Начало
Повече за НБС 2011 Печат

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА БИБЛИОТЕКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА НА ББИА
СЕКРЕТАРИ НА ЧИТАЛИЩА
ДИРЕКТОРИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БИБЛИОТЕКИ
УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За шеста поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
16 – 20 май 2011

Библиотеките – партньор в образованието!

Кампанията се организира в рамките на проект „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, подкрепен от  Фондация „Америка за България”

Основна цел на кампанията:

Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките като важен и пълноценен партньор във всички форми на образованието, в изграждането на ключови компетентности, в  насърчаването и активното подпомагане на непрекъснато самоусъвършенстване. Посланието на Българската библиотечно-информационна асоциация цели разпознаването и утвърждаването на:

 • училищните библиотеки като неотменна част от учебно-образователния процес в училищата, притегателно място за получаване на допълнителни знания и информация, за социални контакти и събития в общото училищно пространство;
 • университетските библиотеки като център за достъп до научната информация и постигнатото съвременно знание, средище за продължаваща професионална специализация и квалификация;
 • научните библиотеки като средище за развитие на научния потенциал на нацията, място за създаване на българския принос към световната наука и култура;
 • обществените библиотеки като място за самообразование, учене през целия живот и достъп до световното културно наследство.

Конкретни цели на кампанията:

 • Да се привлече вниманието на политиците от законодателната и изпълнителната власт, както и на местните власти към мястото и възможностите на библиотеките – училищни, университетски и обществени, както и на библиотечните специалисти да подпомагат активно формалното и неформалното образование.
 • Да се отстоява необходимостта от регламентиране на дейностите на училищните библиотеки и статута на училищните библиотекари в бъдещия закон за предучилищно и училищно образование, с оглед съвременните принципи, цели и образователни стандарти, застъпени в концепцията за предучилищно и училищно образование.
 • Да се формулират основните проблеми от нормативен и финансов характер и да се стимулира предприемането на конкретни действия за решаването им.
 • Народните представители, чрез своето поведение и участие в Народното събрание и избирателните райони, да изразят своята подкрепа за българските библиотеки.
 • Да бъдат разпознати библиотеките като важен фактор в постигането на нива на Европейската квалификационна рамка на знания, умения и компетентност, които обхващат общото, професионалното, академичното и продължаващото образование.
 • Да се изявят възможностите за сътрудничество и взаимодействие между регионалните инспекторати по образованието, училищата и училищните библиотеки за осигуряването на качествени и общодостъпни библиотечни услуги за учениците от различни възрастови групи.
 • Да се подобрят комуникациите и взаимодействието между административно-управленските органи на университетите и училищата с библиотечно-информационните комплекси и библиотеките в техните структури в полза на образователните потребности на учащите се и на повишаването на ефективността на учебно-образователния процес.
 • Да се проведат от библиотеките срещи и дискусии с местните власти за постигането на работещ модел за библиотечно-информационно обслужване на образователните потребности на населението в регионите.
 • Да се представят пред властите и обществеността ролята и възможностите на библиотеките да съдействат активно в програми за насърчаване на четенето и ученето през целия живот.
 • Да се привлече вниманието към училищната библиотека като място за срещи и образователни дискусии на ученици, родители и учители в училищното пространство.
 • Да се осъзнае и подкрепя ролята на библиотеките в подпомагането на образователния процес на хората със  специални нужди.

Организация и дейности на кампанията:

Официален гост на Националната библиотечна седмица ще бъде г-жа Лоурънс Дас – експерт по училищни библиотеки, вицепрезидент на Международната асоциация на училищните библиотеки, председател и координатор на Европейската мрежа за училищни библиотеки и информационна грамотност, секретар на секцията на ИФЛА за училищни библиотеки и ресурсни центрове.

Кампанията се организира на национално и местно равнище.

Насърчаваме и подкрепяме участието на всички видове библиотеки – университетски, академични, училищни, обществени, специални.

Молим всички колеги, които ще организират събития в рамките на Националната библиотечна седмица да изпращат информация за подготвената програма на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. до 10 май.

В подкрепа на инициативите и събитията през Националната библиотечна седмица ББИА ще подготви промоционални материали – плакат, обръщение и др. Заявките за промоционални материали, молим да изпращате на посочения имейл до 10 май.

На национално равнище:
(Предварителна програма)

 • 16 май, 11.30 ч. НБКМ – Връчване на Годишните библиотечни награди и откриване на Националната библиотечна седмица от Председателя на 41-то Народно събрание на Република България г-жа Цецка Цачева.
 • 16 май, 14.00 ч. Столична библиотека, Американски център – Публична лекция на г-жа Лоурънс Дас – експерт по училищни библиотеки, вице-президент на Международната асоциация на училищните библиотеки, председател и координатор на Европейската мрежа за училищни библиотеки и информационна грамотност, секретар на секцията на ИФЛА за училищни библиотеки и ресурсни центрове.
 • 16 май, 15.00 ч. Столична библиотека, Американски център – "Портал за насърчаване на четенето - амбициозна и забавна инициатива за  създаване на среда за култура, образование и творчество" – презентация на Иглика Ангелова от Център за творческо обучение.
 • 16 – 17 май – Срещи на г-жа Лоурънс Дас и представители на библиотечната общност с депутати от 41-вото Народно събрание, с членове на политическия кабинет и експерти от Министерството на културата, Министерството на образованието, науката и младежта и представители на третия сектор.
 • 17 май – Среща на представители на библиотечната общност с народни представители от Комисията на образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, за да им бъде представена информация за състоянието, развитието и предизвикателствата пред библиотеките и библиотечните специалисти.
 • 19 май, 16.00 ч. Офис на ББИА, бул. "Тотлебен" 28 – представяне на книгата "Насоки на ИФЛА за обществената библиотека". 
 • 20 май, 10.30 ч. Столична библиотека, Американски център – „Библиотеките – партньор в образованието“ – презентация на г-н Рогер Йосеволт – зам.-директор на Националната библиотека на Норвегия, който е на посещение в България в рамките на Месеца на норвежката култура в Столична библиотека.
 • Връчване на посланието на библиотечната общност в Министерството на културата.
 • Медийна кампания – радио, телевизия, преса, информационни агенции.
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook     
Copyright © 2000 – 2021 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.