Начало
Европейски съюз
Връзки към сайтове
  Връзки към сайтове Видян
  Link   Сървър Европа
Информационен Интернет портал на Европейския съюз.
652
  Link   Представителство на Европейската комисия в България
Официална Интернет страница.
710
  Link   Европейски парламент
1084
  Link   Български портал за Европа
На български език.
1468
  Link   Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013
792
  Link   Фонд Научни изследвания към Министерство на образованието и науката за програмата
Нормативна уредба, структура в България, партньорство и др.
860
  Link   Службата CORDIS за Седма рамкова програма
498
  Link   Портал на службата CORDIS за България
570
  Link   Мултимедия
Аудио-визуална библиотека на Европейския съюз.
1515
  Link   Диалог с гражданите
Сайтът съдържа информация за услуги в помощ на гражданите и предприемачите в ЕС, възможност за диалог с гражданите за права и възможности на вътрешния пазар, за живеенето, работата, обучението в страните от ЕС. Сайтът за диалог с бизнеса съдържа информация, съвети и база данни от множество източници.
540
  Link   Еврожаргон
Пътеводител в еврожаргона – речник на специфичните термини.
549
  Link   Европейска комисия. SOLVIT
SOLVITСлужба, която помага за разрешаване на трансгранични проблеми, възникнали между граждани или фирми, от една страна, и обществените власти, от друга, при евентуално неправилно прилагане на европейските закони.
547
  Link   Български СОЛВИТ център
710
  Link   EuropeAid - информация за търгове и конкурси по европейските програми
552
  Link   Европейски омбудсман
739
  Link   НАЦИД. Регулирани професии
723
  Link   Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS - България)
827
  Link   Европейски парламент. Информационен офис за България
648
  Link   Европейска мрежа за трудова мобилност EURES – Европейски услуги за заетост
604
  Link   European Public procurement Network (PPN)
571
  Link   Агенция по обществените поръчки
662
 
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 – 2019 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.