Фондация Америка за България

Електронен бюлетинАктуален брой                                                                    
АРХИВ

NBS_2022_banner-.png
Национален календар       
на библиотечните инициативи
през 2022 г.
COVID-19
библиотечен софтуер

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало

консултантски услугиВ помощ на библиотеките

Експертно-консултантски услуги с помощта на специалисти. Инструкции, насоки и примерни правила за всички видове библиотеки.

професионално образование и квалификацияПрофесионално образование и квалификация

Предложения за продължаващо образование и придобиване на ІІІ степен на квалификация по професията Библиотекар.

Издателска дейностИздателска дейност

Информация за печатните издания на ББИА и пълните текстове на документи и професионални издания в електронен формат.

Годишни библиотечни награди на ББИА за 2010 Печат
 
На тържеството за откриване на Националната библиотечна седмица на 16 май 2011 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бяха връчени Годишните библиотечни награди на ББИА от Председателя на 41-то Народно събрание на Република България г-жа Цецка Цачева. 

ГОДИШНА НАГРАДА „МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”

Носител на наградата

Биляна Андреева Яврукова – заместник-директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

 • за приноса й за въвеждането на интегрираната БИС АЛЕФ 500 в Университетската библиотека;
 • за реализацията на обучителна програма за персонала на библиотеката и академичния състав на университета;
 • за дейността й по въвеждането на формат МАРК 21 в университетската библиотека;
 • за публикационната й активност по съвременни професионални проблеми: машиночитаеми формати, обмен на метаданни и др.

ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”

Носител на наградата

Славка Любенова Шопова – главен библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив

 • отдала 35 г. на библиотечната професия, от които над 20 г. отговаря за организацията на библиотечното обслужване в Народната библиотека „Иван Вазов”;
 • като научен сътрудник има богата изследователска дейност в сферата на социологията на читателите и четенето;
 • автор и организатор на десетки тематични изложби;
 • обучила десетки млади библиотекари не само на професионални умения, но и на любов и всеотдайност към професията;
 • с личен принос в усъвършенстване на организацията на библиотечното обслужване в Народна библиотека „Иван Вазов”;
 • принос в развитието на ББИА като председател на Регионалното дружество и член на Управителния съвет няколко мандата;
 • най-високата оценка, която получава, е признанието на читателите, отразено в писмата за подкрепа към нейната кандидатура.

Номинирани

Веселина Спасова – библиотекар в библиотека при Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, гр. Свищов

 • за изключително разнообразната краеведска и културна дейност на читалищната библиотека, на която тя е инициатор, организатор и в повечето случаи -  изпълнител.

Ирина Маринова Петрова – библиотекар в библиотека при читалище „Съзнание 1912 г.”, с. Михайлово, област Враца

 • дарява скромните си хонорари, за да абонира „Държавен вестник” за читалищната библиотека;
 • събира материали за две краеведски издания за с. Михайлово;
 • в този край, където хората „са изпаднали от каруцата на бога” (Й. Радичков) успява да осъществи проекти по програми на Министерството на културата и Министерството на труда и социалната политика.

Рени Петрова Велкова – библиотекар в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр. София

 • инициатор и основен участник в създаването на специализиран сайт на училищните библиотеки и мултимедийно приложение „Електронен каталог – медиатека в училище” – иновативна услуга за читатели и библиотекари
 • инициира и организира списването е-бюлетин на Секцията на училищните библиотеки и е-списание, фейсбук профил и виртуален дискусионен профил на училищните библиотекари

 

ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА”

Носител на наградата

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

 • осъществява няколко мащабни проекти, чиито резултати рефлектират не само върху библиотечния сектор у нас, но и представят страната ни достойно в международни програми и инициативи. С най-голям принос са тези, свързани с опазването и дигитализацията на писменото наследство. По Проект “Дигитализация и запазване на писменото наследство на България”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през м.ноември 2010 г. е открит съвременен Дигитален център за ръкописи, книги и периодика. Дигитализирани са над 220 документа в 51 350 файла с подробни метаданни на български език, като част от тях са представени и на английски език. Документите са достъпни за ползване чрез интернет. Други значими проекти са: „ДАПИС” и „Ръкописни и докумeнтални паметници от българските земи XIII-XVII в.”, финансирани от Фонд „Научни изследвания”; участието на Националната бибилотека като партньор в проекта на ЮНЕСКО „Световна дигитална библиотека”.
 • с проект „Виртуална библиотека – България” за първи път е въведен в експлоатация нов електронен каталог на Националната библиотека на основата на софтуера COBISS. Каталогът съдържа над 820 000 библиографски записи на книги, дисертации, картографски и графични документи, видеозаписи и ноти от 1876 до наши дни, както и документи на други езици, постъпили в библиотеката от 1992 г. до днес. С този проект библиотеката става част от мрежата за обмен и споделяне на информационни ресурси, в която участват над 600 библиотеки от Балканския регион.
 • през 2010 г. е създаден за първи път Национален регистър на издаваните книги в България в сътрудничество с Асоциация „Българска книга”.

Номинирани

Библиотека на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”

 • притегателен център за учениците, модел за успешно вписване на училищна библиотека в образователната среда. По идея на учениците е направен профил в библиотеката във фейсбук, в който се публикуват полезни връзки към сайтове в помощ на обучението. Годишно има над 8000 посещения и се раздават над 9000 издания. Сред инициативите й са: Маратон на четенето, „Оживялата библиотека” – конкурс за написване на фантастичен разказ и много други.

Общински културен институт Столична библиотека

 • успешно е реформирана организацията на обслужването на читателите и са въведени нови електронни услуги, които улесняват използването на библиотечните ресурси;
 • разнообразната културна програма превръща библиотеката в център на културния живот на столицата: през 2010 г. са организирани над 550 културни събития с над 26 000 посетители. Успешни проекти в сферата на културното многообразие са „Среща на културите между редовете”и „Парад на културите”;
 • библиотеката реализира оригинални програми за насърчаване на четенето сред децата и младите хора, които се ползват с голяма популярност.

Регионална библиотека „Христо Ботев” – гр. Враца

 • колективът на библиотеката инициира редица иновативни и услуги за читателите, сред които програма „Арт терапия” на отдел „Изкуство”, краеведски експедиции, програма „Лято в библиотеката” с участието на над 500 деца и младежи;
 • с многообразните си културни събития се утвърждава като притегателно място за гражданите на града. Само за 2010 г. за дейността й има над 100 публикации в периодичния печат;
 • постижения в краеведската дейност: през 2010 г. е проведена Седма регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, библиотеката участва в няколко издателски проекта съъвместно с други културни институти и организации; подготвя изданието „Златни ръце”, посветено на народните зананяти във Врачанския край.

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – гр. Шумен

 • Библиотеката осъществява множество програми с разнообразен характер, които привличат голям брой читатели и последователи. Сред най-значимите са: „Литературни маршрути”, „Да спасим децата от улицата”, застъпническата кампания „Дари книга – спаси духовността”, в която участват над 3500 граждани и 96 юридически лица и чрез която са събрани дарения на стойност над 18 000 лв. за нови издания.
 • Въвеждат се иновативни библиотечни услуги, като електронни издания, модул „Старопечатни издания” към електронния каталог на библиотеката.

 

 
     
 
     
 
     

Фотограф: Иван Добромиров

Повече снимки от събитието ще намерите във Фейсбук профила на ББИА.

 
< Предишен   Следващ >
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.