Фондация Америка за България
Начало arrow За нас arrow Структура arrow Тематични секции arrow Секция по каталогизация
Секция по каталогизация Печат

На 26 октомври 2012 г. в София се състоя среща за учредяване на Секция по каталогизация към ББИА. Присъстваха 22 представители от НБКМ, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", Библиотеката на Нов български университет, Катедра БИНКП към Софийски университет и УниБИТ.

Секцията извършва дейности в следните направления:

  • събира информация за нови международни стандарти и други нормативни документи в областта на библиографското описание, контролните файлове и класификационните схеми;
  • предлага стандарти, които трябва да бъдат разработени и внедрени в библиотечната практика;
  • предлага експерти за участие в международни проекти, конференции и др.п.;
  • предлага на Управителния съвет състав на работни групи за подготовка на стандарти, както и формата и начина за тяхното разпространение;
  • изготвя мнения от името на библиотечната общност по проекти за международни стандарти и др. нормативни документи, изпратени за съгласуване до асоциацията.

За контакти: 
Председател: Милена Миланова
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Секретари: Антоанета Димитрова
   имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Евдокия Кутева
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

За нуждите на секцията се използват платформата Moodle: Секция Каталогизация и блога Каталогизация .

Статут на секцията по каталогизация към ББИА (.pdf)

  • Първа среща на секцията по каталогизация (22.02.2013)
Присъстваха колеги от НБКМ, Университетска библиотека към СУ "Св. Климент Охридски", Столична библиотека, Библиотеката на УАСГ, Централна Селскостопанска библиотека, Библиотеката на Техническия университет и други.
Срещата протече при следния дневен ред:
   1. Представяне на платформата moodle и демонстрация на приложението ѝ за работата на секцията.
   2. Обсъждане на план за дейността през 2013 г.
   3. Предложение за създаване на две работни групи в рамките на секцията по проблемите на описателната и на съдържателната каталогизация.
Бяха създадени две работни групи:
   1. По проблемите на описателната каталогизация с членове – Александра Дипчикова, Виолета Людсканова, Ефросина Ангелова-Пенкова, Ваня Балтакова, Милена Миланова и Елена Крумова.
   2. По проблемите на съдържателната каталогизация с членове – Мария Пелева, Антоанета Тотоманова, Боряна Табакова, Цветана Георгиева, Иглика Димитрова и Александра Дипчикова.
На срещата беше представен и преводът на УДК, направен от Александра Дипчикова и Антоанета Тотоманова, достъпен на адрес: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=bg

  • Втора среща на секцията по каталогизация (6.06.2013)
Дневен ред:
   1. Регистрация
   2. Кратко представяне на платформата moodle.
   3. Запознаване с постъпилите предложения от работните групи:
     - Милена Миланова
     - Библиотека при УАСГ
     - УБ на СУ
Тази втора обща среща на членовете на секцията по каталогизация е особено важна. Необходимо е да бъде взето решение, което да постави началото на разработването на национални правила за каталогизация, които да отговарят на съвременната теория и практика по отношение на структура, терминология и предназначение.
Представителите в работните групи се обединиха около мнението, че първата стъпка в същинската работа по изработването на правила за каталогизация трябва да е свързана с определяне структурата на правилата. За целта, като примерни модели, бяха взети руските и италианските правила, както и новите англо-американски правила (RDA). Подробно представяне на трите модела е направено от Александра Дипчикова и Виолета Людсканова в тяхната статия Сравнение на основни характеристики на RegoleItaliane di Catalogazione (REICAT), Российские правила каталогизации и ResourceDescriptionand Access.
Членовете на работните групи имаха възможност да се запознаят с материалите и да дадат предложения за структурата на правилата. В резултат в Секцията по Каталогизация постъпиха две становища от представители на Библиотеката на УАСГ и на Библиотеката на СУ. И двете становища се обединяват около мнението, че е необходимо новите национални правила да са съобразени с традициите на националната ни практика и да следват изискванията на Принципите на каталогизацията и Международния стандарт за библиографско описание, консолидирано издание. Смята се, че за българската практика е необходимо правилата да следват "плоската йерархия" и като структура да се състоят от обща част, в която последователно да са представени областите на библиографското описание, и специална част, в които да се разгледат спецификите на различните видове ресурси. В тази връзка е необходимо да се обърне внимание и да се унифицира създаването и поддържането на точките на достъп и контролните файлове.
По отношение на Съдържателната каталогизация предложението на представителите на Библиотеката на СУ е свързано с пристъпването към превод на стандартно издание на УДК.
 
 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.