Фондация Америка за България

Електронен бюлетин Актуален брой                                                                           
АРХИВ

Месечен е-бюлетин

Актуални новини и предстоящи прояви
Начало arrow Актуално arrow Конкурс за изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”
Конкурс за изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България” Печат

logo_gb.gifФондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища. Тя е приемник на целите и резултатите на проекта “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълняван в България в периода 2009 – 2013 след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
Кратко описание на длъжността:
Изпълнителният директор е подчинен на председателя на Управителния съвет и отговаря за оперативното ръководство на дейността на фондацията.
Начин на кандидатстване:
Кандидатите подават документите на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. или в запечатан плик на адрес: ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, София 1000,  България. Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 8 януари 2015 г.

Основни задължения:
1. отговаря за оперативното ръководство на фондацията;
2. организира изпълнението на решенията на органите на фондацията;
3. ръководи и отговаря за дейността на лицата от щатния и нещатния състав на фондацията;
4. разработва годишния проектобюджет на фондацията и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от настоятелството;
5. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред органите на фондацията;
6. подготвя годишните отчети за дейността на фондацията;
7. разработва проекти на вътрешно-нормативни документи на фондацията;
8. изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч. с европейско финансиране;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на Управителния съвет.
Работно време: пълен работен ден
Форма на договор: трудово правоотношение, изпитателен срок – 6 месеца
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• висше образование степен магистър;
• минимум три години професионален опит на ръководна длъжност в НПО сектора;
• минимум пет години професионален опит в подготовката, изпълнението и управлението на проекти;
• перфектно владеене на български и английски език (писмено и говоримо);
• много добри компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
• много добри организационни и комуникативни умения.
Предимство ще имат:
- кандидати, които имат професионален опит в областта на културата
- кандидати, които имат опит в работа с обществените библиотеки.
Начин за провеждане на конкурса:
- подбор по документи;
- провеждане на интервю с преминалите подбора по документи кандидати.

Необходимите документи за кандидатстване:
- мотивационно писмо;
- автобиография;
- копие от диплома за висше образование;
- копие от документи, доказващи наличието на изисквания трудов стаж и професионален опит.
Всички данни, които предоставят кандидатите ще бъдат използвани при строга конфиденциалност единствено за целите на подбора.
Документис които следва да са запознати кандидатите (публикувани са на http://www.glbulgaria.bg):
• Учредителен акт.
• Програма
„Глоб@лни библиотеки” 2009 – 2013 г.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.