Широк медиен отзвук за утвърдения Стандарт за библиотечно-информационно обслужване

press-abk.jpg

На 5 юни 2015 г. министърът на културата утвърди Стандарта за библиотечно-информационно обслужване – поднормативен акт към Закона за обществените библиотеки, предвиден в т. 8 ал. (2). Събитието беше определено като „добрата“ новина. Асоциация „Българска книга“ оповести в медийното пространство необходимия конкретен финансов ресурс за изпълнението на показателите на нормативния документ към момента: 8, 22 милиона лв. за нови книги и 2, 58 милиона лв. за периодични издания.
На 15 юли 2015 г., от 12 ч. в БТА се състоя пресконференция, посветена на новия нормативен документ в библиотечния сектор. Тя бе организирана от Асоциация „Българска книга“ и Българската библиотечно-информационна асоциация. В пресконференцията взеха участие Веселин Тодоров – председател на Асоциация „Българска книга“, д-р Ели Попова – директор на ИБ на ББИА, писателят Иво Сиромахов, Валентина Стоева – председател на Фондация „Детски книги” и гл. редактор на сайта „Детски книги“, журналистът Марин Бодаков. Основният дебат беше фокусиран върху изпълнението на нормативния документ и осигуряването на нужното финансиране за обществените библиотеки до края на годината.
 
Част от широкото медийно отразяване на утвърдения стандарт можете да проследите в изброените линкове:
До края на 2015 в библиотеките трябва да влязат над 8 млн. лв. за нови книги – сайт Аз чета
Нови правила гарантират финансова инжекция за библиотеките - остава държавата да ги спазва  Дневник 
Над 8 млн. лв. в книги трябва да се влеят в библиотеките в страната – сайт actualno.com
Обновяване на библиотечните фондове – БНТ 
Ново финансиране за библиотеките – БНТ 2
Нови книги за обществените библиотеки – БТВ
Държавата отпуска пари за нови книги и модернизация на библиотеките – НоваТВ
Иновациите в родните библиотеки  
– Канал 3
Росица Добрева коментира новия стандарт за библиотечно-информационно обслужване, приет от Минстерството на културата  
– БНР