Фондация Америка за България

Електронен бюлетинАктуален брой                                                                       
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Ново регионално дружество на ББИА
Ново регионално дружество на ББИА Печат

ОБ КазанлъкПрез есента на 2010 година Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека „Искра” и Мина Миревска, главен библиотекар, съвместно обсъдиха основанията и необходимостта от развиване на квалификационна и координираща дейност, извършвани в библиотеката спрямо библиотеките от региона и на основание Закона за обществените библиотеки. Така започва една комплексна програма, изразяваща се в ежемесечни сбирки на гилдията, в общо отразяване на празници, подпомагане в изработката на проектна документация, множество експертни консултации, по-чести колегиални и човешки срещи.

Съвсем естествено се породи и идеята за учредяване на регионално дружество към ББИА, идея, която с удоволствие прегърнаха  както колегите-библиотекари от читалищата в община Казанлък, така и специалистите от библиотека „Искра”.
Мотивацията произлезе и от отчитането на богатата, полезната и почти всеобхватна дейност, която осъществява ББИА, от издигането на престижа на професията, от своевременното поставяне на библиотечната проблематика в дневния ред на обществото – дейности, извършвани по международни стандарти и измерения от сегашния състав на Управителния съвет на ББИА. И тук не става дума да куртоазия, напротив! Всички ние отчетохме, че се осъществява раздвижване в нашето професионално съзнание, че най-сериозно вече се оформя общо професионално и съсловно съзнание, неща и процеси, в които много ни се иска да участваме. А формата е ясна – структура, която да е в съзвучие с колегията от страната, т. е. регионално дружество.
Така на 1 юли 2011, след поредното квалификационно събиране, се учреди Регионално дружество на ББИА - община Казанлък. Учредители станаха колеги от Общинска библиотека „Искра” и секретар-библиотекари и библиотекари от читалищните библиотеки от община Казанлък - 31 дами общо.
Събранието откри директорът на Общинска библиотека „Искра” с разясняване значението на асоциираното членство, за значението на ББИА за издигне социалния статус на професиите в библиотечно-информационната дейност и да оказва професионална защита на своите членове; за съвременното развитие на библиотечната и научно-информационната дейност, гарантиране правото на достъпност до информацията на гражданите; за разработване на национална библиотечно-информационна политика, нормативна уредба и приложението им; за стимулиране научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечното дело и научно-информационната дейност; за работата на ББИА за непрекъснатото образователно, професионално и кариерно развитие на работещите в сферата на библиотечното и информационното дело. Особено необходима е подкрепата на ББИА при процесите на трансформация, които застават пред българските библиотеки, задължителното кариерно развитие на библиотекарите и особено на тези със средно образование. 
След запознаване с Устава на ББИА и Правилника за дейността на регионалните дружества, се пристъпи към избиране чрез тайно гласуване на ръководство на дружеството. Изборът, както и цялото събрание, преминаха в приятелска, диалогична и активна атмосфера. За това говори и съставът на Бюрото на РД Казанлък. За председател беше избрана Мина Миревска – главен библиотекар – методист от ОБ „Искра”. Заместник стана Светлана Колева – главен библиотекар, завеждащ отдел „Редки и ценни колекции”, а секретар – Мария Желева, библиотекар в НЧ „Пробуда” – с. Копринка. Имаше, разбира се, и други кандидатури, имаше и отводи… Искрено и динамично, както му подобава на едно библиотекарско събрание.
Само три дни след избора, новото ръководство се събра да набележи основни компоненти в програмата на дружеството. И както се казва… Завъртя се колелото!
На късмет да е! И за нови утвърдени хоризонти пред библиотечната гилдия! Това си пожелахме всички, убедени, че и успехът на регионалното дружество е в наши ръце, че вече сме по-единни, че само чрез консолидация можем да накараме обществото да се отвори към проблемите на библиотеките в общината. 
                                                           
                                                                                  Анна Кожухарова, Директор на Общинска библиотека „Искра”

Повече снимки от събитието може да намерите във Фейсбук.

 
 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.