Начало
Споделено за НБС 2011 Печат
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 
16 - 20 май 2011
Споделено...

Завърши Националната библиотечна седмица, преминала под надслов „Библиотеките – партньор в образованието“. За шести пореден път библиотеките от цялата страна привлякоха  вниманието на властите и обществеността към проблемите и състоянието на библиотечния сектор, но, което е много по-важно, аргументираха нарастващата им роля в информационното общество, в условията на криза и предложиха решения. Посланията на ББИА, ориентирани основно към образователната сила и мисия на библиотеките звучаха из страната от 16 до 20 май.
Застъпническата кампания беше реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“.
Официален гост на седмицата беше г-жа Лоурънс Дас – експерт по училищни библиотеки, вице-президент на Международната асоциация на училищните библиотеки, председател и коордитнатор на Европейската мрежа за училищни библиотеки и информационна грамотност, секретар на секцията на ИФЛА за училищните библиотеки и ресурсните центрове.
За събитията, организирани през седмицата и за връчването им на представители на законодателната и местната власти до библиотеките бяха изпратени над 400 комплекта промоционални материали, бяха разпратени плакати за НБС още в над 350 градове и села.
Националната инициатива получи широк обществен отзвук и беше отразявана в централните и местни медии с материали на библиотекари и журналисти, интервюта с представители на ББИА и предизвикани размисли.
Библиотечната гилдия е горда и удовлетворена, че лично председателят на 41-то Народното събрание на Република България – госпожа Цецка Цачева, откри една от най-големите национални инициативи на библиотечната асоциация и връчи първите Годишни библиотечни награди в историята на организацията. Учредяването на отличията предизвика вълнение сред гилдията и привлече вниманието на медиите. Комисията по наградите беше изключително затруднена и това беше чудесно! Членовете на журито – авторитетни и познати в обществото лица, трябваше да избират най-добрите между много добри кандидатури. Вярваме, че тържествата по ежегодното награждаване ще се превърнат в истински празник на успехите на гилдията.
Проявеното разбиране и съпричастност към проблемите на библиотеките и библиотечните специалисти от страна на г-жа Цачева беше високо оценено от цялата професионална общност. Председателят на НС изрази категорично и ясно волята на законодателната власт да регламентира статута и финансирането на училищните библиотеки в новия закон за предучилищното и училищното образование, както и училищните библиотекари да станат част от учителския състав.
Към обещанията на законодателната власт се добавиха и тези на изпълнителната в лицето на Министерството на културата, представено от зам. министър Тодор Чобанов, който се присъедини към позицията за включване на училищните библиотеки в законодателството на страната. Той подчерта, че Министерството на културата полага усилия за обезпечаване на допълнително финансиране на библиотеките и ще води разговори с Министерството на образованието за търсене на варианти за средства за училищните библиотеки през делегираните бюджети на училищата.             
След такова силно начало библиотечната професионална общност с ентусиазъм осъществи набелязаната програма в рамките на Националната библиотечна седмица. Библиотеките реализираха десетки инициативи, посветени на основните цели на застъпническата кампания на ББИА. В 25 градове и 4 села се проведоха 35 застъпнически събития. Те могат подробно да се проследят на сайта на ББИА, където е отразена програмата на седмицата и вече върви публикуването на отзивите. Много интересна информация и активно отношение се наблюдава и във Фейсбук профила на асоциацията.      
На 17 май, по молба на ББИА, се състоя среща в МОНМ на представители на библиотечната асоциация – членове на УС на ББИА и училищни библиотекари от София и Карнобат, членове на секцията на училищните библиотекари към ББИА, с директора на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ – г-жа Пенка Иванова. За участие в срещата бяха поканени и представители на Асоциация „Родители“, директори на столични училища и официалния гост на ББИА за НБС – г-жа Лоурънс Дас. Участниците в срещата се обединиха около общи позиции, на базата на които ББИА изготви следните предложения:

  1. Да се формира работна група на експертно ниво под егидата на МОМН, в която да участват представители на заинтересованите страни: експерти от МОМН; експерти от ББИА;  експерти в областта на училищното образование – директори на училища, учители; представители на асоциация „Родители“. В работната група да участват експерти, работили по създаването на концепцията на новия закон за предучилищно и училищно образование.
  2. Да се изработи визия за съвременната училищна библиотека, която, след като се приеме от всички заинтересовани страни – управителен орган - МОМН, директори на училища, учители, ББИА, библиотечни специалисти, родители, да бъде включена в Концепцията за училищното образование, Проектозакона за предучилищно и училищно образование и да се предвиди съответен стандарт или текстове в другите стандарти за училищната библиотека. 
  3. Да се направи проучване за сегашното състояние на училищните библиотеки  и библиотечното обслужване на учениците. За целта ББИА предлага:
    • Да се разработи проектно предложение за осъществяването на национално изследване на състоянието на училищните библиотеки в страната, което да включва: разработване на анкета/анкетна карта; методология на проучването; провеждане на проучването;
    • Да се подготви обобщен доклад с резултатите от проучването;
    • Да се изготвят модели за функциониране на училищните библиотеки и карта на компетенциите на училищния библиотекар, на базата на резултатите от проучването и с оглед на изработени стандарти и показатели за дейността на училищната библиотека.
  4. На основата на тези документи всяко училище, според спецификата на учебните планове и тяхното съдържание и насоченост, според характеристиката на конкретния район и други допълнителни критерии, предложени от работната група, да има възможност да направи избор за ефективен модел за осигуряването на библиотечно-информационно обслужване на учениците и учителите от училището.

Нашият гост - г-жа Дас изнесе публична лекция, в която представи насоки за стратегии, политики и модели на училищни библиотеки. Още в първия ден на седмицата беше проведена и работна среща на г-жа Дас с членове на УС на ББИА и представители на секцията на училищните библиотеки към асоциацията. Г-жа Дас разказа за създаването и дейностите на Международната асоциация на училищните библиотекари, за европейската мрежа за училищни библиотеки и информационна грамотност и нейни програми и инициативи, даде практически съвети и консултации за застъпнически действия в рамките на всяко конкретно училище и сподели своя богат опит на училищен библиотекар и експерт, очерта насоките на ИФЛА за развитие на ефективни модели на училищните библиотеки.


В рамките на Националната библиотечна седмица беше направено представяне на преведената на български език книга на ИФЛА „Насоки за обществената библиотека“, реализирана в рамките на издателската програма на ББИА, по проекта, подкрепен от Фондация „Америка за България“: „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“. Изданието е третият поред превод, след корейски и руски, на второто преработено и допълнено издание на книга на ИФЛА, излязла през 2010 г. Българското издание е с тираж 2 000 екземпляра и ще се разпространява безплатно в българските обществени библиотеки.  Книгата предоставя изключително полезна, необходима и богата актуална информация за развитието и услугите на съвременните обществени библиотеки. Преводът е изпратен в централата на ИФЛА, предоставен е свободно и в електронен вариант на сайта на библиотечната асоциация в рубриката ПубликацииИздания на ИФЛА, както и на сайта на международната организация: IFLA Public Library Service Guidelines.


 

Изключително интересна, бих казала знакова, беше презентацията на зам.-директора на националната библиотека на Норвегия – г-н Рогер Йосеволт, гост на колегите от Столична библиотека в рамките на тяхната инициатива „Парад на културите“. На аудиторията беше представена една великолепно организирана система за библиотечно-информационно обслужване на територията на цялата страна, с построени редица нови модерни библиотечни сгради в последните няколко години, с грижа за осигуряването с библиотеки и на най-отдалечените и слабо населени места – чрез автобуси-библиотеки и лодка-библиотека, с активно, стратегически и икономически обосновано и обмислено дигитализиране на националното писмено наследство с цел опазване и предоставяне на достъп до източниците. Библиотечните специалисти видяха един успешен модел на съвременна библиотечна система, свободно достъпна за всички гражадани на страната.

 

Нека си пожелаем реални успехи в усилията ни за постигането на подобен ефективен и модерен модел на библиотечно обслужване и в България.

 --------------------------------

НОВИ ПАЗАР
Библиотека при НЧ
"Христо Ботев 1872"

16 май. Гост на читателите на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев 1872” гр. Нови пазар бе поетесата Павлина Йосева. Те имаха удоволствието да се насладят на стихове от книгите й „Още тишина” и ”Еротика по селски” в изпълнение на самата поетеса със съпровод на кавал Ивайло Петров.


17 май. В рамките на Националната библиотечна седмица се проведе инициативата „Библиотекар за един ден”. Две момичета от 11 клас се включиха в инициативата. Славена Колева на 18 години в 11-и клас. Има желание да кандидатства „Библиотечно дело” веднага щом завърши догодина. Сама изявява желание да подреди върнатите книги в библиотеката. С интерес посрещаше читателите, записваше заета литература. Помагаше на малките читатели в компютърната зала. Геновева Лалева, също в 11-и клас на СОУ „Васил Левски”, работи  в Детския отдел на библиотеката. С радост посрещаше малките читатели и им предлагаше нейни любими книги.


 --------------------------------

ПАЗАРДЖИК
Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев"

На 18 май в зала „Маестро Г. Атанасов” Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” организира Национална научна конференция на тема „Учени от Пазарджик и региона”. Програмата включваше докладите: „Стоян Аргиров – основоположник на библиотечното образование в България” – гл. асистент д-р Юлия Савова – Университет по библиотечно-информационни технологии – София; „Стоян Аргиров – библиотечен мениджър” – доц. д-р Евгения Русинова – Университет по библиотечно-информационни технологии – София; „Интелектуалецът Любомир Владикин – писател, учен, идеолог” – Николай Поппетров – Институт за исторически изследвания към БАН; „Проф. Иван Батаклиев – краевед на Пазарджишкия край” – Александър Арнаудов и „Математикът академик Петър Кендеров" – Цветанка Иванова.


 

 --------------------------------

ЛОВЕЧ
Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев"

Среща с местната власт за подкрепа на посланията на НБС и популяризиране на новите библиотечни услуги в обществените библиотеки като партньор в образованието през целия живот след реализирането на „Програма  Глобални библиотеки България” на 16 май в библиотеката при НЧ „Наука 1901” - гр. Ябланица
На 17 май в РБ „Проф. Беню Цонев” стартира новата инициатива за обучението на възрастни хора за работа с ИКТ, която ще се  провежда всеки вторник от 16.00 ч. в обучителния център на РБ.
В дните от 18 май до 20 май  училищната библиотека на Природоматематическа гимназия в Ловеч прие инициативата на доброволците на РБ „Проф. Б. Цонев” за полагане на доброволен труд и популяризиране на посланията на НБС. Заедно с библиотекарката Леонора Зъркова те ще изготвят анкета, свързана с интереса на учениците. Освен 20-те заглавия, които ще присъстват в анкетата, ще се направи допитване и какви са очакванията на учащите се от една съвременна училищна библиотека.  Изброените книги са на  български и чуждестранни автори. Също така  произведенията трябва да бъдат във фонда на библиотеката на ПМГ и екранизирани. По този начин произведенията  ще се  популяризират сред техните съученици, а заглавието получило най-много гласове в анкетата ще бъде излъчено  в актовата зала на гимназията. Доброволците имат желанието да създадат и Клуб „Приятели на книгата”, където всеки месец ще бъде представен по един автор.
Още снимки във Фейсбук: Местен Център за Работа с Доброволци към РБ "Проф. Беню Цонев".
Доброволците помагат на хора от „третата възраст” в усвояването на новите технологии и интернет: как да работят с електронна поща и да се свързват по “скайп” с близки у нас и в чужбина, да комуникират с тях онлайн, да си пишат, да получават снимки.

 

 --------------------------------

ПЛОВДИВ
Народна библиотека "Иван Вазов"

На 19 май 2011 г. в дните на Националната библиотечна седмица в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив методистите организираха среща  на библиотекарите от обществени и училищни библиотеки на Пловдивска област с представители на пет  издателства: „Просвета”, „Жанет 45”, „Хермес”, „Летера”  и „Светулка-44”.
Ангел Ангелов, представител на издателство „Просвета”, акцентира върху нови заглавия литература в помощ на образованието.
Божана Апостолова, известна пловдивска поетеса и  директор на издателска къща „Жанет 45”, в емоционалното си слово призова библиотекарите да се борят за спасяване на духовността и да заявят активната си гражданска позиция за по-добро финансиране на  издателствата и библиотеките.
Директорът на издателство „Хермес” - Валентин Георгиев направи ретроспекция на издаваните през последните години поредици от издателството и представи световно  известни книги-бестселъри.
Светлана Анастасова от издателство”Светулка-44” подчерта, че акцент на издателството са българските автори и показа  книги, заслужаващи вниманието на библиотекарите.
Деана Миткова от издателство „Летера” представи Програмата на инициативата „Пловдив чете” за 2011 г. и показа някои по-интересни заглавия на книги за деца и възрастни.
Широката палитра от имена на български автори, презентирани от петте издателства показва, че дори в период на криза творческите прояви не стихват  и, че България наистина е „територия на духа”.
Снимки от събитието във Фейсбук: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library.

Стефка Илиева, методист

 --------------------------------

БУРГАС
Регионална библиотека "Пейо К. Яворов"

На 12 май 2011 г. Регионална библиотека "П. К. Яворов" организира "Ден на отворените врати" за гражданите и гостите на Бургас.

 --------------------------------

ВАРНА
Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

Фотогалерии и отзвуци в пресата за НБС 2011.

 --------------------------------

СТАРА ЗАГОРА
Библиотека "Родина" 

Библиотекар за един ден в Детски отдел на библиотека "Родина".

 --------------------------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" 

11 май
По повод професионалния празник на библиотекаря – 11 май на организираната работна среща: „Ролята и мястото на съвременната библиотека в глобалния свят” бяха връчени грамоти от името на РД на ББИА – Велико Търново и РНБ „П. Р. Славейков”  на: Кристина Терзиева – дългогодишен библиотекар в училищна библиотека при ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” - В. Търново, за принос и подпомагане дейността на РД – В. Търново; на Нелушка Миновска - дългогодишен началник отдел „Култура и образование” при Община Полски Тръмбеш и настоящ председател на читалище „Отец Паисий” – Полски Тръмбеш за цялостен принос в развитието на библиотечната дейност в Община Полски Тръмбеш; на Генчо Генчев – кмет на с. Царевец, община Свищов и Парашкев Парашкевов – кмет на с. Козаревец, община Лясковец за принос и подпомагане на библиотечната дейност. Работната среща бе открита от г-н Йордан Грозданов – зам.-кмет по Култура и образование в Община Велико Търново.
Програмата продължи с лекцията „Един поглед на арх. Надя Стаматова за архитектурата на съвременната модерна библиотека”, презентация за библиотеката в гр. Верия – Гърция – носител на голямата награда на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и доклад от Мария Златева – библиотекар в РНБ „П. Р. Славейков” „Аспекти в услугите на библиотеките”.
Програмата продължи с откриване от Катя Зографова – директор на НЛМ на изложба от фонда на Националния литературен музей – София: „Сто години от рождението на Иван Богданов” и кръгла маса по повод  100-годишнината от рождението на Иван Богданов – виден български библиограф и литературен критик. Участваха проф. Богдан Богданов и проф. Михаил Неделчев, преподаватели и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


     
 
     
 

17 май
Организирана  бе дискусия на тема: „Студентите от специалност „Изобразително изкуство”  и тяхната професионална реализация”. Дискусията се проведе съвместно с Регионален инспекторат по образование и факултета по изобразително изкуство при ВТУ. Представена бе и изложба от творби на студенти от  специалност „Изобразително изкуство” при Великотърновския университет.


     
 

Организирана бе среща в памет на д-р Фьодор Трейман - основател на балнеосанаториума за белодробни заболявания във Велико Търново. В срещата участваха неговите внуци Юрий  и Николай Трейман - фотографи по професия, които представиха документален филм за живота и дейността на д-р Трейман.


     
 

18 май
Във фоайето на библиотеката г-жа Рае Верккоранта, съветник по културните въпроси към Посолството на Финландия в България, откри изложбата „Финландия през вековете”, създадена от организационен комитет, отговорен за честванията на 200-годишнината на национална държавност.  Пътуващата изложба  се състои от 22 постера  с разкази и картини от превратните моменти в историята на Финландия като част от Шведското кралство, Руската империя и като независима държава. Изложбата ще гостува на библиотеката до 15 юни.


     
 

20 май
По случай 24 май  – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост, в Детския отдел на библиотеката бяха наградени с книги и грамоти  най-активните читатели от училищата в града. Проведе се среща разговор и представяне на най-новата книга на твореца Й. Кушев “Опака държава” с ученици от ОУ “Бачо Киро”. Отчетоха се резултатите от  Маратона на четенето, проведен от 2 до 23 април.


     
 

  --------------------------------

САМОКОВ 
Общинска библиотека "Паисий Хилендарски"

През Националната библиотечна седмица “Библиотеките – партньор в образованието!” Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” организира редица инициативи – срещи с писатели, изложба, демонстрация и обучение за работа с електронни информационни ресурси, състезания за бързо търсене в електронните каталози, екскурзии в библиотеката. Шестата библиотечна седмица беше открита с  прессъобщения в местните медии.
На 12 май се състоя среща-разговор  с писателя Милан Стоилов. Доц. Дора Милева представи творчеството му. Емоционалност на срещата дадоха изпълненията на стихове от поетичната книга на писателя „И това е любов” от младата самоковска поетеса Зоя Станкова под акомпанимента на трио китари от ансамбъл „Акустика”.
През дните на  националната библиотечна седмица библиотечните специалисти проведоха с учениците от IX и X клас на ПГ „Никола Вапцаров” и Професионалната гимназия по туризъм обучение за работа с електронните каталози. Електронният каталог е част от стремежа на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” да върви в крак със съвременните технологии и да ги използва в услуга на работата и читателите. Той улеснява обслужването, защото работата с него е лесна и удобна. Това беше демонстрирано и от многото участници, включили се в състезанието за най-бързо търсене на информация за тяхното училище в електронния каталог на самоковската библиотека.
На 17 май в залите на Библиотеката бе открита шестата самостоятелна изложба на художника Георги Виденов. Бяха експонирани 32 картини, които в деликатни, чувствителни акварели подчертават красотата на природата и нейните загадъчни моменти. На 18 май в Библиотеката бе представена книгата „От Гагарин и Армстронг до днес” на Веселин Стоянов. В началото участници в клуб „Дружок” представиха  кратка програма, както и свои презентации. Авторът Веселин Стоянов изтъкна, че е изумен от знанията на младите хора и им пожела да достигнат върхове в областите, към които се насочват. След филма „Космосът за хората” доц. Теодосиев от Института за космическо-лъчеви и земни изследвания към БАН разказа за научната работа в института и за практическото приложение на научните постижения.
С много забавни игри и моменти преминаха организираните библиотечни екскурзии, организирани за децата от детските градини. Техни екскурзоводи бяха участници в клуб „Приятели на библиотеката”, които бяха и библиотекари в рамките на Националната библиотечна седмица.

Албена Ихтиманска


 

 --------------------------------

РУСЕ 
Регионална библиотека "Любен Каравелов"  

16 май. В Русенската библиотека стартира Националната библиотечна седмица

17 май. Представяне на мултимедийни образователни игри

18 май. Изложба за русенския писател и учител Тодор Дашков, Изложба „Възрожденска учебна литература”, Ден без такса регистрация на нови читатели

19 май. Информационен ден на Световната банка в Русенската библиотека

20 май. Обявиха наградите от Международния конкурс за екслибрис „Дунав – реката на Европа”

НЧ „Ангел Кънчев 1901”, Русе

16 – 17.05.2011 –  запознаване на читателите с информационните ресурси на библиотеката и възможностите за достъп до периодични издания, електронни книги, виртуални библиотеки и чужди бази данни.
18.05.2011 –  Ден на отворените врати – читателите можеха безплатно да подновят годишния си абонамент или да направят нов такъв.
19 – 20.05.2011 - Дни без глоби и такси – Библиотеката приканва читателите си, задържали книги повече от регламентирания срок, да ги върнат без санкции и глоби.
Изложба “Детските енциклопедии – съкровищница на човешкия дух и разум”.
Изложба „Ден без прочетен ред е изгубен ден...”.

НЧ „Захари Стоянов – 1937”, Русе

В навечерието на най-светлия празник – 24 май и в рамките на Националната библиотечна седмица на 20.05.2011 г. от 9.30 часа библиотеката на НЧ “Захари Стоянов –1937” бе посетена от учениците от І клас на ОУ “Тома Кърджиев”. Малките гости, които вече могат да четат, направиха разходка из библиотеката, разгледаха изложбата, посветена на празника на Кирил и Методий. 
Библиотекарите ги запознаха с началните библиотечни и библиографски знания – как се подреждат и как се търсят книгите в библиотеката, какво е читателска карта и как могат да си вземат книги за дома. На всички, които желаеха, им бе направена читателска карта, за да могат да си вземат книжки от препоръчителните списъци за лятото.

НЧ “Възраждане – 1906”, с. Щръклево, Област Русе

17.05.2011 – Витрина с материали посветена на 135 г. от слизането на Ботевата чета на Козлодуйския бряг.
18.05.2011 – „Ние сме вече читатели”- приемане на първокласниците за читатели на библиотеката.
19.05.2011 –  Витрина на издадени детски стихосбирки на деца от с. Щръклево.

НЧ ”Христо Ботев – 1898”, с. Ценово, Област Русе

По време на Маратона на четенето и във връзка с кампанията на Българската национална телевизия „Малкото голямо четене”,  ученици от ОУ „Христо Ботев”,  с. Ценово, посетиха библиотеката при НЧ „Христо Ботев – 1898”.  Децата се запознаха със списъка на стоте заглавия, получили най-много гласове от първия етап, чрез презентацията, подготвена от библиотекаря на библиотеката при читалището и споделиха впечатления от прочетени от тях книги. 
По време на Националната библиотечна седмица бяха връчени удостоверения на библиотекарите, завършили курса по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” в информационно-обучителния център на НЧ ”Христо Ботев – 1898” – учебна база към Асоциация съвременни читалища, гр. София.
18.05.2011 – Ученици от ОУ „Христо Ботев”, с. Ценово посетиха библиотеката на читалището. Специално за случая бе изготвена презентация десетте книги-финалисти от „Малкото голямо четене”.  
20.05.211 – Откриване на изложба  с детски рисунки на тема „Моят любим герой от детска приказка”.

НЧ „Пробуда – 1901”, с. Николово, Област Русе

20.05.2011, 11.00 ч. – ”Вече мога да чета” – тържествен ритуал в библиотеката за приемане на първокласниците за читатели на библиотеката.
23.05.2011 – „Библиотекар за един ден” в информационния център към библиотеката – Деца обучават възрастни да работят с Интернет.

НЧ “Просвета – 1927”, с. Семерджиево, Област Русе

11 – 20 май
Дни на отворените врати. Записване на читатели без читателска такса.
16 – 20 май
Изложба на учебна, методическа и научна литература ”В помощ на ученика”.
Посещение на ученици от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево в библиотеката.

 --------------------------------

ПАЗАРДЖИК
Библиотека при ЕГ "Бертолт Брехт"

Събитията проведени през Националната библиотечна седмица, бяха предхождани от представянето на училищния сборник „Остров светлина”. Събитието се проведе на 12 май в РБ „Никола Фурнаджиев”. Учениците, участвали в сборника бяха наградени от  г-н Лъчезар Риков – директор на регионалната библиотека с книги. Книги получиха и ръководството на гимназията – г-жа Велка Недялкова – директор и г-жа Мария Хаджийска – помощник директор по учебната дейност. Представянето на сборника „Остров светлина”, бе осъществено със съдействието на г-жа Десислава Кънчева и г-жа Фани Попова – преподаватели по български език и литература в ЕГ „Бертолт Брехт”, както и с помощта на останалите преподаватели по български език и литература в училището, чийто ученици са взели активно участие със своите произведения.
Националната библиотечна седмица бе открита  със среща между  учениците от 9 – 11 клас с училищния библиотекар под надслов: "Няма мъдрост, която да не идва от книгата, защото традициите и преданията, които идват от векове, в днешния ден най-бързо достигат до нас чрез словото. Словото – това е книгата". Учениците дискутираха по темата „Училищните библиотеки като неотменна част от учебно-образователния процес в училищата, притегателно място за получаване на допълнителни знания и информация, за социални контакти и събития в общото училищно пространство”. Училищните библиотеки са мястото, където малкият човек за първи път се докосва до книгата, знанието, науката, информацията. Те са мястото, където може да му се предаде любов към книгата и четенето, да бъде приучен да търси знанието, да му се помогне в създаване на навици за  непрекъснато самообразование, да се съдейства за формирането му като личност. Те са мястото, където този малък човек може да бъде спечелен като читател за цял живот.
Учениците от 9 „е” клас гостуваха по време на Националната библиотечна седмица (18 май) и представиха презентация на тема „Балканът пее хайдушка  песен – 135 години от стъпването на Ботевата чета  на българска земя". След като изгледаха презентацията между учениците от 9 „е” клас се породи дискусия. В хода й въпросите бяха  свързани нужен ли ни е днес Ботев, с каузата, която може да ни обедини и възроди, осъзнаването и опазването на националната ни идентичност.
Гости на училищната библиотека  през Националната библиотечна седмица (20 май) бяха 10 „б”, с класен ръководител Богдана Гацева. Те четоха творби на К. Величков, чиято личност е неразривно свързана както  с нашата история, така и с нашия град. В съкровищницата на литературата ни той не остави могъщи творения, но все пак много от поетическите му работи се ценят и четат с наслада. Допълнително бяха прочетени произведения на Гьоте и Шилер. „Предизвикателството при четенето на чужд език” е тема, която вълнува нашите ученици от 9 до 11 клас. Всяка година наши ученици участват в конкурс за превод по покана на Френския културен институт. Тази година наградата бе спечелена от наши ученици, изучаващи френски език в гимназията. Победителят сподели своите впечатления от конкурса със своите приятели (20 май).
Предстои и провеждането на кампанията „Подари книга на своята библиотека” (31 май).

Изготвил: Мария Трифонова – библиотекар

 

 --------------------------------

СВИЩОВ
Градска библиотека

И тази година библиотекарите от Градска библиотека отбелязаха с редица прояви Националната библиотечна седмица. Дните от 16 до 20 май бяха обявени за Дни на отворените врати – без глоби за закъснели и невърнати в срок книги, дни за промоционална регистрация на нови читатели. На 16 и 18 май бяха проведени библиотечни екскурзии с ученици от СОУ „Н. Катранов“ и ОУ „Ф. Сакелариевич”, за да се запознаят с ресурсите и услугите, които библиотеката предлага на своите читатели.
На 16 май в Детския отдел се състоя литературно четене на стихотворения и приказки от Ран Босилек по повод 125 години от рождението му и от Асен Разцветников по повод 60 години от смъртта му. Участваха ученици от 2-ри „в” клас на СОУ „Н. Катранов” с класен ръководител Тодорина Цонева. Същия ден ученици от 6-ти „а” клас на ОУ „Ф. Сакелариевич” с класен ръководител Диана Генкова посетиха отдел „Изкуство” и се запознаха с дейността на отдела.
На 18 май първокласниците от 1 „б” и 1 „в” клас на СОУ „Н. Катранов” посетиха Детския отдел на библиотеката заедно със своите учителки Весела Страшимирова и Силвия Александрова. Пред децата библиотекарката изнесе беседа за значението на книгата като пръв помощник и незаменим другар на малкия читател. По-големите ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Ф. Сакелариевич” рисуваха в отдел „Изкуство” любими герои от детските приказки  под ръководството на учителя Евгений Йонков.
Вълнуващо преживяване в библиотеката имаха и учениците от 1 „а” клас на СОУ „Цветан Радославов” с класен ръководител Стефка Георгиева. На 20 май в новата мултимедийна зала те изнесоха празнична програма пред служителите на библиотеката и пред своите родители по случай завършването на учебната година. След това на първокласниците тържествено бяха връчени удостоверенията за завършен първи клас. По-късно децата се отправиха към Детския отдел, където бяха запознати с неговата дейност и изявиха желание да станат читатели. Същия ден Градска библиотека награди най-активните си читатели с книги и грамоти. Всяка проява бе съпроводена с радост, трепет и нови знания за учениците.

 
 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook     
Copyright © 2000 – 2021 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.