотечно-информационни науки и минимална образователна степен "бакалавър", като се гарантира и съответното заплащане.

Пълен текст на Становище на ББИА за състоянието на училищните библиотеки и необходимостта от качествена промяна в тяхното развитие.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.