Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                               
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Годишни библиотечни награди на ББИА за 2012
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2012 Печат

Годишните библиотечни награди на ББИА бяха обявени на тържество по случай откриването на Националната библиотечна седмица на 14 май 2013 г. в Софийска градска художествена галерия.

Наградите бяха връчени от г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, проф. Кирил Топалов, съветник по духовност, култура и национална идентичност на Президента на Република България, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на Фондация "Америка за България" и г-жа Синика Сипила, президент на ИФЛА за мандата авг. 2013 – авг. 2015.

ГОДИШНА НАГРАДА „МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”

Носител на наградата

Таня Стоянова – библиотекар в Библиотеката на Нов български университет (НБУ)
Г-жа Стоянова има значителен принос в популяризирането на постиженията на библиотеката на Нов български университет, в т.ч. поддържания от нея Електронен научен архив на НБУ. Нейните осъществени творчески идеи утвърждават имиджа на библиотеката като модерна и иновативна и привличат повече читатели. Таня е пример за успешна реализация на младите хора с нови квалификации в библиотеката.

Номинации

Елка Михайлова – библиотекар в Библиотеката при НЧ „Христо Ботев 1942“, с. Окорш, обл. Силистра
Г-жа Михайлова има значителен принос за разширяването на дейността на библиотеката и нейната роля в обществения живот на с. Окорш. Тя въвежда новите информационни технологии, включително електронни услуги за гражданите, създава и поддържа уебсайт на читалището, привлича доброволци към библиотеката.

Полина Костова – библиотекар в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Г-жа Костова  активно участва в реализизацията на проект „Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Тя е един от организаторите на пренасянето на фондовете и тяхното пренареждане в ремонтираните хранилища. Автор е на интересни научни публикации и на превода на изданието „Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките“ в помощ на библиотечната колегия.

Пролет Димитрова – библиотекар в училищна библиотека при СМГ „Паисий Хилендарски“
Г-жа Димитрова работи активно за утвърждаването на ролята на училищните библиотеки. Тя е дългогодишен председател на Националната секция на училищните библиотеки към ББИА. През изтеклата година  подготвя и участва в срещи с училищни библиотекари от страната, запознава ги с дейностите на ББИА и на Секцията на училищните библиотекари. Привлича учениците и учителите на Софийска математическа гимназия в инициативи за развитието на библиотеката на училището.

ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”

Носител на наградата

Светла Божилова – библиотекар в Библиотеката при НЧ „Светлина 1929“, с. Труд, обл. Пловдив
Номинацията е за нейната всеотдайна работа като библиотекар в помощ на жителите на с. Труд. Тя е инициатор на проекти и организатор на редица прояви, които издигат авторитета на библиотеката и библиотечната професия. Сред тях са: сформиране на клуб на доброволците, проект „Здраво село”, организиране на срещи на работодатели и млади специалисти. Заради нейния професионализъм, дружелюбно отношение и сърдечност, жителите на Труд търсят разрешение на трудни проблеми в библиотеката, защото Светла винаги намира най-правилното и разумно решение.

Номинации

Антоанета Славова  – библиотекар в училищна библиотека към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат
Г-жа Славова участва активно в инициативите на Националната секция на училищните библиотеки към ББИА и популяризира дейността на библиотеката в социалните мрежи. Поддържа блог "Библиотека", провежда иницативи, подчинени на каузата за насърчаване на четенето сред подрастващите с участието на представители на всички заинтересовани страни.

Гергана Мартинова – библиотекар в Библиотека при Нов български университет (НБУ)
Г-жа Мартинова активно популяризира библиотеката в социалните мрежи и работи за влючването на младите хора в инновативни практики и партньорства. Тя е главен редактор на електронното списание на библиотеката на НБУ „Библиосфера“; води обучения в създадената „Информационна работилница за студенти“ и организира дейността по привличане на училища за съвместна работа по проект „Успех“.

Стефка Капинчева – библиотекар в Библиотека при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1873“, гр. Тутракан
Номинацията на г-жа Капинчева е за нейната неуморна и всеотдайна работа в Детския отдел на библиотеката. Провеждат се библиотечни уроци, час на приказката, уроци по родолюбие, карнавал на любими приказни герои, лятна библиотека в парка, изнесени уроци, конкурси за детско творчество, обсъждания на книги, срещи-разговори с любими творци. Новите услуги се популяризират на страницата на Детския отдел във Фейсбук и сайта на читалището. За дейността на Детския отдел говорят и цифрите – над 2600 посещения през 2012 г. и 4420 заети библиотечни документи.

ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА”

Носители на наградата

Библиотека на Нов български университет (НБУ)
Библиотеката е номинирана за успешното внедряване на съвременни технологии, чрез които предлага разнообразни ресурси и услуги в електронна среда, както и за своите иновативни дейности:
- Въвежда нова система за обучения по информационна грамотност.
- Опазва околната среда чрез редизайн на процеси в библиотечно-информационното обслужване и проект „Зелен офис“ за събиране и рециклиране на хартия в целия университет.
- Създава първата в страната версия на библиотечен сайт за смартфони и таблети.
- Първата българска библиотека, която участва в европейския проект за депозиране на електронни дисертации DART EUROPE.
- Инициира дарителска кампания за насърчаване на образованието и четенето „Всяка книга ражда мечта“.
През 2012 г. библиотеката развива маркетингова и рекламна стратегия чрез различни комуникационни канали – социални мрежи, блог, печатни информационни материали, RSS емисии и електронна поща.

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ е номинирана за прилагането на нови подходи в развитието на библиотеката и успешната реализация на проекта по ОП “Регионално развитие” “Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, включващ ремонт и климатизация на 1000 кв. м от книгохранилището на Централна университетска библиотека и цялостна реконструкция, обновяване и климатизация на филиална библиотека „Филологии”.
Удължено е работно време (включително и в събота) по искане на студентите. Осигурени са 719 читателски места, 151 от които компютъризирани.
Въвежда се услугата „онлайн заявка” за поръчка на библиотечни материали от фонда на Централна университетска библиотека.
По проекта за изграждане на Национална академична библиотечно-информационна система, осъществяван с подкрепата на Фондация “Америка за България”, в който библиотеката е основен партньор, е осъществена ретроконверсията на каталога на книгите на чужда кирилица, като са създадени 204 744 записа в електронния каталог. Стартира работата със софтуера DigiTool и организирането на дигитални колекции. Сканирани са и са обработени над 30 000 страници.

Номинации

Библиотека при НЧ „Постоянство – 1856“, гр. Лом
Библиотеката е средище на културния и образователния живот в общината. Най-яркото доказателство за това е учредяването на Националния литературен конкурс „Яна Язова“.
Библиотеката организира научни конференции, кръгли маси, изложби, литературни четения, детски утра,  радиопредавания, учебни часове, открити уроци, активно участва със свои инициативи в Националната библиотечна седмица и Маратона на четенето.
Библиотеката се ползва с доверие и уважение от Община Лом.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе
Номинацията е за постиженията на библиотеката в създаване на устойчиви партньорства с държавни институции и неправителствени организации, чрез които разширява обхвата на предлаганите услуги и създава работещи механизми и предпоставки за разработване на нови проекти. През 2012 г. чрез инициативата „60+ не е пречка да не знаем“ организира обучението на 140 души в компютърна грамотност и умения за работа в интернет.
В партньорство с хостинг компания ICN.BG организира безплатни обучения по уеб дизайн, уеб администриране и основи на графичния дизайн за младежи до 35 години.
В инициативата „Прочети и предай“, която цели да стимулира четенето, са участвали 409 читатели и 1885 книги. Библиотеката насърчава детското четене с кампанията „Забавно лятно четене“. Нейните малки читатели са победители в националния конкурс за най-четящо дете и най-четящо училище.
За осми пореден път през 2012 г. библиотеката проведе Международния конкурс за екслибриси, в който участваха 93 автори от 26 държави с 213 творби. Клуб „Здраве“ развива дейности по информиране и превенция, подпомага намирането на информация и свързването с лекари-специалисти и пациентски организации.

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, Шумен
Номинацията на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен е за иновативните форми и подходи в работата с деца, които активизират интереса към книгата и четенето сред младите граждани на Шумен и успешните проекти, между които: „Дискусионна маса – Конференция на тема „Успешни практики за стимулиране на детското четене в РБ „Стилиян Чилингиров” и ръчното изработване на книгата „Новите приключения на Тошко Африкански в XXI век”.
Реализираните от РБ „Стилиян Чилингиров” разнообразни културно-образователни инициативи утвърдиха имиджа й на модерен културен институт, развиващ се динамично в съответствие с потребностите на съвременното общество и са достоен принос в честването на 90-годишния юбилей на институцията.

Училищна библиотека при Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна
Номинацията за библиотеката на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна е за успешното й партньорство с учениците, осъществявано чрез Ученическия библиотечен съвет (УБС), създаден на доброволни начала. Библиотеката е не само помощник в образователния процес и място, където учениците учат; те с удоволствие прекарват и свободното си време в нея, срещат се с приятели и общуват. Към библиотеката функционира „Клуб на пишещите и можещите”. Библиотеката и УБС издават училищния вестник, който включва информация за новата литература в библиотеката, за музика, кино,  компютърни игри и логически задачи, ученически бисери, интервюта с любими преподаватели и успели възпитаници на МГ.

ГОДИШНА НАГРАДА „ПОДКРЕПА ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ”

Носител на наградата

Ротари клуб, Добрич
Ротари клуб Добрич организира през 2012 г. благотворително събитие за набиране на средства за оборудване на интерактивен кабинет в Регионална библиотека „Дора Габе“ на стойност 20 000 лв. Кабинетът е на разположение на всички ученици,  учители и граждани. Той е място за популяризиране и обмяна на опит чрез модерни, интерактивни форми на образование и обучение. В обновената зала се провеждат национални и международни конференции, семинари, премиери, творчески срещи, празници на изкуствата, прожекции, занимания на Летен детски клуб „Играй и учи” и др.

Номинации

Дамски Лайънс клуб – Тракия, Пазарджик
Номинацията на Дамски Лайънс клуб – Тракия, Пазарджик е за инициативите му в партньорство с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”:
Откриване на Център за незрящи в ремонтирана и оборудвана с мебели зала в РБ – Пазарджик, където се посрещат и обучават незрящи хора  в компютърна грамотност. Със събрани на благотворителен бал средства са закупени аудиокниги за незрящи деца и ученици – 58 компактдиска, 160 литературни произведения от учебните програми.

Райфайзенбанк
През 2012 година в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк бе включена идеята за подпомагане на библиотеки в изграждането на кътове за ранно детско четене. Подкрепен бе проектът "Вълшебната стая" за стартиране на библиотечни кътове за стимулиране на ранното детско развитие съвместно с ББИА. По време на кампанията Райфайзенбанк и нейните служители предоставиха 9280 лева за закупуване на 1400 тома детски книжки и образователни игри за деца на възраст 1 – 6 години. С тях бяха  открити кътове за най-малките в 10 общински библиотеки, както и няколко пътуващи „сандъчета“.

Награди 2012 Награди 2012  Награди 2012  Награди 2012  Награди 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотогалерия от събитието. 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.