Начало
Повече за НБС 2015 Печат

 

Предстои 10-ата юбилейна Национална библиотечна седмица (11 – 15 май 2015 г.). Тя ще се проведе в рамките на проекта на ББИА „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, спечелен към Програма Public Libraries 2020. 
Застъпническата кампания на ББИА е подкрепена от Фондация „Америка за България“ и Фондация „Глобални библиотеки“. 
Медийни партньори на събитието са БНТ и БНР. 
Националната библиотечна седмица 2015 ще премине под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. 

Основни цели на НБС 2015 са да изгради по-добро разбиране сред политиците, изпълнителната и местните власти, както и в общностите за ролята на обществените библиотеки в ученето през целия живот (УЦЖ), което да доведе до утвърждаването им като фактор в постигането на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ). 

Мястото на библиотеките, отделено в НСУЦЖ 2014 – 2020 г. не е достатъчно пълно представено. Библиотечният сектор разполага с много по-голям потенциал за участие в изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията. 
Библиотеките имат капацитет да превърнат ученето през целия живот в устойчива и постоянно развиваща се ефективна библиотечна дейност. 
Библиотеките могат да се развиват като подкрепящо, благоприятно, достъпно за всички съвременно образователно пространство – част от модерната образователна среда на България. 
Библиотеките знаят как да осигурят широко партньорство с други институции в този изключително важен процес – залог за просперитет на нацията! 
Библиотеките умеят да работят за образованието на всички граждани и възрастови групи. Те осигуряват приемственост във възрастовото развитие и израстване на личността.

Необходимо е библиотеките да бъдат разпознати и включени като водещ партньор в реализацията на дейностите по УЦЖ. Застъпническата кампания има следните конкретни цели:

  • да повиши информираността и разбирането на политиците, изпълнителната и местната власти, както и на обществото за възможностите на библиотеките да бъдат място за учене през целия живот;
  • да подобри разработваните политики и практики по отношение на участието на библиотеките в годишните планове за действие към НСУЦЖ;
  • да осигури по-добро целево финансиране на библиотеките за разработване на библиотечни програми и услуги в рамките на Стратегията за УЦЖ;
  • да стимулира участието на библиотеките в устойчиви и широки партньорски мрежи за УЦЖ.
  • да се разгледа актуалното състояние на УЦЖ в България и да се очертаят ефективни мерки и възможности за участие на  библиотеките в тази устойчива стратегия на ЕС.

Основни послания към обществото, изпълнителната и законодателната власт са:

Библиотеките са място за Учене през целия живот, защото:
  • Образователната функция на библиотеките е една от най-важните и традиционни техни характеристики. Тяхната същност, мисия, функции и задачи са свързани с осигуряването на обществен достъп до информация и знанияи тяхното диференцирано разпространение. Библиотеките разполагат с необходимите ресурси, капацитет, опит, традиции и визия за съвременната им роля в образователната и културната среда.
  • Библиотеките имат нужда от широка обществена подкрепа, за да успеят да разгърнат напълно потенциала си по отношение на УЦЖ, особено по отношение на иновативните услуги, и да съдействат максимално за изпълнението на целите и приоритетите на Стратегията.
  • Библиотеките настояват за по-пълноценно и полагащото им се място в нормативните, стратегическите и програмни документи, отнасящи се до Ученето през целия живот. Те са основен партньор за изпълнението на програмата и стратегическите цели във всичките нейни етапи, видове и форми.
  • Библиотеките имат нужда от адекватно целево финансиране за осигуряване на дейностите в рамките на НСУЦЖ. Финансовата подкрепа ще бъде насочена към подобряване на материалната база и технологичните ресурси; към осигуряването на съвременни, актуални и разнообразни източници, към обучение на персонала за ефективна работа по УЧЖ – библиотечни програми, адресирани към всички възрастови групи; иновативни услуги и т.н.

Организация и дейности на НБС 2015

Кампанията се организира на национално и местно равнище. Насърчаваме и подкрепяме библиотеките за участие и организиране на инициативи и събития през Националната библиотечна седмица.
В подкрепа на застъпническите дейности ББИА подготвя промоционални материали – плакат, обръщение, дипляна. Дипляната е ориентирана към хората и търси обратна връзка с тях. В нея се предвижда място, където читателите могат да напишат своите предложения за това как библиотеката, която ползват може да стане по-добро и привлекателно място за учене през целия живот. Очакваме колегите да поощряват и насърчават ползвателите си да попълнят отрязъка за предложения и да го върнат в библиотеката. Всяка библиотека трябва да обобщи направените предложения, да ги систематизира и до края на м. май да ги изпрати в офиса на ББИА, както и да ги представи пред местните власти или управляващите органи, от които зависи изпълнението на волята на ползвателите. Освен тази стъпка, ББИА ще направи обобщение на изпратените материали и ще предприеме необходимите действия, за да достигнат мненията на читателите до членовете на Европейския парламент.

Изготвените обобщения молим да изпратите в офиса на ББИА, за да се направи заключителен документ за резултатите от НБС 2015, който ще бъде публикуван в списанието на асоциацията „ББИА онлайн“ и на сайта на ББИА.

Молим всички колеги, които ще организират събития в рамките на Националната библиотечна седмица, да изпращат информация за подготвената програма и заявки за необходимото количество от промоционалните материали до 27 април 2015 г. на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .

Предварителна програма на национално равнище

11 май (понеделник)
11:00 часа – Национална изложба „Напред, науката е слънце“, посветена на 1200-годишнината от рождението на Св. Методий, патронния празник на Националната библиотека и професионалния празник на българските библиотекари.
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Централно фоайе

15:00 часа – Откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните награди на ББИА 
зала Средец, София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя" № 5, София

17:00 часаИзложба "Поезията на камъка"
Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

12 май (вторник)
9:30 – 13:00 часа – „Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера”, ФНАБИС
Бална зала, Радисън Блу Гранд Хотел, София

13 май (сряда)
10:00 – 13:00 часа – Национална кръгла маса на тема „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“
Голямата зала на Представителството на Европейската комисия в България, ул. Раковски №124

11 13 май, Сливен
XVII Национален фестивал на детската книга
под почетния патронаж на г-жа Маргарита Попова Вицепрезидент на Република България

 

 

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2022 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.